แสดงรายการ จากวงศ์ "CAESALPINIACEAE"   พบทั้งสิ้น 37 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib มะค่าโมง CAESALPINIACEAE
2 Amherstia nobilis Wall. โสกระย้า CAESALPINIACEAE
3 Bauhinia acuminata Linn. กาหลง CAESALPINIACEAE
4 Bauhinia curtisii Prain เครือเขาแกบ CAESALPINIACEAE
5 Bauhinia glauca ssp.Tenuiflora K.& S.S. Larsen เสี้ยวเครือยอดแตง CAESALPINIACEAE
6 Bauhinia hirsuta Weinm เสี้ยวน้อย CAESALPINIACEAE
7 Bauhinia integrifolia Roxb. เถาไฟ CAESALPINIACEAE
8 Bauhinia monandra kurz โยทะกา CAESALPINIACEAE
9 Bauhinia nervosa (Wall.ex Benth.) Baker เสี้ยวแก้ว CAESALPINIACEAE
10 Bauhinia ornata var. burmanica K. & S.S. Larsen ปอเกี๋ยน CAESALPINIACEAE
11 Bauhinia pottsii var.mollissima (Wall.ex Prain.) K & S.S.Larsen ชงโคดำ CAESALPINIACEAE
12 Bauhinia purpurea Linn. ชงโค CAESALPINIACEAE
13 Bauhinia saccocalyx Pierre เสี้ยวป่า CAESALPINIACEAE
14 Bauhinia sirindhorniae K. & S.S. Larsen สิรินธรวัลลี CAESALPINIACEAE
15 Bauhinia strychnifolia Craib เถาขยัน CAESALPINIACEAE
16 Bauhinia tomentosa Linn. ชงโคดอกเหลือง CAESALPINIACEAE
17 Bauhinia variegata L. เสี้ยวดอกขาว CAESALPINIACEAE
18 Bauhinia viridescens Desv. เสี้ยวฟ่อม CAESALPINIACEAE
19 Brownea grandiceps Jacq. โสกสะปัน CAESALPINIACEAE
20 Caesalpinia minax Hance คำผีแปง CAESALPINIACEAE
21 caesalpinia pulcherrima (Linn.) Swartz หางนกยูงไทย CAESALPINIACEAE
22 Caesalpinia sappan Linn. ฝาง CAESALPINIACEAE
23 Cassia agnes Brenan กัลปพฤกษ์เปลือกขม CAESALPINIACEAE
24 Cassia bakeriana Craib กัลปพฤกษ์ CAESALPINIACEAE
25 Cassia fistula L. ราชพฤกษ์ CAESALPINIACEAE
26 Cassia garrettiana Craib แสมสาร CAESALPINIACEAE
27 Cassia hirsuta Linn. ดับพิษ CAESALPINIACEAE
28 Cassia occidentalis Linn. ชุมเห็ด CAESALPINIACEAE
29 Cassia siamea Lamk. ขี้เหล็ก CAESALPINIACEAE
30 Cassia surattensis Burm.f. ทรงบาดาล CAESALPINIACEAE
31 Delonix regia (BoJ. ex Hook.) Raf หางนกยูงฝรั่ง CAESALPINIACEAE
32 Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz อะราง CAESALPINIACEAE
33 Peltophorum pterocarpum (DC.) Back. ex Heyne นนทรี CAESALPINIACEAE
34 Pterolobium macropterum Kurz แก้วตาไว CAESALPINIACEAE
35 Saraca thaipingensis cantley ex Prain โสกเหลือง CAESALPINIACEAE
36 Schizolobium parahybum (Vell.) Blake ยูงทอง CAESALPINIACEAE
37 Sindora siamensis Teijsm.ex Miq. มะค่าแต้ CAESALPINIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index