ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 89034
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 625
Collected date

วันที่เก็บ

7 Feb 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50-80 cm high in dry evergreen forest. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28018 Strobilanthes sp. S. Watthana 1970
2. 34548 Strobilanthes sp. P. Suksathan 4354
3. 37834 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 3799
4. 38992 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 2337
5. 39056 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 2401
6. 39683 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 4771
7. 51780 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7834
8. 56018 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8633
9. 56026 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8641
10. 60834 Strobilanthes sp. Ling Shein Man 087129
11. 64280 Strobilanthes sp. Li-Jianwu 1167
12. 65809 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10303
13. 72941 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 10722
14. 76295 Strobilanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094893
15. 78389 Strobilanthes sp. V. Nguanchoo 186
16. 80144 Strobilanthes sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097269
17. 80436 Strobilanthes sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-251
18. 81035 Strobilanthes sp. C. Maknoi 7216
19. 81139 Strobilanthes sp. C. Maknoi 7320
20. 83240 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 4775
21. 95584 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 5945
22. 98124 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-005
23. 98480 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-360
24. 103879 Strobilanthes sp. S. Kamonnate 675.1
25. 104468 Strobilanthes sp. T. Khambai 491
26. 107337 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-099
27. 107458 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-231
28. 109546 Strobilanthes sp. Benjaporn Phookaphin 4
29. 109839 Strobilanthes sp. TLBG 218
30. 110437 Strobilanthes sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5555
31. 112491 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1268
32. 114552 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4901
33. 114280 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4482
34. 114348 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4691
35. 114372 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4715
36. 114624 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4972
37. 116385 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-009
38. 116170 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6822
39. 116518 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-142
40. 116552 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-176
41. 116691 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-314
42. 116812 Strobilanthes sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-004
43. 117751 Strobilanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-121
44. 117859 Strobilanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-229
45. 118305 Strobilanthes sp. K. Inthamma 193
46. 121486 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1106
47. 121506 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1126
48. 121938 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1273
49. 121946 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1281
50. 121947 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1282
51. 121957 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1292
52. 121969 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1304
53. 122847 Strobilanthes sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-317
54. 123905 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5827
55. 125103 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 725
56. 128558 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1998
57. 129113 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2660
58. 129148 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2695

ปิด

QR code