ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103520
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 2710
Collected date

วันที่เก็บ

17 Sep 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

1272    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97712 Pertusaria sp. S. Watthana s.n.
2. 99086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3958
3. 100195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6106
4. 100196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6109
5. 100197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6110
6. 100198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6127
7. 100199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6128
8. 100200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6298
9. 100201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6071
10. 100202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6072
11. 100203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6073
12. 100204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6074
13. 100205 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6075
14. 100206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6076
15. 100207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6077
16. 100208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6078
17. 100209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6079
18. 100210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6080
19. 100211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6081
20. 100212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6082
21. 100213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6087
22. 100214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6088
23. 100215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6089
24. 100216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6090
25. 100217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6091
26. 100218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6092
27. 100219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6093
28. 100220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6094
29. 100221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6095
30. 100222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6096
31. 100223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6097
32. 100224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6099
33. 100225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6101
34. 100226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6102
35. 100227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6103
36. 100228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6104
37. 100229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6105
38. 100230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6129
39. 100231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6130
40. 100232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6137
41. 100233 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6138
42. 100234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6139
43. 100235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6143
44. 100236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6146
45. 100238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5371
46. 100098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2081
47. 100099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2159
48. 100100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1560
49. 100101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1521
50. 100102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1574
51. 100103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1542
52. 100104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1755
53. 100105 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2482
54. 100106 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2466
55. 100107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1794
56. 100108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1856
57. 100109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2511
58. 100110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2448
59. 100111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588.1
60. 100112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2430
61. 100113 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2453
62. 100114 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514.1
63. 100115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2479
64. 100116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2190
65. 100117 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1579
66. 100118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1572
67. 100119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1578
68. 100120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2177
69. 100121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514
70. 100122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2107
71. 100123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4280
72. 100124 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1540
73. 100125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 9353
74. 100126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1494
75. 100127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1458
76. 100128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
77. 100129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7039
78. 100130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7036
79. 100131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7040
80. 100132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2488
81. 100133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1665
82. 100134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
83. 100135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1415
84. 100136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7034
85. 100137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3121
86. 100138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1440
87. 100139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8442.2
88. 100140 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 272
89. 100141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2047
90. 100142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1747
91. 100143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1865
92. 100144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 355
93. 100145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1353
94. 100146 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 603
95. 100147 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7038
96. 100148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7041
97. 100149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7042
98. 100150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2418
99. 100151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3731
100. 100152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1615
101. 100153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 216
102. 100154 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
103. 100155 Pertusaria sp. P.A. Wolseley & B. Aguirre-Hudson 5416
104. 100156 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
105. 100157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7035
106. 100158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2434
107. 100159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2445
108. 100160 Pertusaria sp. W. Polyiam RU-15883
109. 100442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5266
110. 100444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5270
111. 100446 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5272
112. 100447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5273
113. 100450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5301
114. 100451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5302
115. 100452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5303
116. 100453 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5304
117. 100244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5383
118. 100246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5385
119. 100248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5388
120. 100249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5389
121. 100252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5393
122. 100253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5394
123. 100256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5397
124. 100261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5404
125. 100266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5409
126. 100267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5415
127. 100268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5416
128. 100269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5419
129. 100270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5421
130. 100271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5422
131. 100273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5425
132. 100274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
133. 100275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5429
134. 100276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5430
135. 100277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5431
136. 100278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5432
137. 100280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5435
138. 100281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5436
139. 100282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5437
140. 100283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5438
141. 100284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5439
142. 100285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5440
143. 100287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5442
144. 100289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5445
145. 100291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5448
146. 100292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5449
147. 100294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5451
148. 100296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5453
149. 100297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5454
150. 100298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5455
151. 100299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5456
152. 100300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5457
153. 100301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5458
154. 100303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5461
155. 100304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5462
156. 100305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5463
157. 100306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5464
158. 100308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5466
159. 100310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5469
