ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 40509 Raphanus sativus L. BRASSICACEAE J.F. Maxwell 09-33 Chiang Rai/Thailand
102 45351 Raphanus sativus L. BRASSICACEAE N. Romkham 1 Chiang Mai/Thailand
103 45418 Raphanus sativus L. BRASSICACEAE N. Romkham 68 Lamphun/Thailand
104 52856 Raphanus sativus L. BRASSICACEAE Yin-Jiantao 1425 Yunnan/China
105 65049 Raphanus sativus L. var. caudatus (L.) Hook. f. & T. Anderson BRASSICACEAE K. Srithi 647 Nan/Thailand
106 35713 Raphanus sp. BRASSICACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8565 Mae Hong Son/Thailand
107 32808 Rorippa cantoniensis (Lour.) Ohwi BRASSICACEAE S. Kobayashi, Y. Kurahashi FOK-072549 Kochi/Japan
108 77473 Rorippa dubia (Persoon) Hara BRASSICACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara, A. Sakamoto et al. FOK-077664 Kochi/Japan
109 32342 Rorippa indica (L.) Hiern BRASSICACEAE J.F. Maxwell 06-697 Chiang Rai/Thailand
110 33717 Rorippa indica (L.) Hiern BRASSICACEAE K. Miyamato FOK-614865 Kochi/Japan
111 47541 Rorippa indica (L.) Hiern BRASSICACEAE N. Kitaoka et al. FOK-071101 Kochi/Japan
112 54309 Rorippa indica (L.) Hiern BRASSICACEAE H. Sada et al. FOK-057698 Kochi/Japan
113 52103 Rorippa indica (L.) Hiern BRASSICACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-056704 Kochi/Japan
114 96936 Rorippa islandica (Oeder) Borbas BRASSICACEAE K. Yamaoka, T. Nakamura et al. FOK-030979 Japan
115 77469 Rorippa palustris (L.) Besser BRASSICACEAE T. Matsumoto et al. FOK-069707 Kochi/Japan
116 113202 Rorippa sp. BRASSICACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3896 Chiang Rai/Thailand
117 77475 Rorippa sylvestris (L.) Besser BRASSICACEAE A. Sakamoto FOK-603249 Kochi/Japan
118 52001 Wasabia japonica (Miq.) Matsumu. BRASSICACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-065277 Kochi/Japan
119 52000 Wasabia tenuis (Miq.) Matsum. BRASSICACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-065287 Kochi/Japan