ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 11567
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch.
Family name

ชื่อวงศ์

Vitaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 1177
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jul 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Phongsakorn Kochaiphat
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

66    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6136 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 6136
2. 6210 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 6210
3. 10615 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum, C. Glamwaewwong 217
4. 9006 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 9006
5. 14351 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Pongamornkul, S. Watthana, P. Kumphet 437
6. 14612 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 824
7. 17541 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Boonchai 41
8. 32012 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Pranee Palee 951
9. 34039 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. A. Keratikornkol 452
10. 36615 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 1935
11. 37539 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. J.F. Maxwell 06 358
12. 39823 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 4930
13. 40495 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. J.F. Maxwell 09 17
14. 45224 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. D. Khrueasan MS 678
15. 46636 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 3607
16. 48103 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 4779
17. 48251 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 6493
18. 50858 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Watthana 3589
19. 50951 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Watthana 3684
20. 51497 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri, N. Tathana 7567
21. 52174 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri, N. Romkham 1416
22. 54026 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri, N. Tathana 8204
23. 56180 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri, N. Tathana 8950
24. 56914 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri, N. Tathana 9224
25. 59620 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. T. Khambai 31
26. 61896 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Ling Shein Mang 87284
27. 62128 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. D. Khrueasan MS 447
28. 68529 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2893
29. 73166 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11336
30. 75110 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2502
31. 75169 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2313
32. 76959 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11496
33. 80754 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. K. Phoutthavong et al. 558
34. 81027 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97400
35. 81028 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine (Forest department) 97563
36. 81048 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7229
37. 81744 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11779
38. 81955 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11988
39. 82085 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12117
40. 82779 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7680
41. 82877 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12261
42. 82955 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12339
43. 84100 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Pongamornkul 4886
44. 85082 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3317
45. 96581 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Glamwaewwong 60 97
46. 104201 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Kamonnate 736
47. 105586 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7014
48. 106361 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 816
49. 106995 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 707
50. 114049 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 299
51. 114052 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 302
52. 115437 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 5355
53. 115407 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 5251
54. 115442 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 5360
55. 116514 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 138
56. 117401 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 987
57. 117403 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 989
58. 121549 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 5350
59. 134638 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3273
60. 135177 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3343
61. 135202 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3368
62. 136420 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3445
63. 136428 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3453
64. 136453 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3478
65. 138932 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3811
66. 141301 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4116

ปิด

QR code