ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134985
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Allophylus cobbe (L.) Forsyth f.
Family name

ชื่อวงศ์

Sapindaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

ต่อไส้
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Choopan et al. 2020 531
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jun 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Ratchasima, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

116    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 716 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 716
2. 750 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 750
3. 3178 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3178
4. 3712 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3712
5. 3427 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3427
6. 3734 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3734
7. 5189 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 5189
8. 11365 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Thongson 25
9. 11394 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 133
10. 14471 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Watthana 365
11. 14575 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 787
12. 15240 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga 955
13. 18042 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga 1595
14. 18074 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga 1627
15. 21156 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, C. Maknoi 2030
16. 21720 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Watthana 1512
17. 30996 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Kertsawang 702
18. 31564 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. A. Keratikornkol 351
19. 35046 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 1850
20. 35124 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 2202
21. 35852 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 1784
22. 36355 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 2302
23. 36357 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 2304
24. 37893 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 3859
25. 38473 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi, P. Srisanga 2245
26. 38927 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 2597
27. 41696 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. J.F. Maxwell 09 176
28. 43170 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. J.F. Maxwell 09 275
29. 43984 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 2735
30. 43985 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 2776
31. 43986 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 1058
32. 44011 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Sidisunthorn ST 1792
33. 44513 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Zhou-Shishun 2406
34. 45166 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Tanaros 569
35. 45694 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. D. Khrueasan MS 356
36. 46973 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 192
37. 47942 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 7110
38. 50641 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Wessumritt, W. Boonchai 163
39. 56968 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2053
40. 59205 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri, N. Tathana 9742
41. 59435 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Romklao Botanical Garden 2553 41
42. 60822 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Ling Shein Mang 87145
43. 61519 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Ling Shein Mang 87154
44. 65929 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Srithi 565
45. 66405 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 3190
46. 67009 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 3591
47. 67836 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 10516
48. 67907 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 10587
49. 71629 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91067
50. 72009 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. N. Muangyen 101
51. 73354 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Lakoet 512
52. 73874 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Phaosrichai 116
53. 75862 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95416
54. 77632 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 11556
55. 83027 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 12411
56. 83983 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Pinyosak, P. Vessumrit 283
57. 86057 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 61
58. 89682 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 5668
59. 91225 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan, P. Tatiya 3663
60. 94460 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. N. Muangyen 1587
61. 104681 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 5556
62. 104750 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 5626
63. 105166 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 6402
64. 105574 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 7002
65. 108645 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5249
66. 110911 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Kertsawang 4481
67. 111385 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 333
68. 112790 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. N. Muangyen 2277
69. 114281 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4483
70. 115282 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 817
71. 115882 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Wangwasit 180717 6
72. 117394 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 980
73. 123297 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 291
74. 126722 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Pattararat Wongman 36
75. 127004 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1735
76. 127056 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1787
77. 127143 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1874
78. 127169 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1900
79. 127665 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2632
80. 128584 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2024
81. 128590 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2030
82. 128641 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2081
83. 128727 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2167
84. 128785 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2225
85. 128823 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2263
86. 128827 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2267
87. 128891 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2330
88. 128912 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2351
89. 128919 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2358
90. 128987 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2426
91. 128999 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2438
92. 129006 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2445
93. 129036 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2475
94. 130538 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 815
95. 132001 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 190
96. 131454 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Chusie Trisonthi BD 39
97. 131539 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Chusie Trisonthi BD 166
98. 132756 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Anchalee Nuammee 634
99. 132802 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Anchalee Nuammee 680
100. 134098 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3563
101. 134157 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3622
102. 134222 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3656
103. 134836 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 356
104. 134837 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 357
105. 134838 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 358
106. 134839 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 359
107. 134983 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 529
108. 134984 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 530
109. 134986 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 532
110. 137229 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103107
111. 137230 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103185
112. 137513 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Inthamma 1021
113. 137517 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Inthamma 1101
114. 137853 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Inthamma 1437
115. 140177 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10224
116. 143027 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi et al. 5980

ปิด

QR code