ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 136138
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Viola sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VIOLACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 52
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jul 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 8 cm high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ha Giang, VIETNAM
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9781 Viola sp. W. Nanakorn et al. 9781
2. 10358 Viola sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 35
3. 17755 Viola sp. S. Watthana and P. Suksathan 760
4. 17756 Viola sp. S. Watthana and P. Suksathan 761
5. 18454 Viola sp. P. Suksathan 2781
6. 18659 Viola sp. P. Srisanga 1819
7. 20685 Viola sp. S. Watthana 1293
8. 27748 Viola sp. C. Maknoi 934
9. 29869 Viola sp. C. Maknoi 1462
10. 70456 Viola sp. C. Maknoi 3323
11. 76344 Viola sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094144
12. 82409 Viola sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097306
13. 82410 Viola sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097414
14. 90538 Viola sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-459
15. 91060 Viola sp. N. Muangyen 1070
16. 95098 Viola sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-137
17. 98450 Viola sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-330
18. 98451 Viola sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-331
19. 98873 Viola sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-350
20. 98874 Viola sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-351
21. 113365 Viola sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-66
22. 122684 Viola sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-154
23. 122991 Viola sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-462
24. 133980 Viola sp. Sulisa Nansai 28
25. 135600 Viola sp. T. Shimizu, F. Konta, H. Takahashi 4189
26. 136016 Viola sp. W. Pongamornkul 7978

ปิด

QR code