160. 100313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5473
161. 100314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5474
162. 100315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5475
163. 100316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5476
164. 100317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5477
165. 100318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5478
166. 100319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5479
167. 100320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5480
168. 100321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5481
169. 100322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5482
170. 100325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5485
171. 100326 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5486
172. 100327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5487
173. 100328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5488
174. 100329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5489
175. 100331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5491
176. 100335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5495
177. 100336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5496
178. 100338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5498
179. 100339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5500
180. 100340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5501
181. 100341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5502
182. 100343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5503
183. 100344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5505
184. 100348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5510
185. 100349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5511
186. 100350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5513
187. 100351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5514
188. 100352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5515
189. 100353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5517
190. 100354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5518
191. 100355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5519
192. 100356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5520
193. 100359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5525
194. 100360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5526
195. 100361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5529
196. 100362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5530
197. 100364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5532
198. 100366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5534
199. 100367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5535
200. 100368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5536
201. 100369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5537
202. 100371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5539
203. 100372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5540
204. 100373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5541
205. 100374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5542
206. 100376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5544
207. 100377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5545
208. 100378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5546
209. 100379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5547
210. 100381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5549
211. 100383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5551
212. 100386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5554
213. 100387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5555
214. 100388 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5556
215. 100389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5557
216. 100390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5558
217. 100393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5561
218. 100395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5565
219. 100396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5566
220. 100397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5567
221. 100398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5213
222. 100399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5214
223. 100400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5215
224. 100401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5216
225. 100402 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5217
226. 100403 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5218
227. 100404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5219
228. 100405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5220
229. 100406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5221
230. 100408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5224
231. 100412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5227
232. 100413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5229
233. 100414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5230
234. 100415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5231
235. 100416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5232
236. 100417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5233
237. 100418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5234
238. 100419 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5235
239. 100422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5240
240. 100425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5244
241. 100426 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5245
242. 100427 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5246
243. 100428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5247
244. 100432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5251
245. 100433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5252
246. 100434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5253
247. 100436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5255
248. 100437 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5256
249. 100438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5257
250. 100455 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5277
251. 100457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5328
252. 100458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5329
253. 100459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5330
254. 100462 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5333
255. 100463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5334
256. 100467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5279
257. 100469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5310
258. 100470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5311
259. 100472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5313
260. 100474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5316
261. 100480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5293
262. 100481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5292
263. 100482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5280
264. 100483 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5281
265. 100484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5282
266. 100485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5283
267. 100488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5284
268. 100489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5285
269. 100490 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5286
270. 100491 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5287
271. 100492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5288
272. 100495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5322
273. 100496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5294
274. 100497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5295
275. 100499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5297
276. 100500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5298
277. 100501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5299
278. 100502 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5300
279. 100505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5267
280. 100506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5268
281. 100507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5305
282. 100509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5307
283. 100510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5308
284. 100511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5309
285. 100512 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6059
286. 100513 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5938
287. 100514 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5939
288. 100515 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5990
289. 100516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4713
290. 100518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5908
291. 100519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5909
292. 100520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5910
293. 100521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5911
294. 100522 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5912
295. 100523 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5913
296. 100524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5914
297. 100525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5915
298. 100526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5916
299. 100527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5917
300. 100528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5918
301. 100529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5919
302. 100530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5920
303. 100531 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5921
304. 100532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5922
305. 100533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5923
306. 100534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5924
307. 100535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5926
308. 100536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5927
309. 100537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5928
310. 100538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5889
311. 100539 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5890
312. 100540 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5891
313. 100541 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5892
314. 100542 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5893
315. 100543 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5894
316. 100544 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5895
317. 100545 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5896
318. 100546 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5897
