ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95147
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Viburnum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ADOXACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-186
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jul 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 4 m. Fruit green with red tringed.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

84    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1798 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 1798
2. 1835 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 1835
3. 2483 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 2483
4. 3647 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 3647
5. 4422 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4422
6. 4490 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4490
7. 4628 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4628
8. 5389 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5389
9. 5517 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5517
10. 6137 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 6137
11. 5874 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5874
12. 6149 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 6149
13. 7102 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7102
14. 7119 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7119
15. 7948 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7948
16. 8939 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8939
17. 8326 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8326
18. 8645 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8645
19. 9556 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 9556
20. 9853 Viburnum sp. S. Watthana & S. Siriphum 42
21. 11449 Viburnum sp. W. Pongamornkul 173
22. 10363 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 40
23. 10364 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 41
24. 10410 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 87
25. 12206 Viburnum sp. W. La-ongsri 39
26. 12873 Viburnum sp. P. Srisanga 403
27. 14860 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 14860
28. 16135 Viburnum sp. P. Suksathan 1999
29. 16470 Viburnum sp. P. Suksathan 2143
30. 16528 Viburnum sp. P. Suksathan 2201
31. 18132 Viburnum sp. P. Srisanga 1685
32. 18838 Viburnum sp. W. Pongamornkul 548
33. 19330 Viburnum sp. M. Norsaengsri 1209
34. 20556 Viburnum sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1455
35. 22489 Viburnum sp. P. Srisanga 2328
36. 22567 Viburnum sp. P. Srisanga 2406
37. 23605 Viburnum sp. P. Srisanga 2614
38. 25603 Viburnum sp. C. Maknoi 639
39. 29127 Viburnum sp. S. Watthana & H. Kurzweil 2180
40. 29276 Viburnum sp. S. Watthana 2275
41. 30622 Viburnum sp. P. Suksathan 4242
42. 47025 Viburnum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 246
43. 50052 Viburnum sp. M.N. Tamura T-60208
44. 50266 Viburnum sp. H. Takahashi T-62521
45. 50281 Viburnum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52191
46. 50906 Viburnum sp. S. Watthana 3639
47. 56384 Viburnum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9021
48. 58808 Viburnum sp. Zhou-Shishun 3794
49. 60020 Viburnum sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2180
50. 60873 Viburnum sp. Ling Shein Man 087261
51. 61530 Viburnum sp. Ling Shein Man 087083
52. 61923 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087354
53. 61934 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087341
54. 61961 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087339
55. 61962 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087338
56. 66491 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3310
57. 67078 Viburnum sp. W. Pongamornkul 3660
58. 67086 Viburnum sp. W. Pongamornkul 3668
59. 75225 Viburnum sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2253
60. 79406 Viburnum sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 203
61. 79593 Viburnum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097456
62. 80394 Viburnum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-209
63. 80478 Viburnum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-293
64. 84221 Viburnum sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4087
65. 86818 Viburnum sp. C. Glamwaewwong 112/58
66. 88237 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5243
67. 89246 Viburnum sp. C. Maknoi 4040
68. 94183 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5883
69. 94216 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5916
70. 95601 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5962
71. 104582 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6359
72. 104593 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6370
73. 105917 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6393
74. 106810 Viburnum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 530
75. 107561 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-348
76. 110164 Viburnum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1037
77. 110189 Viburnum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1062
78. 112587 Viburnum sp. C. Maknoi 3384
79. 113525 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-226
80. 116932 Viburnum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-124
81. 122926 Viburnum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-396
82. 122768 Viburnum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-238
83. 123274 Viburnum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-268
84. 123306 Viburnum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-300

ปิด

QR code