ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97863
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria ceylonica Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 1727
Collected date

วันที่เก็บ

22 Oct 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uthai Thani, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

360
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

219    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97857 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4106
2. 97858 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1731
3. 97859 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1692
4. 97860 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1693
5. 97861 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1694
6. 97862 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1725
7. 97864 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1442
8. 97865 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1365
9. 97866 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 722
10. 97867 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1436
11. 97868 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3172
12. 97869 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3667
13. 97870 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3749
14. 97871 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4171
15. 97872 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3206
16. 97873 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4165
17. 97874 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4169
18. 97875 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3939
19. 97876 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3968
20. 97877 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3961
21. 97878 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3853
22. 97879 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3859
23. 97880 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3933
24. 97881 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3948
25. 97882 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3945
26. 97883 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4178
27. 97884 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4170
28. 97885 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3775
29. 97886 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3204
30. 97887 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3205
31. 97888 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3173
32. 97889 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3203
33. 97890 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3858
34. 97891 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4040
35. 97892 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3691
36. 97893 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3984
37. 97894 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4033
38. 97895 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4030
39. 97896 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4034
40. 97897 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3969
41. 97898 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4026
42. 97899 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3673
43. 97900 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3676
44. 97901 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2918
45. 97902 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3090
46. 97903 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3100
47. 97904 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2924
48. 97905 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3101
49. 97763 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4289
50. 97764 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1769.1
51. 97765 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1738
52. 97766 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3582.1
53. 97767 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1752
54. 97768 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3060
55. 97769 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3037
56. 97770 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3553
57. 97771 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3055
58. 97772 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3321
59. 97773 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3317
60. 97774 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3600
61. 97775 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3602
62. 97776 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3025
63. 97777 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3320
64. 97778 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3056
65. 97779 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2508
66. 97780 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2510
67. 97781 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2509
68. 97782 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1709
69. 97783 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1708
70. 97784 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1704
71. 97785 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2462
72. 97786 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2483
73. 97787 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2478
74. 97788 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2476
75. 97789 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2475
76. 97790 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2456
77. 97791 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2455
78. 97792 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1879
79. 97793 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1875
80. 97794 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3283
81. 97795 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3165
82. 97796 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3234
83. 97797 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3207
84. 97798 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3285
85. 97799 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3244
86. 97800 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3924
87. 97801 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2315
88. 97802 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2322
89. 97803 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2972
90. 97804 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3016
91. 97805 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3236
92. 97806 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3237
93. 97807 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3211
94. 97808 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3171
95. 97809 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3169
96. 97810 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3163
97. 97811 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3162
98. 97812 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3161
99. 97813 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3666
100. 97814 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3160
101. 97815 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3284
102. 97816 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3038
103. 97817 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3071
104. 97818 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3061
105. 97819 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3044
106. 97820 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3042
107. 97821 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3040
108. 97822 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3039
109. 97823 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3870
110. 97824 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3739
111. 97825 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3727
112. 97826 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3702
113. 97827 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3927
114. 97828 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2337
115. 97829 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2338
116. 97830 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4786
117. 97831 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2311.1
118. 97832 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4900
119. 97833 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2336
120. 97834 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4286
121. 97835 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4257
122. 97836 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4250
123. 97837 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4233
124. 97838 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4802
125. 97839 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4107
126. 97840 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2310
127. 97841 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3557
128. 97842 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3576
129. 97843 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4108
130. 97844 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3131
131. 97845 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3129
132. 97846 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3146
133. 97847 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3132
134. 97848 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3133
135. 97849 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4105
136. 97850 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1613
137. 97851 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4787
138. 97852 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4789
139. 97853 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4211
140. 97854 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4104
141. 97855 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1896
142. 97856 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1695
143. 97906 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2922
144. 97907 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3476
145. 97908 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3433
146. 97909 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3449
147. 97910 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3492
148. 97911 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3456
149. 97912 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3092
150. 97913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2923
151. 97914 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3385
152. 97915 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1671
153. 97916 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3103
154. 97917 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3465
155. 97918 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2572
156. 97919 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2576
157. 97920 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3684
158. 97921 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1553
159. 97922 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3084
160. 97923 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3387
161. 97924 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3384
162. 97925 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3372
163. 97926 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3371
164. 97927 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2926
165. 97928 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3388
166. 97929 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2925
167. 97930 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1573
168. 97931 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1527
169. 97932 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3461
170. 97933 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2577
171. 97934 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2574
172. 97935 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1518
173. 97962 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2412
174. 100243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5380
175. 100255 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5396
176. 100260 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5403
177. 100263 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5406
178. 100358 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5524
179. 100409 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5225
180. 100423 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5241
181. 100429 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5248
182. 100430 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5249
183. 100431 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5250
184. 100461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5332
185. 100465 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5324
186. 100504 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5326
187. 100655 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5846
188. 103021 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4957
189. 103023 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4959
190. 103027 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4967
191. 102913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5681
192. 103074 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5050
193. 103089 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5039
194. 103106 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
195. 103117 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5079
196. 103129 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
197. 103200 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4048
198. 103036 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4976.2
199. 103051 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5007
200. 103053 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5009
201. 103054 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5010
202. 103057 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5057
203. 103303 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5120
204. 103305 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5122
205. 103308 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5125
206. 103403 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3788
207. 103422 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4513
208. 103461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2547
209. 103462 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2551
210. 103476 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2659
211. 103508 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2568
212. 103513 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2690
213. 103514 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2691
214. 103515 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2694
215. 106574 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Feeya David 120.1
216. 108243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5851
217. 120137 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5348
218. 120143 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5358
219. 120165 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5343

ปิด

QR code