ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 85478
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chlorophytum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASPARAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 8177
Collected date

วันที่เก็บ

24 Aug 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb; flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1938 Chlorophytum sp. W. Nanakorn et al. 1938
2. 14667 Chlorophytum sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 879
3. 17721 Chlorophytum sp. W. Pongamornkul 647
4. 19502 Chlorophytum sp. W. Pongamornkul 669
5. 30494 Chlorophytum sp. P. Suksathan 4214
6. 31186 Chlorophytum sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2861
7. 37142 Chlorophytum sp. C. Maknoi 2024
8. 41217 Chlorophytum sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5606
9. 45991 Chlorophytum sp. C. Maknoi 3903
10. 49115 Chlorophytum sp. S. Watthana 3375
11. 76921 Chlorophytum sp. W. Tanming 695
12. 84339 Chlorophytum sp. W. Khattiyot 430
13. 85620 Chlorophytum sp. C. Maknoi 8319
14. 104523 Chlorophytum sp. W. Pongamornkul 6300
15. 105610 Chlorophytum sp. C. Maknoi 7038
16. 113288 Chlorophytum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3981
17. 115069 Chlorophytum sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 604
18. 115151 Chlorophytum sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 686
19. 117979 Chlorophytum sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-349
20. 130906 Chlorophytum sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1179
21. 137594 Chlorophytum sp. K. Inthamma 1178
22. 138800 Chlorophytum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3679

ปิด

QR code