ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98542
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schefflera sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARALIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-019
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Epiphyte. Flower green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

72    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5716 Schefflera sp. W. Nanakorn et al. 5716
2. 6500 Schefflera sp. W. Nanakorn et al. 6500
3. 10197 Schefflera sp. W. Nanakorn et al. 10197
4. 10369 Schefflera sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 46
5. 12542 Schefflera sp. P. Srisanga 303
6. 13580 Schefflera sp. S. Watthana & W. Pongamornkul 238
7. 16315 Schefflera sp. P. Srisanga 1172
8. 18014 Schefflera sp. P. Srisanga 1567
9. 20625 Schefflera sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1524
10. 22245 Schefflera sp. P. Srisanga 2305
11. 23587 Schefflera sp. P. Srisanga 2596
12. 27659 Schefflera sp. C. Maknoi 845
13. 28472 Schefflera sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-2
14. 35771 Schefflera sp. C. Maknoi 1703
15. 37192 Schefflera sp. C. Maknoi 2074
16. 38545 Schefflera sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2317
17. 38546 Schefflera sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2318
18. 40757 Schefflera sp. S. Watthana & P. Srisanga 3180
19. 45128 Schefflera sp. M. Tanaros 530
20. 46475 Schefflera sp. W. Pongamornkul 2550
21. 53067 Schefflera sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7640
22. 55552 Schefflera sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
23. 57035 Schefflera sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9314
24. 58045 Schefflera sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9147
25. 62938 Schefflera sp. C. Lakoet 275
26. 62480 Schefflera sp. Romklao Botanical Garden 0420/2555
27. 65855 Schefflera sp. K. Srithi 43
28. 66492 Schefflera sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3311
29. 66519 Schefflera sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3338
30. 67074 Schefflera sp. W. Pongamornkul 3656
31. 71642 Schefflera sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091083
32. 74954 Schefflera sp. C. Maknoi 6600
33. 73757 Schefflera sp. W. Pongamornkul 04167
34. 74898 Schefflera sp. C. Maknoi 6544
35. 74765 Schefflera sp. W. Pongamornkul 04239
36. 75140 Schefflera sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2305
37. 75262 Schefflera sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2464
38. 80366 Schefflera sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-181
39. 80439 Schefflera sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-254
40. 81880 Schefflera sp. M. Norsaengsri 11914
41. 82739 Schefflera sp. C. Maknoi 7640
42. 82905 Schefflera sp. M. Norsaengsri 12289
43. 84034 Schefflera sp. W. Pongamornkul 4820
44. 86009 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-013
45. 86293 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-297
46. 88138 Schefflera sp. W. Pongamornkul 5144
47. 89380 Schefflera sp. W. Pongamornkul 5480
48. 89633 Schefflera sp. W. Pongamornkul 5619
49. 90618 Schefflera sp. N. Muangyen 881
50. 91044 Schefflera sp. N. Muangyen 1054
51. 91048 Schefflera sp. N. Muangyen 1058
52. 93433 Schefflera sp. M. Wongnak s.n.
53. 95743 Schefflera sp. W. Pongamornkul 6027
54. 95746 Schefflera sp. W. Pongamornkul 6030
55. 96621 Schefflera sp. C. Glamwaewwong 137/60
56. 97533 Schefflera sp. C. Maknoi 5514
57. 98545 Schefflera sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-022
58. 104563 Schefflera sp. W. Pongamornkul 6340
59. 105812 Schefflera sp. Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO186
60. 107331 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-093
61. 107547 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-333
62. 113580 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-281
63. 113620 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-321
64. 113864 Schefflera sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-114
65. 113999 Schefflera sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-249
66. 114279 Schefflera sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4481
67. 115771 Schefflera sp. K. Wangwasit 180322-21
68. 115827 Schefflera sp. K. Wangwasit 180425-22
69. 115834 Schefflera sp. K. Wangwasit 180425-29
70. 115853 Schefflera sp. K. Wangwasit 180426-15
71. 118419 Schefflera sp. K. Inthamma 318
72. 118820 Schefflera sp. K. Inthamma 398

ปิด

QR code