319. 100547 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5898
320. 100548 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6069
321. 100549 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6034
322. 100550 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6035
323. 100551 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6036
324. 100552 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6037
325. 100593 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5934
326. 100595 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5936
327. 100597 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6025
328. 100598 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6026
329. 100599 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6028
330. 100600 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6027
331. 100601 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6029
332. 100602 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6030
333. 100603 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6031
334. 100604 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6067
335. 100605 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6063
336. 100606 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6062
337. 100607 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6061
338. 100608 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6060
339. 100610 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6017
340. 100611 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6019
341. 100612 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6020
342. 100613 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6021
343. 100614 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6022
344. 100615 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6023
345. 100616 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6024
346. 100617 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6058
347. 100618 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6057
348. 100619 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6056
349. 100620 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6055
350. 100621 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6054
351. 100622 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6053
352. 100623 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6045
353. 100624 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6044
354. 100625 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6043
355. 100626 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6042
356. 100627 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6041
357. 100628 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5989
358. 100629 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6070
359. 100630 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6068
360. 100634 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5981
361. 100635 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5995
362. 100636 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6004
363. 100641 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6009
364. 100642 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6011
365. 100643 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6012
366. 100644 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6013
367. 100645 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6014
368. 100646 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6015
369. 100647 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5888
370. 100648 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5834
371. 100649 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5835
372. 100650 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5837
373. 100651 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5839
374. 100652 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5841
375. 100653 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5842
376. 100654 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5844
377. 100656 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5847
378. 100657 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5848
379. 100658 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5849
380. 100659 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5852
381. 100660 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5853
382. 100661 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5855
383. 100662 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5856
384. 100663 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5857
385. 100664 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5859
386. 100665 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5874
387. 100666 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5875
388. 100667 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5876
389. 100668 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5877
390. 100669 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5878
391. 100670 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5879
392. 100671 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5880
393. 100672 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5881
394. 100673 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5882
395. 100674 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5883
396. 100675 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5884
397. 100676 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5885
398. 100677 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5886
399. 100678 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5887
400. 100679 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6052
401. 100680 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6051
402. 100681 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6050
403. 100682 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6049
404. 100683 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6048
405. 100684 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6047
406. 100685 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6046
407. 100686 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5858
408. 100687 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5860
409. 100688 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5861
410. 100689 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5862
411. 100690 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5864
412. 100691 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5873
413. 100553 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6038
414. 100554 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6039
415. 100557 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5943
416. 100558 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5944
417. 100559 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5945
418. 100560 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5946
419. 100561 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5947
420. 100562 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5899
421. 100563 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5900
422. 100564 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5901
423. 100565 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5902
424. 100566 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5903
425. 100567 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5904
426. 100568 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5905
427. 100569 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5906
428. 100570 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5907
429. 100571 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6032
430. 100572 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6033
431. 100573 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5948
432. 100574 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5949
433. 100575 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5950
434. 100576 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5952
435. 100578 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5954
436. 100581 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5957
437. 100582 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5958
438. 100583 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5959
439. 100584 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5960
440. 100585 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5961
441. 100587 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5976
442. 100588 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5929
443. 100589 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5930
444. 100590 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5931
445. 100591 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5932
446. 102929 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5643
447. 102931 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5647
448. 102934 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5650
449. 102935 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5651
450. 102936 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5653
451. 102937 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5654
452. 102938 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5655
453. 102939 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5656
454. 102940 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5657
455. 102942 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5659
456. 102943 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5660
457. 102945 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5662
458. 102946 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5663
459. 102947 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5679
460. 102948 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5680
461. 102949 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5699
462. 102953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5703
463. 102954 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5704
464. 102956 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5706
465. 102959 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5709
466. 102966 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5717
467. 102967 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5718
468. 102971 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5726
469. 102974 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5744
470. 102975 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5749
471. 102976 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5755
472. 102977 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5756
473. 102978 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5757
474. 102982 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5761
475. 102983 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5762
476. 102984 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5763
