ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 136453
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch.
Family name

ชื่อวงศ์

Vitaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3478
Collected date

วันที่เก็บ

19 Apr 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: dry evergreen forest. Climber. Fruit red and black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

490
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

66    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6136 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 6136
2. 6210 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 6210
3. 10615 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum, C. Glamwaewwong 217
4. 9006 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 9006
5. 11567 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Suksathan 1177
6. 14351 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Pongamornkul, S. Watthana, P. Kumphet 437
7. 14612 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 824
8. 17541 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Boonchai 41
9. 32012 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Pranee Palee 951
10. 34039 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. A. Keratikornkol 452
11. 36615 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 1935
12. 37539 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. J.F. Maxwell 06 358
13. 39823 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 4930
14. 40495 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. J.F. Maxwell 09 17
15. 45224 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. D. Khrueasan MS 678
16. 46636 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 3607
17. 48103 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 4779
18. 48251 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 6493
19. 50858 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Watthana 3589
20. 50951 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Watthana 3684
21. 51497 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri, N. Tathana 7567
22. 52174 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri, N. Romkham 1416
23. 54026 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri, N. Tathana 8204
24. 56180 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri, N. Tathana 8950
25. 56914 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri, N. Tathana 9224
26. 59620 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. T. Khambai 31
27. 61896 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Ling Shein Mang 87284
28. 62128 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. D. Khrueasan MS 447
29. 68529 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2893
30. 73166 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11336
31. 75110 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2502
32. 75169 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2313
33. 76959 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11496
34. 80754 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. K. Phoutthavong et al. 558
35. 81027 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97400
36. 81028 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine (Forest department) 97563
37. 81048 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7229
38. 81744 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11779
39. 81955 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11988
40. 82085 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12117
41. 82779 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7680
42. 82877 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12261
43. 82955 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12339
44. 84100 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Pongamornkul 4886
45. 85082 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3317
46. 96581 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Glamwaewwong 60 97
47. 104201 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Kamonnate 736
48. 105586 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7014
49. 106361 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 816
50. 106995 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 707
51. 114049 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 299
52. 114052 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 302
53. 115437 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 5355
54. 115407 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 5251
55. 115442 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 5360
56. 116514 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 138
57. 117401 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 987
58. 117403 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 989
59. 121549 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 5350
60. 134638 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3273
61. 135177 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3343
62. 135202 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3368
63. 136420 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3445
64. 136428 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3453
65. 138932 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3811
66. 141301 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4116

ปิด

QR code