ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61018
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086645
Collected date

วันที่เก็บ

12 Feb 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kazumi Fujikawa
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Secondary evergreen forest, forest edge, sunny place. Climber. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8624 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 8624
2. 16845 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don P. Suksathan 2254
3. 25597 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 633
4. 26272 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don M. Takahashi 605379
5. 32428 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don N. Inagaki s.n.
6. 60234 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Yin-Jiantao 1977
7. 60254 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Wang Hong 8344
8. 60800 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Man 088212
9. 60728 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Man 088081
10. 60896 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Man 087752
11. 61098 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086514
12. 61622 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Man 087186
13. 69772 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Ling Shing Man & Maung Nu 082035
14. 71819 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091044
15. 77298 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don T. Morino et al. FOK-063362
16. 79677 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097270
17. 79678 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man (Forest Department) 097530
18. 87791 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Hiroshige Koyama 10371
19. 87802 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don Hiroshige Koyama 10459
20. 90256 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-179
21. 96924 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-032824
22. 98265 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-145
23. 106035 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 6511
24. 108850 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don C.H.Chen, C.M.Wang, Y.M.Hsu & S.Y.Hsu 05304

ปิด

QR code