477. 102985 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5764
478. 102988 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5768
479. 102989 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5769
480. 102990 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5770
481. 102824 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5569
482. 102825 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5570
483. 102826 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5571
484. 102827 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5572
485. 102828 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5574
486. 102829 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5575
487. 102830 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5576
488. 102831 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5577
489. 102832 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5578
490. 102835 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5581
491. 102838 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5586
492. 102839 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5587
493. 102840 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5588
494. 102841 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5589
495. 102842 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5590
496. 102843 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5591
497. 102846 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5598
498. 102847 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5600
499. 102848 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5601
500. 102849 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5602
501. 102851 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5605
502. 102854 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5608
503. 102855 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5609
504. 102856 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5610
505. 102859 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5615
506. 102860 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5616
507. 102861 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5618
508. 102862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5619
509. 102863 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5621
510. 102864 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5622
511. 102865 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5623
512. 102867 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5625
513. 102868 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5626
514. 102871 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5629
515. 102872 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5630
516. 102873 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5634
517. 102874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5635
518. 102875 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5636
519. 102876 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5637
520. 102877 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5638
521. 102878 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5639
522. 102879 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5640
523. 102880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5641
524. 102881 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5642
525. 102882 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5820
526. 102883 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5821
527. 102884 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5822
528. 102885 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5823
529. 102886 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5824
530. 102887 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5825
531. 102888 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5826
532. 102889 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5827
533. 102892 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5795
534. 102893 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5797
535. 102895 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5800
536. 102896 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5801
537. 102897 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5802
538. 102898 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5803
539. 102899 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5804
540. 102901 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5808
541. 102903 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5810
542. 102904 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5811
543. 102905 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5812
544. 102906 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5813
545. 102908 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5815
546. 102909 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5816
547. 102910 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5817
548. 102912 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5819
549. 102914 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5682
550. 102915 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5683
551. 102916 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5684
552. 102917 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5685
553. 102920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5690
554. 102921 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5691
555. 102922 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5692
556. 102923 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5693
557. 102926 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5696
558. 102927 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5697
559. 103060 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5018
560. 103063 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4961
561. 103065 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5063
562. 103066 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5064
563. 103067 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4965
564. 103068 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5067
565. 103070 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5069
566. 103071 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5047
567. 103072 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5048
568. 103075 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5051
569. 103076 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4954
570. 103077 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5056
571. 103078 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5030
572. 103079 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5032
573. 103080 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5031
574. 103081 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5040
575. 103082 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5041
576. 103083 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5042
577. 103084 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5043
578. 103086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5045
579. 103087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5037
580. 103092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4991
581. 103093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4993
582. 103094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4997
583. 103095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4999
584. 103096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4998
585. 103097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5019
586. 103099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5022
587. 103100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5023
588. 103102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5025
589. 103103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5026
590. 103104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5033
591. 103107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5036
592. 103108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5070
593. 103109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5071
594. 103110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5072
595. 103111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5073
596. 103112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5074
597. 103115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5077
598. 103116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5078
599. 103118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5081
600. 103119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5082
601. 103120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5083
602. 103121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5084
603. 103122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5085
604. 103123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5086
605. 103125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5080
606. 103126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5088
607. 103127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5089
608. 103128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5090
609. 103130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4861
610. 103131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4774
611. 103132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4877
612. 103133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4817
613. 103134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4835
614. 103135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4093
615. 103136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4094
616. 103137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4096
617. 103138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4097
618. 103139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4118
619. 103141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4216
620. 103142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3476.1
621. 103143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3627
622. 103144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2593
623. 103145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2658
624. 103148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2796
625. 103149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2580
626. 103150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2653
627. 103151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2804
628. 103152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2811
629. 103153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3517
630. 103157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3638
631. 103158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3738
632. 103159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3781
633. 103161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2537
634. 103162 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2544
635. 103164 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2570
