ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 84938
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carex sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana & W. La-ongsri 4022
Collected date

วันที่เก็บ

3 Jun 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in deciduous forest. Spikelets white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2317 Carex sp. W. Nanakorn et al. 2317
2. 3130 Carex sp. W. Nanakorn et al. 3130
3. 4122 Carex sp. W. Nanakorn et al. 4122
4. 4344 Carex sp. W. Nanakorn et al. 4344
5. 6498 Carex sp. W. Nanakorn et al. 6498
6. 10508 Carex sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 167
7. 12870 Carex sp. P. Srisanga 400
8. 14018 Carex sp. P. Srisanga 684
9. 15223 Carex sp. P. Srisanga 938
10. 15998 Carex sp. S. Watthana 692
11. 20444 Carex sp. P. Thongson 189
12. 21276 Carex sp. P. Srisanga 2127
13. 22535 Carex sp. P. Srisanga 2374
14. 25438 Carex sp. M. Norsaengsri 256
15. 29937 Carex sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-15
16. 31091 Carex sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2766
17. 38802 Carex sp. C. Maknoi 2472
18. 39544 Carex sp. M. Norsaengsri 4633
19. 42713 Carex sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6177
20. 46656 Carex sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5630
21. 47014 Carex sp. M. Norsaengsri 235
22. 49694 Carex sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32564
23. 50920 Carex sp. S. Watthana 3653
24. 52211 Carex sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1453
25. 52217 Carex sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1459
26. 52693 Carex sp. C. Maknoi 2862
27. 52823 Carex sp. C. Maknoi 2998
28. 56589 Carex sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051399
29. 58467 Carex sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9502
30. 58799 Carex sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9421
31. 59981 Carex sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2140
32. 63582 Carex sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6657
33. 63892 Carex sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9910
34. 65638 Carex sp. M. Norsaengsri 10128
35. 67658 Carex sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 925
36. 67700 Carex sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 10
37. 67802 Carex sp. M. Norsaengsri 10482
38. 73295 Carex sp. C. Lakoet 0453
39. 75152 Carex sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2285
40. 77789 Carex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-4
41. 77804 Carex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-19
42. 78169 Carex sp. V. Nguanchoo 414
43. 78280 Carex sp. V. Nguanchoo 548
44. 79046 Carex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-242
45. 79753 Carex sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097515
46. 79754 Carex sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097480
47. 79755 Carex sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097417
48. 80407 Carex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-222
49. 82217 Carex sp. P. Phaosrichai 150
50. 82884 Carex sp. M. Norsaengsri 12268
51. 84266 Carex sp. S. Watthana 2864
52. 84857 Carex sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3935
53. 86519 Carex sp. W. Tanming 971
54. 86605 Carex sp. W. Tanming 828
55. 87286 Carex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-128
56. 87319 Carex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-161
57. 87198 Carex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-041
58. 87452 Carex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-294
59. 90461 Carex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-383
60. 90542 Carex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-463
61. 90871 Carex sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 235
62. 91798 Carex sp. N. Muangyen 1166
63. 94334 Carex sp. N. Muangyen 1461
64. 96037 Carex sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4220
65. 107393 Carex sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-159
66. 111471 Carex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-419
67. 115200 Carex sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 735
68. 115247 Carex sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 782
69. 122710 Carex sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-180
70. 123331 Carex sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-325
71. 126580 Carex sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9936

ปิด

QR code