ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 122480
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia lakhonensis Gagnep.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9543
Collected date

วันที่เก็บ

14 Jan 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent shrub to 6 m long. Flowers white. Southern ourskirt of Phon Chanroen.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Bueng Kan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

155
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 844 Bauhinia lakhonensis Gagnep. T. Toktang 3
2. 15162 Bauhinia lakhonensis Gagnep. S. Vessabutr, S. Sasrirat, M. Norsaengsri 833
3. 31917 Bauhinia lakhonensis Gagnep. C. Maknoi 1361
4. 31918 Bauhinia lakhonensis Gagnep. C. Maknoi 1362
5. 38155 Bauhinia lakhonensis Gagnep. S. Sawangsawat 88
6. 38276 Bauhinia lakhonensis Gagnep. P. Wessumritt 253
7. 41367 Bauhinia lakhonensis Gagnep. M. Norsaengsri 4039
8. 55620 Bauhinia lakhonensis Gagnep. P. Chantaranothai et al. 846
9. 55625 Bauhinia lakhonensis Gagnep. P. Krachai 58
10. 55987 Bauhinia lakhonensis Gagnep. M. Norsaengsri, N. Tathana 8602
11. 56034 Bauhinia lakhonensis Gagnep. M. Norsaengsri, N. Tathana 8649
12. 83921 Bauhinia lakhonensis Gagnep. S. Sawangsawat 635
13. 90954 Bauhinia lakhonensis Gagnep. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee, Pramote Triboun 5970
14. 93326 Bauhinia lakhonensis Gagnep. Rattagan W. 1
15. 105564 Bauhinia lakhonensis Gagnep. C. Maknoi 6907
16. 114047 Bauhinia lakhonensis Gagnep. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 297
17. 121519 Bauhinia lakhonensis Gagnep. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1139
18. 122442 Bauhinia lakhonensis Gagnep. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9471
19. 122443 Bauhinia lakhonensis Gagnep. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9472
20. 122470 Bauhinia lakhonensis Gagnep. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9531
21. 122484 Bauhinia lakhonensis Gagnep. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9547
22. 123388 Bauhinia lakhonensis Gagnep. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 382
23. 123428 Bauhinia lakhonensis Gagnep. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 422

ปิด

QR code