636. 103165 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2597
637. 103166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2614
638. 103167 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2615
639. 103168 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2651
640. 103169 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2678
641. 103170 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2706
642. 103171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2711
643. 103172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3364
644. 103173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3833
645. 103174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3532
646. 103175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3563
647. 103176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3724
648. 103177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3726
649. 103178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3740
650. 103179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3847
651. 103180 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3855
652. 103181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3997
653. 103182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4763
654. 103183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4832
655. 103184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2753
656. 103185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2847
657. 103186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3002
658. 103187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3004
659. 103188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3183
660. 103189 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3297
661. 103190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3296
662. 103191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3298
663. 103192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3325
664. 103193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3326
665. 103194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3327
666. 103195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3329
667. 103196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3349
668. 103197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3360
669. 103198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3361
670. 103199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3362
671. 103202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4052
672. 103203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4089
673. 103204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4128
674. 103208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4521
675. 103209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4522
676. 103210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4560
677. 103211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4576
678. 103212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4604
679. 103213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4606
680. 103214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4690
681. 103215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4071
682. 103216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4635
683. 103217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4893
684. 103218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4090
685. 103219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3119
686. 103220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4017
687. 103221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4132
688. 103222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4152
689. 103223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4891
690. 103224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4910
691. 103225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4887
692. 103226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2692
693. 103227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2701
694. 103228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2709
695. 103229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2732
696. 103230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2799
697. 103231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3095
698. 103232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2621
699. 103234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4361
700. 103235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4347
701. 103236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4558
702. 103237 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3623
703. 103238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4685
704. 103239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588
705. 103240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4892
706. 103241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3116
707. 103242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3123
708. 103243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3159
709. 103244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3212
710. 103246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3537
711. 103247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3592
712. 103248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3897
713. 103250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3951
714. 103253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3923
715. 103254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4046
716. 103255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4356
717. 103256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4755
718. 103257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4387
719. 103258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4540
720. 103259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4667
721. 103260 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2901
722. 103261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4182
723. 103262 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2596
724. 103264 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4918
725. 102991 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5773
726. 102993 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5775
727. 102994 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5779
728. 102995 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5780
729. 102996 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5781
730. 102997 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5782
731. 102999 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5784
732. 103001 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5787
733. 103002 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5788
734. 103005 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5791
735. 103006 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5925
736. 103007 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5793
737. 103008 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5794
738. 103009 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4937
739. 103011 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4939
740. 103012 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4940
741. 103013 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4942
742. 103014 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4943
743. 103016 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4951
744. 103017 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4952
745. 103018 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4953
746. 103019 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4955
747. 103020 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4956
748. 103022 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4958
749. 103024 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4960
750. 103025 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4964
751. 103026 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4966
752. 103028 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4968
753. 103031 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4971
754. 103032 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4973
755. 103033 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4974
756. 103034 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4975
757. 103035 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4976.1
758. 103037 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4981
759. 103040 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4992
760. 103041 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4994
761. 103042 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4995
762. 103043 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4996
763. 103044 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5000
764. 103045 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5001
765. 103046 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5002
766. 103047 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5003
767. 103048 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5004
768. 103049 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5005
769. 103052 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5008
770. 103055 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5016
771. 103056 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5017
772. 103266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3012
773. 103268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3493
774. 103269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2540
775. 103270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2563
776. 103271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3590
777. 103272 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3589
778. 103273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2903
779. 103274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5091
780. 103275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5092
781. 103276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5093
782. 103277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5094
783. 103278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5095
784. 103279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5096
785. 103280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5097
786. 103281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5098
787. 103282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5099
788. 103283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5100
789. 103284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5101
790. 103285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5102
791. 103286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5105
792. 103287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5104
793. 103288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5103
794. 103289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5106
