แสดงรายการ จากวงศ์ "CACTACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Opunia elatior Mill. เสมา CACTACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index