ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
2601 20161205 A1 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2602 20161538 A10 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2603 20161538 A2 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2604 20161538 A6 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2605 20161538 A7 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2606 20161454 A3 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2607 20161294 A2 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2608 20161454 A1 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2609 20161538 A11 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2610 20161294 A4 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2611 20161454 A2 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2612 20161294 A1 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2613 20161294 A3 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2614 20161135 A1 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2615 20161538 A8 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2616 00-3347 A1 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE MPG
2617 20210221 A1 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE NSTDA
2618 20180731 A1 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE MGH
2619 20191718 A2 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE ETN2
2620 20191718 A3 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE ETN2
2621 20191718 A1 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE ETN2
2622 20191900 A1 Artemisia sp. ASTERACEAE ETN3
2623 20210681 A1 Artemisia vulgaris L. ASTERACEAE NSTDA
2624 20210002 A1 Artocarpus chama Buch.-Ham. MORACEAE MOR
2625 20210002 B1 Artocarpus chama Buch.-Ham. MORACEAE MOR
2626 20210002 C1 Artocarpus chama Buch.-Ham. MORACEAE MOR
2627 20210003 A2 Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume MORACEAE MOR
2628 20210003 A1 Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume MORACEAE MOR
2629 20170316 A1 Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume MORACEAE ROD
2630 20161440 A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE CLI
2631 20161440 A3 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE CLI
2632 20161440 A2 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE CLI
2633 20160884 A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE EBE
2634 20161440 A4 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE CLI
2635 20190219 A2 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE GHA
2636 20190219 A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE GHA
2637 00-0762 A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MIM
2638 00-0288 A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MOR
2639 00-0762 A5 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MIM
2640 00-0762 A3 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MIM
2641 00-0762 A2 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MIM
2642 00-0762 A4 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MIM
2643 00-0289 A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MOR
2644 00-0287 A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MOR
2645 00-0286 A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MOR
2646 00-0285 A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MOR
2647 00-3307 A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MPG
2648 00-3307 A6 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MPG
2649 00-3307 A8 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MPG
2650 00-3499 A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MPG
2651 00-3307 A7 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MPG
2652 00-3307 A2 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MPG
2653 00-3307 A4 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MPG
2654 00-3307 A3 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MPG
2655 00-3307 A5 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécu MORACEAE MPG
2656 00-0236 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MOR
2657 20180735 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MGH
2658 20180540 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE POA
2659 20180795 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE GYM
2660 20190725 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE GHA
2661 20190230 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE GHA
2662 00-1299 A4 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE AMA
2663 00-1299 A3 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE AMA
2664 00-1299 A5 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE AMA
2665 00-0245 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MOR
2666 00-1299 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE AMA
2667 00-0284 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MOR
2668 00-3185 A4 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPG
2669 00-3349 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPG
2670 00-3185 A2 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPG
2671 00-3185 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPG
2672 00-3349 A3 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPG
2673 00-3349 A2 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPG
2674 00-3525 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPG
2675 00-3645 A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPG
2676 00-3349 A4 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPG
2677 00-3845 A1 Artocarpus integer (Thunb.) Merr. MORACEAE MPG
2678 20210247 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE NSTDA
2679 00-1756 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE PALM
2680 20210004 A2 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE MOR
2681 20210004 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE MOR
2682 20160966 A2 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE CLI
2683 20170057 A2 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE CLI
2684 20170379 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE ROD
2685 20170057 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE CLI
2686 20160966 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE CLI
2687 20161225 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE CLI
2688 20170095 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE CLI
2689 20180808 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE GYM
2690 20170400 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE ROD
2691 20180556 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE POA
2692 20180891 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE PAP
2693 20180755 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE GYM
2694 20180103 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE ANN
2695 20180891 A2 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE PAP
2696 20180556 A2 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE POA
2697 20180355 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE POA
2698 00-4587 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE CAE
2699 00-4290 A2 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE GYM
2700 00-4290 A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D.Don MORACEAE GYM