795. 103290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5107
796. 103291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5108
797. 103292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5109
798. 103293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5110
799. 103294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5111
800. 103295 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5112
801. 103296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5113
802. 103297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5114
803. 103298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5115
804. 103299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5116
805. 103300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5117
806. 103301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5118
807. 103302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5119
808. 103306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5123
809. 103309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5126
810. 103310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5127
811. 103311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5128
812. 103312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5130
813. 103313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5131
814. 103314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5138
815. 103315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5139
816. 103316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5140
817. 103317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5141
818. 103318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5142
819. 103319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5143
820. 103320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5144
821. 103324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5147
822. 103325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5148
823. 103328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5205
824. 103329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5206
825. 103330 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5207
826. 103332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5209
827. 103334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5212
828. 103335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5132
829. 103336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5133
830. 103337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5134
831. 103338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5135
832. 103339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5136
833. 103340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5137
834. 103341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5191
835. 103344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5194
836. 103345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5195
837. 103346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5196
838. 103347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5197
839. 103348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5198
840. 103349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5199
841. 103351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5201
842. 103352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5202
843. 103353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5203
844. 103354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5170
845. 103355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5171
846. 103356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5172
847. 103357 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5173
848. 103358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5174
849. 103359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5175
850. 103361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5177
851. 103362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5178
852. 103363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5179
853. 103364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5180
854. 103365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5181
855. 103366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5182
856. 103367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5183
857. 103368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5184
858. 103369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5185
859. 103371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5187
860. 103372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5188
861. 103373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5189
862. 103374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5190
863. 103375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5150
864. 103376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5151
865. 103377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5152
866. 103378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5153
867. 103379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5154
868. 103380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5155
869. 103381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5156
870. 103382 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5157
871. 103383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5158
872. 103384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5159
873. 103385 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5163
874. 103386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5164
875. 103387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5165
876. 103389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5160
877. 103390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5161
878. 103391 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5162
879. 103392 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5168
880. 103393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5169
881. 103394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3439
882. 103395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3441
883. 103396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3423
884. 103397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3428
885. 103398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3494
886. 103399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3500
887. 103400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3569
888. 103401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3743
889. 103406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3987
890. 103407 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4194
891. 103408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4195
892. 103410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4231
893. 103412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4235
894. 103415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4283
895. 103418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4332
896. 103421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4468
897. 103423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4545
898. 103424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4577
899. 103425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4482
900. 103429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4663
901. 103430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4666
902. 103431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4679
903. 103432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4681
904. 103433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4682
905. 103434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4688
906. 103435 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4692
907. 103438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4699
908. 103439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4704
909. 103440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4703
910. 103441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4706
911. 103442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4709
912. 103443 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4748
913. 103445 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4808
914. 103447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4794
915. 103448 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4819
916. 103449 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4783
917. 103450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4784
918. 103451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4859
919. 103452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4882
920. 103454 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4799
921. 103456 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3013
922. 103457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3063
923. 103458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3462
924. 103459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3540
925. 103463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2553
926. 103464 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2555
927. 103465 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2561
928. 103466 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2560
929. 103467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2558
930. 103468 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2518
931. 103469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2523
932. 103470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2531
933. 103471 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2571
934. 103472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2579
935. 103473 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2583
936. 103474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2634
937. 103475 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2598
938. 103477 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2660
939. 103478 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2661
940. 103479 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.1
941. 103480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.3
942. 103481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.2
943. 103482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4811
944. 103484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4803
945. 103485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4827
946. 103486 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4830
947. 103487 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4838
948. 103488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4842
949. 103489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4850.1
950. 103492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4898
951. 103493 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4902
952. 103494 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4896
953. 103495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4933.1
954. 103496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4684
