แสดงรายการ จากวงศ์ "MORACEAE"   พบทั้งสิ้น 31 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Artocarpus lacucha Roxb. ขนุนป่า MORACEAE
2 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ปอกระสา MORACEAE
3 Ficus albipila (Miq.) King เลียงผึ้ง MORACEAE
4 Ficus anastomosans Wall. ex Kurz ไทรหิน MORACEAE
5 Ficus auriculata Lour. เดื่อหว้า MORACEAE
6 Ficus Benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
7 Ficus callosa Willd. มะเดื่อกวาง MORACEAE
8 Ficus capillipes Gagnep. กะเหรี่ยง MORACEAE
9 Ficus drupacea Thunb. ลุงขน MORACEAE
10 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume ชิ้งขาว MORACEAE
11 Ficus geniculata Kurz ผักเฮือด MORACEAE
12 Ficus glaberrima Blume เดื่อไทร MORACEAE
13 Ficus heterophylla L.f. สลอดน้ำ MORACEAE
14 Ficus hirta Vahl มะเดื่อหอม MORACEAE
15 Ficus hispida L.f. มะเดื่อปล้อง MORACEAE
16 Ficus ischnopoda Miq. ลูกคล้าย MORACEAE
17 Ficus parietalis Blume มะเดื่อขน MORACEAE
18 Ficus praetermissa Corner เดื่อน้ำ MORACEAE
19 Ficus pumila L ตีนตุ๊กแก MORACEAE
20 Ficus racemosa L. มะเดื่ออุทุมพร MORACEAE
21 Ficus religiosa Linn โพศรีมหาโพ MORACEAE
22 Ficus rosulata C.C. Berg เดื่อเพาะ MORACEAE
23 Ficus rumphii Blume โพขี้นก MORACEAE
24 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. มะเดื่อปล้องหิน MORACEAE
25 Ficus semicordata J. E. Smith มะเดื่อสาย MORACEAE
26 Ficus triloba Buch.-Ham. ex Voigt มะเดื่อขนทอง MORACEAE
27 Ficus virens Aiton ผักเลือด MORACEAE
28 Maclura cochichinensis (Lour.) Corner แกแล MORACEAE
29 Morus alba Linn. หม่อน MORACEAE
30 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
31 Streblus asper Lour. ข่อย MORACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index