ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 39897
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Morinda sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 5004
Collected date

วันที่เก็บ

1 Mar 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 60-100 cm high. Flower white. Dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

87    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 958 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 958
2. 3235 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 3235
3. 3306 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 3306
4. 3409 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 3409
5. 6075 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 6075
6. 6010 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 6010
7. 6029 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 6029
8. 6388 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 6388
9. 7178 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 7178
10. 7242 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 7242
11. 7516 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 7516
12. 8886 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 8886
13. 8870 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 8870
14. 9111 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 9111
15. 10226 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 10226
16. 10645 Morinda sp. Serm 6
17. 10769 Morinda sp. S. Thalamphai 1
18. 14122 Morinda sp. S. Watthana 273
19. 18281 Morinda sp. M. Norsaengsri 1053
20. 19986 Morinda sp. C. Maknoi 35
21. 20538 Morinda sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1437
22. 29612 Morinda sp. M. Norsaengsri 2698
23. 29725 Morinda sp. C. Maknoi 1004
24. 31938 Morinda sp. C. Maknoi 1382
25. 36657 Morinda sp. C. Maknoi 1977
26. 37211 Morinda sp. C. Maknoi 2093
27. 37840 Morinda sp. M. Norsaengsri 3805
28. 38425 Morinda sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2197
29. 38908 Morinda sp. C. Maknoi 2578
30. 39741 Morinda sp. M. Norsaengsri 4848
31. 41282 Morinda sp. S. Watthana & P. Srisanga 3282
32. 43466 Morinda sp. D. Khrueasan MS-12
33. 46540 Morinda sp. M. Norsaengsri 3511
34. 46831 Morinda sp. M. Tanaros 303
35. 48321 Morinda sp. M. Norsaengsri 6566
36. 48694 Morinda sp. M. Norsaengsri s.n.
37. 49208 Morinda sp. N. Fukuoka & M. Ito T-35627
38. 49872 Morinda sp. M. Norsaengsri 6392
39. 51507 Morinda sp. W. Nanakorn et al. 1585
40. 53358 Morinda sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8025
41. 53432 Morinda sp. Yin-Jiantao 1831
42. 53822 Morinda sp. C. Maknoi 3103
43. 55785 Morinda sp. M. Norsaengsri 5498
44. 56438 Morinda sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051161
45. 56891 Morinda sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9201
46. 57078 Morinda sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9357
47. 57882 Morinda sp. T. Phoonlap 07
48. 58452 Morinda sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9487
49. 59559 Morinda sp. Romklao Botanical Garden 0165/2554
50. 60682 Morinda sp. Ling Shein Man 087881
51. 61886 Morinda sp. Ling Shein Man 087295
52. 63571 Morinda sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6645
53. 66505 Morinda sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3324
54. 67182 Morinda sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 695
55. 67222 Morinda sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 736
56. 67625 Morinda sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 892
57. 68561 Morinda sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2925
58. 70545 Morinda sp. C. Maknoi 5873
59. 75297 Morinda sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094975
60. 75919 Morinda sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095266
61. 77944 Morinda sp. C. Maknoi 5140
62. 77984 Morinda sp. C. Maknoi 5181
63. 78001 Morinda sp. C. Maknoi 5198
64. 79119 Morinda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-314
65. 81067 Morinda sp. C. Maknoi 7248
66. 81204 Morinda sp. C. Maknoi 7386
67. 81268 Morinda sp. C. Maknoi 7450
68. 82220 Morinda sp. P. Phaosrichai 153
69. 82656 Morinda sp. C. Maknoi 7557
70. 85448 Morinda sp. C. Maknoi 8096
71. 84918 Morinda sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4000
72. 85213 Morinda sp. C. Maknoi 7861
73. 86333 Morinda sp. M. Wongnak 358
74. 93542 Morinda sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5725
75. 95531 Morinda sp. N. Muangyen 1728
76. 95823 Morinda sp. N. Muangyen 1779
77. 95911 Morinda sp. N. Muangyen 1867
78. 98780 Morinda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-257
79. 106911 Morinda sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 622
80. 106454 Morinda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 909
81. 110818 Morinda sp. N. Muangyen 2030
82. 111320 Morinda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-268
83. 112202 Morinda sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8858
84. 112834 Morinda sp. N. Muangyen 2321
85. 112864 Morinda sp. K. Kertsawang 3702
86. 113647 Morinda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-348
87. 116584 Morinda sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-208

ปิด

QR code