955. 103497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4767
956. 103498 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4765
957. 103499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4779
958. 103500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4801
959. 103501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4813
960. 103504 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4828
961. 103505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4829
962. 103506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4879
963. 103507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1597
964. 103509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2638
965. 103510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2642
966. 103511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667
967. 103516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2695
968. 103517 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2699
969. 103518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2702
970. 103519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2713
971. 103521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2712
972. 103524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2766
973. 103525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2798
974. 103526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2814
975. 103527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2850
976. 103528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2852
977. 103529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2866
978. 103530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2945
979. 103532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3654
980. 103533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3669
981. 103534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3689
982. 103535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3761
983. 103536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3783
984. 103537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3869
985. 103538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4369.1
986. 106548 Pertusaria sp. Orrapin OP71
987. 106551 Pertusaria sp. Orrapin OP61
988. 108091 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6716
989. 108092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6725
990. 108093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6729
991. 108094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6734
992. 108095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6736
993. 108096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6793
994. 108097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6799
995. 108098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6808
996. 108099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6826
997. 108100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6828
998. 108101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6881
999. 108102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7071
1000. 108200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3368
1001. 108217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4062
1002. 108218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2931
1003. 108219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2954
1004. 108220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2943
1005. 108222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3983
1006. 108246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5845
1007. 108247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5850
1008. 108248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5829
1009. 108250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5836
1010. 108254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1651
1011. 119268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3318
1012. 120279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5379
1013. 120280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5381
1014. 120281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5382
1015. 120282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5400
1016. 120283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5941
1017. 120284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5341
1018. 120286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6212
1019. 120287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6157
1020. 120291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5604
1021. 120292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5583
1022. 120296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5471
1023. 120298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5840
1024. 120299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5420
1025. 120300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5418
1026. 120302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5412
1027. 120304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5370
1028. 119783 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6798
1029. 119786 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6803
1030. 119816 Pertusaria sp. Juthamanee 6840
1031. 119827 Pertusaria sp. Chutima 6853
1032. 119862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6885
1033. 120332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 19
1034. 120379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 68
1035. 119874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6897
1036. 119880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6938
1037. 119920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6913
1038. 119958 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6990
1039. 120125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5597
1040. 120127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5727
1041. 120128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5962
1042. 120129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5994
1043. 120131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6200
1044. 120132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6273
1045. 120134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5327
1046. 120138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5350
1047. 120139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5351
1048. 120144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5364
1049. 120159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5411
1050. 120160 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5413
1051. 120161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5417
1052. 120166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5344
1053. 120171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6228
1054. 120172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6222
1055. 120173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6223
1056. 120174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6224
1057. 120175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6225
1058. 120176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6226
1059. 120177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6227
1060. 120178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6229
1061. 120179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6230
1062. 120181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5977
1063. 120182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5410
1064. 120183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5423
1065. 120184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5970
1066. 120185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5971
1067. 120186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5972
1068. 120187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5974
1069. 120188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5973
1070. 120190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5979
1071. 120191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5983
1072. 120192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5984
1073. 120193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5985
1074. 120194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5986
1075. 120196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5964
1076. 120197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5963
1077. 120198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5969
1078. 120199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5988
1079. 120200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5992
1080. 120201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6001
1081. 120202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5863
1082. 120203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5987
1083. 120204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5998
1084. 120206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5997
1085. 120207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6000
1086. 120208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5999
1087. 120209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5996
1088. 120210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6002
1089. 120211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6003
1090. 120212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5338
1091. 120218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6297
1092. 120220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5968
1093. 120223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6284
1094. 120224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5967
1095. 120226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5854
1096. 120227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5427
1097. 120228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5428
1098. 120229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5434
1099. 120230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5373
1100. 120240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5360
1101. 120241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6276
1102. 120242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6277
1103. 120243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6278
1104. 120244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6280
1105. 120245 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6285
1106. 120246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6286
1107. 120248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6153
1108. 120249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6152
1109. 120250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5326
1110. 120255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5833
1111. 120256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5799
1112. 120257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5772
1113. 120258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5767
1114. 120259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5372
