ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 87309
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scleria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-151
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

123    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1858 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 1858
2. 2260 Scleria sp. M. Norsaengsri 769
3. 2309 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 2309
4. 3217 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 3217
5. 4186 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 4186
6. 7310 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 7310
7. 20198 Scleria sp. M. Norsaengsri 1257
8. 20263 Scleria sp. M. Norsaengsri 1322
9. 20815 Scleria sp. M. Norsaengsri 1551
10. 21056 Scleria sp. M. Norsaengsri 1629
11. 21491 Scleria sp. M. Norsaengsri 1736
12. 22965 Scleria sp. C. Glamwaewwong 209
13. 30989 Scleria sp. K. Kertsawang 695
14. 30990 Scleria sp. K. Kertsawang 696
15. 31056 Scleria sp. K. Kertsawang 762
16. 34592 Scleria sp. P. Suksathan 4399
17. 35429 Scleria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8249
18. 37872 Scleria sp. M. Norsaengsri 3839
19. 39782 Scleria sp. M. Norsaengsri 4889
20. 39602 Scleria sp. M. Norsaengsri 4690
21. 41848 Scleria sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 165
22. 45766 Scleria sp. D. Khrueasan MS761
23. 45767 Scleria sp. D. Khrueasan MS500
24. 47810 Scleria sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 237
25. 49908 Scleria sp. M. Norsaengsri 6428
26. 50093 Scleria sp. M.N. Tamura T-60224
27. 52216 Scleria sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1458
28. 52822 Scleria sp. C. Maknoi 2997
29. 53864 Scleria sp. C. Maknoi 3146
30. 56830 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2020
31. 56030 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8645
32. 56230 Scleria sp. M. Norsaengsri 781
33. 56890 Scleria sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9200
34. 57250 Scleria sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0097
35. 58468 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9503
36. 58521 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9556
37. 58527 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9562
38. 58636 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9671
39. 58639 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9674
40. 58787 Scleria sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9406
41. 59779 Scleria sp. C. Pitaksantipap 13
42. 59801 Scleria sp. C. Pitaksantipap 35
43. 59596 Scleria sp. T. Khambai 7
44. 59598 Scleria sp. T. Khambai 9
45. 59902 Scleria sp. Romklao Botanical Garden 0293/2554
46. 59993 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2153
47. 60132 Scleria sp. M. Norsaengsri 5921
48. 62787 Scleria sp. M. Norsaengsri 9999
49. 62841 Scleria sp. M. Norsaengsri 10053
50. 63670 Scleria sp. M. Norsaengsri 4152
51. 63674 Scleria sp. M. Norsaengsri 4155
52. 64739 Scleria sp. M. Norsaengsri & C. Pitaksantipap 9382
53. 65394 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2467
54. 65395 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2468
55. 65616 Scleria sp. M. Norsaengsri 10105
56. 66705 Scleria sp. M. Norsaengsri 10368
57. 67798 Scleria sp. M. Norsaengsri 10478
58. 67814 Scleria sp. M. Norsaengsri 10494
59. 67963 Scleria sp. C. Lakoet 0344
60. 67992 Scleria sp. C. Lakoet 0373
61. 67993 Scleria sp. C. Lakoet 0374
62. 69307 Scleria sp. Zhou-Shishun 6680
63. 71334 Scleria sp. W. Pongamornkul 3774
64. 73952 Scleria sp. M. Norsaengsri 11482
65. 75000 Scleria sp. M. Norsaengsri 10865
66. 75719 Scleria sp. W. Pongamornkul 4304
67. 79047 Scleria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-243
68. 81444 Scleria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11690
69. 81452 Scleria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11698
70. 82182 Scleria sp. C. Maknoi 7774
71. 82888 Scleria sp. M. Norsaengsri 12272
72. 85835 Scleria sp. M. Norsaengsri 12488
73. 86094 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-098
74. 86518 Scleria sp. W. Tanming 970
75. 87285 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-127
76. 87293 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-135
77. 87321 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L4-163
78. 87193 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-036
79. 87200 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-043
80. 87556 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-396
81. 87660 Scleria sp. Saensouk et al. 46
82. 89384 Scleria sp. W. Pongamornkul 5484
83. 89447 Scleria sp. W. Pongamornkul 5547
84. 90259 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-182
85. 90297 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-220
86. 91075 Scleria sp. N. Muangyen 1085
87. 91877 Scleria sp. N. Muangyen 1245
88. 93522 Scleria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5398
89. 94300 Scleria sp. N. Muangyen 1428
90. 94332 Scleria sp. N. Muangyen 1459
91. 94592 Scleria sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3961
92. 95339 Scleria sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4151
93. 96035 Scleria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4218
94. 100801 Scleria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-404
95. 100817 Scleria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-420
96. 101983 Scleria sp. K. Kertsawang 4247
97. 102065 Scleria sp. K. Kertsawang 4329
98. 102069 Scleria sp. K. Kertsawang 4333
99. 104837 Scleria sp. C. Maknoi 5713
100. 107282 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-040
101. 107318 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-080
102. 110934 Scleria sp. K. Kertsawang 4504
103. 111254 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-202
104. 111423 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-371
105. 111440 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-388
106. 111469 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-417
107. 112796 Scleria sp. N. Muangyen 2283
108. 115235 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 770
109. 115236 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 771
110. 115329 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 864
111. 115370 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 905
112. 117081 Scleria sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-274
113. 117986 Scleria sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-356
114. 118634 Scleria sp. K. Kertsawang 3940
115. 122055 Scleria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1389
116. 122060 Scleria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1394
117. 122709 Scleria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-179
118. 123119 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-113
119. 123488 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-026
120. 123510 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-048
121. 123520 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-058
122. 125099 Scleria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 721
123. 126983 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1714

ปิด

QR code