ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 58506
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merremia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 9541
Collected date

วันที่เก็บ

25 Jun 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vine in deciduous dipterocarp pale yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

193
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 20236 Merremia sp. M. Norsaengsri 1295
2. 30945 Merremia sp. K. Kertsawang 651
3. 46483 Merremia sp. W. Pongamornkul 2558
4. 49249 Merremia sp. Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1392
5. 51332 Merremia sp. M. Norsaengsri 2780
6. 53353 Merremia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8020
7. 58542 Merremia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9577
8. 60238 Merremia sp. Zhou Shishun 3185
9. 62937 Merremia sp. C. Lakoet 274
10. 67252 Merremia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 765
11. 67330 Merremia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8154
12. 75204 Merremia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2361
13. 78818 Merremia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-96
14. 87706 Merremia sp. Saensouk et al. 92
15. 90192 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-115
16. 90079 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-2
17. 90222 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-145
18. 90425 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-347
19. 95530 Merremia sp. N. Muangyen 1727
20. 95910 Merremia sp. N. Muangyen 1866
21. 95927 Merremia sp. N. Muangyen 1883
22. 98359 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-239
23. 98360 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-240
24. 102145 Merremia sp. K. Kertsawang 4409
25. 106297 Merremia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 752
26. 107550 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-336
27. 107579 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-366
28. 108325 Merremia sp. W. Pongamornkul 6533
29. 110808 Merremia sp. N. Muangyen 2021

ปิด

QR code