ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 71028
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Geodorum recurvum (Roxb.) Alston
Family name

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 4148
Collected date

วันที่เก็บ

7 May 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Henrik ฦ. Pedersen
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Terrestrial orchid in deciduous forest. Flowers white. Lip with yellow apex and pale reddish purple streak. Only spirit collection.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lamphun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3262 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston W. Nanakorn et al. 3262
2. 11044 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston P. Jaicham 23
3. 28085 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 1922
4. 28089 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 1926
5. 28090 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 1927
6. 28091 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 1928
7. 28098 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 1938
8. 29101 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 1936
9. 29971 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston A. Keratikornkol 194
10. 38369 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston C. Maknoi & P. Srisanga 2141
11. 45891 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston C. Maknoi 3707
12. 67645 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 912
13. 68557 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2921
14. 71015 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 4135
15. 71017 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 4137
16. 71019 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 4139
17. 71022 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 4142
18. 71023 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 4143
19. 71024 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 4144
20. 71026 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 4146
21. 71113 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana 4156
22. 72729 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston C. Maknoi 4964
23. 84913 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston S. Watthana & W. La-ongsri 3994
24. 89986 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston W. La-ongsri, P. Panyachan, T. Pingyot & S. Satata 4874
25. 95269 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4081
26. 95280 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4091
27. 108570 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5172
28. 114738 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston Thitiporn Pingyot 263
29. 114765 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston Thitiporn Pingyot 290
30. 115038 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston Pattararat Wongman 004

ปิด

QR code