ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 127005
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Murdannia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COMMELINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1736
Collected date

วันที่เก็บ

21 Jun 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: Mixed deciduous forest. Herb. Flowers purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

120
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

79    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1539 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 1539
2. 3915 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 3915
3. 11625 Murdannia sp. Serm 86
4. 19029 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 19029
5. 21024 Murdannia sp. M. Norsaengsri 1597
6. 21060 Murdannia sp. M. Norsaengsri 1633
7. 21757 Murdannia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1549
8. 30081 Murdannia sp. S. Watthana 2352
9. 31967 Murdannia sp. C. Maknoi 1129
10. 37251 Murdannia sp. C. Maknoi 2365
11. 38866 Murdannia sp. C. Maknoi 2536
12. 38556 Murdannia sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2328
13. 40408 Murdannia sp. C. Maknoi 2779
14. 40733 Murdannia sp. S. Watthana & P. Srisanga 3134
15. 42700 Murdannia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6163
16. 43471 Murdannia sp. D. Khrueasan MS-306
17. 43487 Murdannia sp. D. Khrueasan MS-305
18. 46650 Murdannia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5624
19. 50005 Murdannia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38401
20. 53386 Murdannia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8059
21. 54199 Murdannia sp. M. Norsaengsri 5980
22. 55086 Murdannia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8388
23. 58780 Murdannia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9399
24. 58793 Murdannia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9413
25. 62539 Murdannia sp. Romklao Botanical Garden 0479/2555
26. 63683 Murdannia sp. M. Norsaengsri 4164
27. 70416 Murdannia sp. C. Maknoi 3283
28. 76299 Murdannia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094913
29. 76504 Murdannia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094013
30. 76897 Murdannia sp. W. Tanming 671
31. 78260 Murdannia sp. V. Nguanchoo 502
32. 80390 Murdannia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-205
33. 82937 Murdannia sp. M. Norsaengsri 12321
34. 87437 Murdannia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-279
35. 91017 Murdannia sp. N. Muangyen 1027
36. 91914 Murdannia sp. N. Muangyen 1282
37. 92649 Murdannia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-040
38. 93568 Murdannia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5751
39. 94585 Murdannia sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3954
40. 104824 Murdannia sp. C. Maknoi 5700
41. 110168 Murdannia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1041
42. 110710 Murdannia sp. N. Muangyen 1917
43. 111527 Murdannia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-050
44. 111595 Murdannia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-118
45. 111628 Murdannia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-151
46. 112726 Murdannia sp. N. Muangyen 2213
47. 112764 Murdannia sp. N. Muangyen 2251
48. 113361 Murdannia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-62
49. 113847 Murdannia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-097
50. 115174 Murdannia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 709
51. 115255 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 790
52. 115526 Murdannia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1418
53. 116671 Murdannia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-294
54. 117182 Murdannia sp. N. Muangyen 2449
55. 118018 Murdannia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-388
56. 118949 Murdannia sp. K. Inthamma 536
57. 123062 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-56
58. 123696 Murdannia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-233
59. 124494 Murdannia sp. Natdanai Pan-in PSD047
60. 124457 Murdannia sp. Natdanai Pan-in PSD010
61. 124479 Murdannia sp. Natdanai Pan-in PSD032
62. 126750 Murdannia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 3991
63. 126929 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1660
64. 126968 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1699
65. 127209 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1940
66. 129112 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2659
67. 129681 Murdannia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4539
68. 133063 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3027
69. 133678 Murdannia sp. Natdanai Pan-in V 463
70. 133879 Murdannia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3399
71. 136580 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3605
72. 136768 Murdannia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103596
73. 138246 Murdannia sp. K. Inthamma 1522
74. 138301 Murdannia sp. K. Inthamma 1577
75. 138827 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3706
76. 138888 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3767
77. 139309 Murdannia sp. Natdanai Pan-in 666
78. 139456 Murdannia sp. S. Pumikong 2022 19
79. 139711 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3953

ปิด

QR code