1115. 120267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5838
1116. 120268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6154
1117. 120269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5361
1118. 124087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7093
1119. 124088 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7100
1120. 124089 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7115
1121. 124090 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7101
1122. 123953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2687
1123. 124188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 10(3)
1124. 124189 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 263.1
1125. 124190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 321
1126. 124191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1320
1127. 124192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1327
1128. 124193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 572
1129. 124194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 985
1130. 124196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4916
1131. 124197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6315
1132. 124238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3202
1133. 124239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4480
1134. 124240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4740
1135. 124241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4547
1136. 124242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4555
1137. 124244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4370
1138. 124245 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4219
1139. 124247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4175
1140. 124248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4158
1141. 124249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1611
1142. 124250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1671.2
1143. 124251 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1566
1144. 124252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1734
1145. 124253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1773
1146. 124254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1700
1147. 124277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5386
1148. 124278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5599
1149. 124279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3829
1150. 124280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4180
1151. 124286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1816
1152. 124287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2686
1153. 124288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2700
1154. 124289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2698
1155. 124290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2802
1156. 124291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3010
1157. 124292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1606
1158. 124293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1554
1159. 124294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1732
1160. 124295 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1738.1
1161. 124296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1842
1162. 124297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1843
1163. 124298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1846
1164. 124299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1849
1165. 124300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1852
1166. 124301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1861
1167. 124302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1863
1168. 124303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1827
1169. 124304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1830
1170. 124305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1831
1171. 124306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1832
1172. 124307 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1834
1173. 124308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1835
1174. 124309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1836
1175. 124310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1840
1176. 124311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1841
1177. 124312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2271
1178. 124313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1761
1179. 124314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1763
1180. 124315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1753
1181. 124316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1757
1182. 124317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1823
1183. 124318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1994
1184. 124319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1789
1185. 124320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1790
1186. 124321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1791
1187. 124322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1803
1188. 124323 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1806
1189. 124324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1810
1190. 124325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2182
1191. 124327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2152
1192. 124331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4695
1193. 124332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2715
1194. 124333 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2065
1195. 124334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2657
1196. 124335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3420
1197. 124336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4553
1198. 124337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4143
1199. 124338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4114
1200. 124342 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4155
1201. 124343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4085
1202. 124344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4013
1203. 124345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3953
1204. 124346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3952
1205. 124347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3884
1206. 124348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3890
1207. 124349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3905
1208. 124350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3956
1209. 124351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4567
1210. 124352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4570
1211. 124353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4428
1212. 124354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1982
1213. 124358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1749
1214. 124359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1750
1215. 124360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1751
1216. 124363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1874
1217. 124364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1812
1218. 124365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1815
1219. 124366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3541
1220. 124367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3522
1221. 124368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8070
1222. 124369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3703
1223. 124370 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3704
1224. 124371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3502
1225. 124375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1404
1226. 124376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1339
1227. 124377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1364
1228. 124378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1386
1229. 124379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1409
1230. 124380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1489
1231. 124381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1469
1232. 124384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1368
1233. 124394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1406
1234. 124395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1362
1235. 124396 Pertusaria sp. Orawan 3
1236. 124401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1657
1237. 124404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6357
1238. 124405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1568
1239. 124406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1561
1240. 124407 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1621.1
1241. 124408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1587
1242. 124409 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1586
1243. 124410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1564
1244. 124411 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1563.1
1245. 124412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1656
1246. 124413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1551.1
1247. 124414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1553.1
1248. 124415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1565
1249. 124416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1562
1250. 124417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1941
1251. 124418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1927
1252. 124420 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1876
1253. 124421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1736
1254. 124422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1739
1255. 124423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1740
1256. 124424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1825
1257. 124425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1589
1258. 124428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1743
1259. 124429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1744
1260. 124430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1745
1261. 124431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1783
1262. 124432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1944
1263. 124433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1942
1264. 124436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1638
1265. 124438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1673
1266. 124439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1524
1267. 124440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1631
1268. 124441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1660
1269. 124442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1585.1
1270. 124443 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1656.1
1271. 124444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1537
1272. 124445 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1530.3

ปิด

QR code