ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 41124 Scurrula sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5573 Loei/Thailand
402 31654 Scurrula sp. LORANTHACEAE C. Maknoi 1029 Loei/Thailand
403 106016 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 6492 Chiang Mai/Thailand
404 31254 Scurrula sp. LORANTHACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2929 Chiang Mai/Thailand
405 105238 Scurrula sp. LORANTHACEAE C. Maknoi 6474 Nakhon Sawan/Thailand
406 32676 Scurrula yadoriki (Siebold ex Maxim.) Danser LORANTHACEAE M. Takahashi FOK-069871 Kochi/Japan
407 32609 Scurrula yadoriki (Siebold ex Maxim.) Danser LORANTHACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-068919 Kochi/Japan
408 81514 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 029169 Chin State/Myanmar
409 81510 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023416 Chin State/Myanmar
410 81513 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 029129 Chin State/Myanmar
411 56750 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1940 Nan/Thailand
412 69109 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089380 Chin State/Myanmar
413 81516 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030570 Chin State/Myanmar
414 81515 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Yakawa 029371 Chin State/Myanmar
415 33655 Taxillus kaempferi (DC.) Danser LORANTHACEAE M. Nomura FOK-612922 Kochi/Japan
416 51986 Taxillus kaempferi (DC.) Danser LORANTHACEAE M. Takahashi et al. FOK-080132 Kochi/Japan
417 57509 Taxillus kaempferi (DC.) Danser LORANTHACEAE M. Takahashi et al. FOK-080132 Kochi/Japan
418 109045 Taxillus limprichtii (Gruning) H.S. Kiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 04318 Taiwan
419 109036 Taxillus limprichtii (Gruning) H.S. Kiu var. longiflorus (Lecomte) H.S. Kiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 05012 Taiwan
420 108874 Taxillus liquidambaricolus (Hayata) Hosokawa LORANTHACEAE C.M.Wang 04365 Taiwan
421 109193 Taxillus liquidambaricolus (Hayata) Hosokawa LORANTHACEAE S.T.Chiu 05470 Taiwan
422 109098 Taxillus lonicerifolius (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE C.M.Wang, S.Q.Yu & P.F.Lu 08070 Taiwan
423 109101 Taxillus lonicerifolius (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE C.M.Wang, S.Q.Yu & P.F.Lu 08062 Taiwan
424 109188 Taxillus lonicerifolius (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 05492 Taiwan
425 108982 Taxillus lonicerifolius (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06514 Taiwan
426 109190 Taxillus lonicerifolius (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 05490 Taiwan
427 109175 Taxillus rhododendricolus (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 07051 Taiwan
428 109039 Taxillus rhododendricolus (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu & K.C.Yang 04582 Taiwan
429 109194 Taxillus rhododendricolus (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 05464 Taiwan
430 109196 Taxillus rhododendricolus (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 05457 Taiwan
431 109197 Taxillus rhododendricolus (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 05451 Taiwan
432 108985 Taxillus ritozanensis (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06537 Taiwan
433 108984 Taxillus ritozanensis (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06517 Taiwan
434 109161 Taxillus theifer (Hayata) H.S. Kiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 07227 Taiwan
435 109037 Taxillus theifer (Hayata) H.S. Kiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 04903 Taiwan
436 45133 Tolypanthus lageniferus (Wight) Tieghem LORANTHACEAE M. Tanaros 536 Ubon Ratchathani/Thailand