ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105941
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aeschynanthus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

GESNERIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 6417
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphytic plants in dry evergreen forest. Flowers orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1530
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2353 Aeschynanthus sp. W. Nanakorn et al. 2353
2. 8545 Aeschynanthus sp. W. Nanakorn et al. 8545
3. 16999 Aeschynanthus sp. P. Srisanga 1316
4. 18728 Aeschynanthus sp. P. Srisanga 1886
5. 21844 Aeschynanthus sp. S. Watthana and P. Suksathan 1636
6. 28131 Aeschynanthus sp. S. Watthana 2122
7. 29425 Aeschynanthus sp. P. Suksathan 3522
8. 30294 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1249
9. 31147 Aeschynanthus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2822
10. 31391 Aeschynanthus sp. K. Kertsawang 855
11. 31411 Aeschynanthus sp. K. Kertsawang 875
12. 35661 Aeschynanthus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8505
13. 47054 Aeschynanthus sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 275
14. 50041 Aeschynanthus sp. C. Phengklai T-49888
15. 50774 Aeschynanthus sp. S. Watthana 3503
16. 64499 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 3048
17. 73464 Aeschynanthus sp. C. Lakoet 0624
18. 73917 Aeschynanthus sp. M. Norsaengsri 11447
19. 73926 Aeschynanthus sp. M. Norsaengsri 11456
20. 75736 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4321
21. 75737 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4322
22. 75738 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4323
23. 75739 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4324
24. 75750 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4335
25. 78045 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4390
26. 78118 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4463
27. 79778 Aeschynanthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097798
28. 79779 Aeschynanthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097742
29. 79780 Aeschynanthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097352
30. 80663 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4520
31. 85743 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul et al. 5083
32. 85768 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul et al. 5107
33. 85787 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul et al. 5126
34. 86066 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-070
35. 86069 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-073
36. 88210 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 5216
37. 88547 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 399
38. 89094 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 685
39. 89361 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 5461
40. 89437 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 5537
41. 94489 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 1616
42. 94503 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 1630
43. 96301 Aeschynanthus sp. Prince of Songkla University 17
44. 96553 Aeschynanthus sp. C. Glamwaewwong 069/60
45. 100796 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-399
46. 100808 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-411
47. 104314 Aeschynanthus sp. S. Kamonnate 880
48. 104499 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 6276
49. 111413 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-361
50. 111429 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-377
51. 112734 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2221
52. 112855 Aeschynanthus sp. K. Kertsawang 3693
53. 113764 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-014
54. 116511 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-135
55. 116731 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-354
56. 116781 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-404
57. 116944 Aeschynanthus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-136
58. 116995 Aeschynanthus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-188
59. 120600 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2366
60. 120705 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2687
61. 120817 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2799
62. 122621 Aeschynanthus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-092
63. 125571 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 3651
64. 128331 Aeschynanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2132

ปิด

QR code