ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 50427
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peliosanthes sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASPARAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60789
Collected date

วันที่เก็บ

8 Aug 1988
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

740
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6612 Peliosanthes sp. W. Nanakorn et al. 6612
2. 8122 Peliosanthes sp. W. Nanakorn et al. 8122
3. 8838 Peliosanthes sp. W. Nanakorn et al. 8838
4. 15913 Peliosanthes sp. P. Srisanga 1091
5. 18122 Peliosanthes sp. P. Srisanga 1675
6. 18587 Peliosanthes sp. P. Srisanga 1747
7. 21155 Peliosanthes sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2029
8. 23143 Peliosanthes sp. P. Srisanga 2523
9. 23604 Peliosanthes sp. P. Srisanga 2613
10. 26011 Peliosanthes sp. P. Suksathan 3668
11. 38542 Peliosanthes sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2314
12. 39079 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 2424
13. 40412 Peliosanthes sp. C. Maknoi 2783
14. 50896 Peliosanthes sp. S. Watthana 3629
15. 50356 Peliosanthes sp. Shunsuke Tsugaru T-61813
16. 51426 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7496
17. 51779 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7833
18. 52961 Peliosanthes sp. C. Maknoi 3960
19. 53005 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7575
20. 56356 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8993
21. 57069 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9348
22. 64397 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 2946
23. 66086 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10330
24. 65730 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri 10222
25. 66029 Peliosanthes sp. K. Srithi 518
26. 66262 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 3300
27. 66331 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 3371
28. 66457 Peliosanthes sp. P. Chaikla s.n.
29. 73486 Peliosanthes sp. C. Lakoet 0646
30. 78847 Peliosanthes sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-125
31. 80666 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 4523
32. 83174 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 4710
33. 85729 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul et al. 5069
34. 89418 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 5518
35. 89699 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 5685
36. 91130 Peliosanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3497
37. 100719 Peliosanthes sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-322
38. 109846 Peliosanthes sp. TLBG 232
39. 112853 Peliosanthes sp. K. Kertsawang 3683
40. 115196 Peliosanthes sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 731
41. 117888 Peliosanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-258
42. 117916 Peliosanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-286
43. 117919 Peliosanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-289

ปิด

QR code