แสดงรายการ จากวงศ์ "BIGNONIACEAE"   พบทั้งสิ้น 27 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Dolichandrone serrulata (D.C.) Seem. แคขาว BIGNONIACEAE
2 Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem. แคนา BIGNONIACEAE
3 Fernandoa adenophylla (Wall.ex G.Don) Steenis แคบิด BIGNONIACEAE
4 Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose เหลืองอินเดีย BIGNONIACEAE
5 Jacaranda obtusifolia ssp. Rhombifolia (Meijer) Gentry ศรีตรัง BIGNONIACEAE
6 Markhamia stipulata Seem.ex K. Schum. Var. kerrii Sprague แคหางค่าง BIGNONIACEAE
7 Millingtonia hortensis Linn.f. ปีบ BIGNONIACEAE
8 Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz เพกา BIGNONIACEAE
9 Oroxylum indicum (L.) Vent. เพกา BIGNONIACEAE
10 Pachyptera hymenaea (DC.) A. Gentry กระเทียมเถา BIGNONIACEAE
11 Pauldopia ghorta (G. Don) Steenis ระฆังทอง BIGNONIACEAE
12 Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague พราวชมพู BIGNONIACEAE
13 Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) miers พวงแสด BIGNONIACEAE
14 Radermachera boniana Dop สำเภาทอง BIGNONIACEAE
15 Radermachera eberhardtii Dop - BIGNONIACEAE
16 Radermachera glanulosa (Bl.) Miq. เพกาผู้ BIGNONIACEAE
17 Radermachera ignea (Kurz) Steenis กาสะลองคำ BIGNONIACEAE
18 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
19 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. แคหิน BIGNONIACEAE
20 Stereospermum colais (Buch.-Ham. Ex. Dillwyn) Mabb. แคฝอย BIGNONIACEAE
21 Stereospermum neuranthum Kurz แคทราย BIGNONIACEAE
22 Tabebuia argentea Britt. เหลืองปรีดียาธร BIGNONIACEAE
23 Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl. เหลืองเชียงราย BIGNONIACEAE
24 Tabebuia pallida (Lindl.) Miers แตรชมพู BIGNONIACEAE
25 Tabebuia rosea (Bertol.) DC. ชมพูพันธ์ทิพย์ BIGNONIACEAE
26 Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. พวงแสดต้น BIGNONIACEAE
27 Tecoma stans (L.) Kunth ทองอุไร BIGNONIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index