แสดงรายการ จากวงศ์ "ULMACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Trema orientalis (L.) Bl. พังแหรใหญ่ ULMACEAE
2 Ulmus lancifolia Roxb. ดู่ช้างย้อย ULMACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index