ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 37661
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gonostegia triandra (Blume) Miq.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 06-604
Collected date

วันที่เก็บ

2 Sep 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kittiphong Kertsawang
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 852 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Nanakorn et al. 852
2. 1207 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Nanakorn et al. 1207
3. 1210 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Nanakorn et al. 1210
4. 1943 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Nanakorn et al. 1943
5. 4542 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Nanakorn et al. 4542
6. 11142 Gonostegia triandra (Blume) Miq. L. Averyanov 3451
7. 11441 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Pongamornkul 165
8. 15696 Gonostegia triandra (Blume) Miq. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1003
9. 22959 Gonostegia triandra (Blume) Miq. C. Glamwaewwong 203
10. 50090 Gonostegia triandra (Blume) Miq. M.N. Tamura T-60227
11. 56223 Gonostegia triandra (Blume) Miq. M. Norsaengsri 788
12. 58376 Gonostegia triandra (Blume) Miq. K. Chanta 24
13. 58453 Gonostegia triandra (Blume) Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 9488
14. 58776 Gonostegia triandra (Blume) Miq. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9394
15. 62020 Gonostegia triandra (Blume) Miq. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087492
16. 62573 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Pongamornkul 2823
17. 67018 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Pongamornkul 3600
18. 68711 Gonostegia triandra (Blume) Miq. M. Norsaengsri 10622
19. 69149 Gonostegia triandra (Blume) Miq. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089206
20. 71422 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Pongamornkul 3862
21. 72220 Gonostegia triandra (Blume) Miq. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein & Law Shine 094012
22. 72239 Gonostegia triandra (Blume) Miq. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094954
23. 73037 Gonostegia triandra (Blume) Miq. M. Norsaengsri 11204
24. 84839 Gonostegia triandra (Blume) Miq. S. Watthana & W. La-ongsri 3917
25. 87062 Gonostegia triandra (Blume) Miq. C. Glamwaewwong 355/58
26. 91921 Gonostegia triandra (Blume) Miq. N. Muangyen 1289
27. 93569 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5752
28. 104268 Gonostegia triandra (Blume) Miq. S. Kamonnate 833
29. 104931 Gonostegia triandra (Blume) Miq. C. Maknoi 6088
30. 105975 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Pongamornkul 6451
31. 110725 Gonostegia triandra (Blume) Miq. N. Muangyen 1933
32. 112610 Gonostegia triandra (Blume) Miq. C. Maknoi 3407
33. 112747 Gonostegia triandra (Blume) Miq. N. Muangyen 2234
34. 113592 Gonostegia triandra (Blume) Miq. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-293
35. 113662 Gonostegia triandra (Blume) Miq. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-363
36. 115341 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 876
37. 115310 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 845
38. 117379 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 965
39. 117417 Gonostegia triandra (Blume) Miq. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 1003
40. 121693 Gonostegia triandra (Blume) Miq. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1754
41. 125997 Gonostegia triandra (Blume) Miq. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9838

ปิด

QR code