ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
601 70807 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 009 Luang Prabang/Laos
602 12213 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE W. La-ongsri 46 Chiang Mai/Thailand
603 70877 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 097 Luang Prabang/Laos
604 12433 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Suksathan 1328 Phitsanulok/Thailand
605 12559 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Srisanga 320 Nan/Thailand
606 71119 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE T. Jenjittikul 1727 Kanchanaburi/Thailand
607 13882 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Srisanga 585 Nan/Thailand
608 14323 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 409 Chiang Mai/Thailand
609 113179 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6782 Uttaradit/Thailand
610 16363 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Suksathan 2038 Mae Hong Son/Thailand
611 27448 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Kumphet sn. 132 Chiang Mai/Thailand
612 148 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 148 Chiang Mai/Thailand
613 16615 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Srisanga 1209 Nan/Thailand
614 54233 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8253 Chiang Rai/Thailand
615 5802 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 5802 Chiang Mai/Thailand
616 64508 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Pongamornkul 3057 Mae Hong Son/Thailand
617 21211 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2085 Nan/Thailand
618 113956 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-206 Phongsaly/LAOS
619 114209 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-025 Phongsaly/LAOS
620 116174 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6826 Chiang Mai/Thailand
621 14959 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 499 Nakhon Si Thammarat/Thailand
622 50098 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11171 Chiang Rai/Thailand
623 103881 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE S. Kamonnate 677 Chiang Mai/Thailand
624 111739 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-259 Xiangkhouang/Laos
625 102414 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE V. Nguanchoo 651 Nan/Thailand
626 51172 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Pongamornkul 2778 Chiang Rai/Thailand
627 88474 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE N. Muangyen 326 Phayao/Thailand
628 106261 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 717 Nan/Thailand
629 90130 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-53 Luang Prabang/Laos
630 107411 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-178 Phongsaly/Laos
631 104999 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi 6188 Phetchabun/Thailand
632 48514 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7265 Chiang Rai/Thailand
633 52477 Cyathula prostrata (L.) Blume AMARANTHACEAE Yin-Jiantao, Wang Hong and Shi--Xuegiang 1173 Yunnan/China
634 42455 Cyathula sp. AMARANTHACEAE Wang Hong 8339 Yunnan/China
635 61781 Cyathula tomentosa (Roth.) Moq. AMARANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086971 Chin State/Myanmar
636 61539 Cyathula tomentosa (Roth.) Moq. AMARANTHACEAE Ling Shein Man 087074 Chin State/Myanmar
637 61203 Cyathula tomentosa (Roth.) Moq. AMARANTHACEAE Ling Shein Man 087991 Chin State/Myanmar
638 73468 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE C. Lakoet 0628 Mae Hong Son/Thailand
639 114222 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-038 Phongsaly/LAOS
640 18627 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE P. Srisanga 1787 Nan/Thailand
641 51566 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1239 Nan/Thailand
642 51580 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1253 Nan/Thailand
643 41946 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE Zhou Shi-shun 3043 Yunnan/China
644 60337 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE Zhou-Shishun 3105 Yunnan/China
645 60460 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE Ling Shein Man 087913 Chin State/Myanmar
646 60485 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE Ling Shein Man 087937 Chin State/Myanmar
647 16557 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE P. Suksathan 2230 Chiang Mai/Thailand
648 122878 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-348 Phongsaly/LAOS
649 61227 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE Ling Shein Man 087962 Chin State/Myanmar
650 12583 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE P. Srisanga 344 Nan/Thailand
651 48088 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7257 Chiang Rai/Thailand
652 65155 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE K. Srithi 572 Nan/Thailand
653 48626 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7377 Chiang Rai/Thailand
654 16271 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE P. Srisanga 1128 Nan/Thailand
655 35105 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE W. Pongamornkul 2183 Mae Hong Son/Thailand
656 80429 Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr. AMARANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-244 Shan State/Myanmar
657 128674 Deeringia polysperma (Roxb.) Moq. AMARANTHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2114 Kanchanaburi/THAILAND
658 17480 Deeringia polysperma (Roxb.) Moq. AMARANTHACEAE K. Larsen & S.S. Larsen 33753 Prachuap Khiri Khan/Thailand
659 85560 Deeringia polysperma (Roxb.) Moq. AMARANTHACEAE C. Maknoi 8259 Sukhothai/Thailand
660 81164 Deeringia polysperma (Roxb.) Moq. AMARANTHACEAE C. Maknoi 7345 Sukhothai/Thailand
661 121602 Deeringia polysperma (Roxb.) Moq. AMARANTHACEAE N. Boonruang 0505 Chaiyaphum/Thailand
662 53741 Deeringia polysperma (Roxb.) Moq. AMARANTHACEAE C. Maknoi 3022 Phitsanulok/Thailand
663 43656 Deeringia polysperma (Roxb.) Moq. AMARANTHACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1959 Surat Thani/Thailand
664 104353 Digera muricata (L.) Mart. AMARANTHACEAE S. Kamonnate 924 Nakhon Sawan/Thailand
665 83314 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE C. Maknoi 7831 Rayong/Thailand
666 69078 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089333 Magway/Myanmar
667 125233 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE W. Pongamornkul 6976 Lamphun/THAILAND
668 125053 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 675 Phrae/Thailand
669 110784 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE N. Muangyen 1997 Nan/Thailand
670 70271 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE M. Pinyosak & S. Sawangsawat 40 Rayong/Thailand
671 67743 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 5801 Kalasin/Thailand
672 7355 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 7355 Tak/Thailand
673 124973 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE N. Muangyen 3549 Lampang/Thailand
674 16693 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE S. Sasrirat 142 Nakhon Sawan/Thailand
675 96257 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4442 Lampang/Thailand
676 70579 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE Khin Myo Htwe 024033 Mandalay/Myanmar
677 51062 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE W. Pongamornkul 2668 Chiang Mai/Thailand
678 62216 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE W. Boonprakop 0477 Khon Kaen/Thailand
679 129557 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4415 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
680 88824 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE C. Maknoi 8425 Sukhothai/Thailand
681 108941 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE C.M.Wang 05595 Taiwan
682 124727 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE N. Muangyen 3304 Kanchanaburi/Thailand
683 81693 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11733 Rayong/Thailand
684 7723 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 7723 Lamphun/Thailand
685 111015 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE K. Kertsawang 4584 Surin/Thailand
686 126940 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1671 Kanchanaburi/Thailand
687 127237 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1968 Kanchanaburi/Thailand
688 113164 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6767 Uttaradit/Thailand
689 41468 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 006 Rayong/Thailand
690 93632 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE Rukarcha 42 Maha Sarakham/Thailand
691 1066 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 1066 Phayao/Thailand
692 128854 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2294 Kanchanaburi/THAILAND
693 57938 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9040 Lampang/Thailand
694 94239 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE N. Muangyen 1367 Maha Sarakham/Thailand
695 41323 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE V.D. Buchkinn, N.A. Bokal 2338 Trat/Thailand
696 75883 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi & Tin Mya Soe 094431 Magway/Myanmar
697 58448 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9483 Phrae/Thailand
698 114954 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE Wittaya Pongamornkul & Thatsanee Tibkwang 6976 Lamphun/Thailand
699 111012 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE K. Kertsawang 4581 Surin/Thailand
700 103549 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE Kasan and Sarayut 010 Maha Sarakham/Thailand