ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123109
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cucumis hystrix Chakrav.
Family name

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-103
Collected date

วันที่เก็บ

11 Sep 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Climber. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1170
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5268 Cucumis hystrix Chakrav. W. Nanakorn et al. 5268
2. 7848 Cucumis hystrix Chakrav. W. Nanakorn et al. 7848
3. 9962 Cucumis hystrix Chakrav. W. Nanakorn et al. 9962
4. 18148 Cucumis hystrix Chakrav. P. Srisanga 1701
5. 22176 Cucumis hystrix Chakrav. P. Srisanga 2236
6. 33234 Cucumis hystrix Chakrav. Jatupol K. 07-015
7. 35341 Cucumis hystrix Chakrav. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8150
8. 35467 Cucumis hystrix Chakrav. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8289
9. 36459 Cucumis hystrix Chakrav. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3103
10. 42008 Cucumis hystrix Chakrav. Zhou Shi-shun 3113
11. 42504 Cucumis hystrix Chakrav. Zhou Shi-shun 3048
12. 43266 Cucumis hystrix Chakrav. Zhou Shi-shun 3189
13. 44419 Cucumis hystrix Chakrav. Zhou Shi-shun 3106
14. 44431 Cucumis hystrix Chakrav. Zhou Shi-shun 3060
15. 45035 Cucumis hystrix Chakrav. M. Tanaros 437
16. 55331 Cucumis hystrix Chakrav. M. Norsaengsri & N. Tathana 8288
17. 58864 Cucumis hystrix Chakrav. Zhou-Shishun 3048
18. 66194 Cucumis hystrix Chakrav. W. Pongamornkul 3227
19. 73477 Cucumis hystrix Chakrav. C. Lakoet 0637
20. 78170 Cucumis hystrix Chakrav. V. Nguanchoo 417
21. 80465 Cucumis hystrix Chakrav. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-280
22. 100853 Cucumis hystrix Chakrav. P. Phaosrichai 580
23. 128918 Cucumis hystrix Chakrav. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2357
24. 138951 Cucumis hystrix Chakrav. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3830

ปิด

QR code