ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 62234
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aristolochia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Aristolochiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Romklao Botanical Garden 2555 521
Collected date

วันที่เก็บ

2 Jul 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in tropical rain forest. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

212
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8208 Aristolochia sp. W. Nanakorn et al. 8208
2. 9138 Aristolochia sp. W. Nanakorn et al. 9138
3. 9856 Aristolochia sp. Thon s.n.
4. 12100 Aristolochia sp. S. Sasrirat s.n.
5. 17166 Aristolochia sp. P. Suksathan 2475
6. 19010 Aristolochia sp. W. Nanakorn et al. 19010
7. 19140 Aristolochia sp. W. Saemyarm 83
8. 25127 Aristolochia sp. C. Glamwaewwong 1068
9. 25871 Aristolochia sp. W. Nanakorn et al. 25723
10. 27616 Aristolochia sp. C. Maknoi 803
11. 27745 Aristolochia sp. C. Maknoi 931
12. 31531 Aristolochia sp. S. Damapong 99
13. 34265 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 1623
14. 35408 Aristolochia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8226
15. 39369 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 4455
16. 41208 Aristolochia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5597
17. 45206 Aristolochia sp. D. Khrueasan MS 849
18. 47947 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 7115
19. 48692 Aristolochia sp. M. Norsaengsri s.n.
20. 48693 Aristolochia sp. M. Norsaengsri s.n.
21. 49088 Aristolochia sp. S. Watthana 3347
22. 50787 Aristolochia sp. S. Watthana 3516
23. 51331 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 2779
24. 52664 Aristolochia sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1750
25. 53429 Aristolochia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8109
26. 58361 Aristolochia sp. K. Chanta 9
27. 59899 Aristolochia sp. Romklao Botanical Garden 2554 290
28. 59963 Aristolochia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2122
29. 61970 Aristolochia sp. Ling Shein Mang, Ling Kee, Htum Tin 87474
30. 61867 Aristolochia sp. Ling Shein Mang 87279
31. 62227 Aristolochia sp. Romklao Botanical Garden 2555 514
32. 64039 Aristolochia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6945
33. 64407 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 2956
34. 64411 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 2960
35. 66108 Aristolochia sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10352
36. 66833 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 10431
37. 67133 Aristolochia sp. Jatupol K., C. Maknoi 536
38. 65739 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 10231
39. 66667 Aristolochia sp. NULL
40. 66881 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 3463
41. 67640 Aristolochia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 907
42. 68107 Aristolochia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 583
43. 67924 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 10604
44. 69016 Aristolochia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 638
45. 70486 Aristolochia sp. C. Maknoi 3353
46. 71431 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 3871
47. 71519 Aristolochia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1056
48. 73281 Aristolochia sp. C. Lakoet 439
49. 73355 Aristolochia sp. C. Lakoet 513
50. 73404 Aristolochia sp. C. Lakoet 562
51. 75072 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 11120
52. 75346 Aristolochia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95044
53. 75362 Aristolochia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95431
54. 75371 Aristolochia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95453
55. 75484 Aristolochia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95171
56. 80505 Aristolochia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 320
57. 81327 Aristolochia sp. C. Maknoi 7509
58. 84072 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 4858
59. 84365 Aristolochia sp. W. Khattiyot 456
60. 86080 Aristolochia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 84
61. 96224 Aristolochia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4409
62. 100910 Aristolochia sp. C. Maknoi 458
63. 101073 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 6094
64. 101136 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 6157
65. 104694 Aristolochia sp. C. Maknoi 5569
66. 104990 Aristolochia sp. C. Maknoi 6148
67. 105729 Aristolochia sp. C. Maknoi 6922
68. 112073 Aristolochia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai, Akharasit Bunsongtae 9057
69. 114069 Aristolochia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 319
70. 117705 Aristolochia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 75
71. 118788 Aristolochia sp. N. Boonruang 138
72. 119133 Aristolochia sp. N. Boonruang 243
73. 121310 Aristolochia sp. N. Boonruang 371
74. 121363 Aristolochia sp. N. Boonruang 424
75. 121853 Aristolochia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1188
76. 122013 Aristolochia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1347
77. 123161 Aristolochia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 155
78. 126994 Aristolochia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1725
79. 130615 Aristolochia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 892
80. 139197 Aristolochia sp. Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 12888
81. 141500 Aristolochia sp. S. Watthana 3439
82. 142041 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 8521
83. 142072 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 8572
84. 142646 Aristolochia sp. C. Maknoi et al. 5051
85. 143100 Aristolochia sp. C. Maknoi et al. 6172

ปิด

QR code