ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98756
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-233
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2-3 m. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

66    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 756 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Nanakorn et al. 756
2. 1340 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Nanakorn et al. 1340
3. 6537 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Nanakorn et al. 6537
4. 9132 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Nanakorn et al. 9132
5. 9801 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Nanakorn et al. 9801
6. 11276 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Pongamornkul 121
7. 12745 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle K. Larsen et al. 45328
8. 15358 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Pongamornkul & R. Panya WP465
9. 18355 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle S. Watthana et al. 866
10. 19173 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Saemyarm 121
11. 31901 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle Pranee Palee 939
12. 32047 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle Pranee Palee 1003
13. 32299 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle J.F. Maxwell 06-478
14. 32370 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle J.F. Maxwell 06-682
15. 34317 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Pongamornkul 1676
16. 34318 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Pongamornkul 1677
17. 37551 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle J.F. Maxwell 06-372
18. 38753 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle S. Watthana 2983
19. 41686 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle J.F. Maxwell 09-165
20. 46038 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle C. Maknoi 3733
21. 47079 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle C. Maknoi 3569
22. 48539 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle M. Norsaengsri & N. Tathana 7290
23. 51874 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle M. Norsaengsri & N. Tathana 7929
24. 58385 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle K. Chanta 33
25. 62015 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle Ling Shein Man 087515
26. 66168 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Pongamornkul 3202
27. 66422 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Pongamornkul 3414
28. 66556 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3376
29. 66998 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Pongamornkul 3580
30. 67026 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Pongamornkul 3608
31. 68818 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089651
32. 69460 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle Zhou-Shishun 6990
33. 69836 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 031071
34. 73787 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Pongamornkul 04197
35. 75970 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094310
36. 78965 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-161
37. 82045 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle M. Norsaengsri 12078
38. 83966 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle M. Pinyosak 257
39. 86200 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-204
40. 86711 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Tanming 1006
41. 91093 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle N. Muangyen 1103
42. 91777 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle N. Muangyen 1145
43. 92305 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle Kazumi Fujikawa 035988
44. 92688 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-079
45. 92705 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-096
46. 96070 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4254
47. 98590 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-067
48. 98699 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-176
49. 108906 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle C.M.Wang & H.M.Lin 03360
50. 111555 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-078
51. 115180 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 715
52. 115182 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 717
53. 118770 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle N. Boonruang 0120
54. 120538 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Tanming SP44
55. 123026 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-20
56. 126256 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle Kazumi Fujikawa 035963
57. 127224 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1955
58. 127777 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle Sukanya K44
59. 129069 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2508
60. 129081 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2520
61. 133016 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2980
62. 134846 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle T. Choopan et al. 2020-373
63. 134948 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle T. Choopan et al. 2020-488
64. 137091 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103732
65. 137092 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103143
66. 137093 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103087

ปิด

QR code