ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 122657
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aerva sanguinolenta (L.) Blume
Family name

ชื่อวงศ์

AMARANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-127
Collected date

วันที่เก็บ

16 Jan 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 60 cm high. Fruits white, shiny. In open area near the stream
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1201
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

84    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 602 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 602
2. 940 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 940
3. 2866 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 2866
4. 3242 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 3242
5. 5451 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5451
6. 5477 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5477
7. 5736 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5736
8. 5751 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5751
9. 8106 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 8106
10. 8793 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 8793
11. 16489 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Suksathan 2162
12. 22200 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Srisanga 2260
13. 34160 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 2085
14. 35326 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8133
15. 38086 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Watthana & A. Keratikorkul 2863
16. 41000 Aerva sanguinolenta (L.) Blume K. Kertsawang 916
17. 48635 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7386
18. 50027 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-317
19. 50028 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1987
20. 51643 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri & N. Romkham 1316
21. 51655 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri & N. Romkham 1328
22. 53008 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7578
23. 56138 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 8908
24. 55741 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 8541
25. 55820 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Mattapha 527
26. 56719 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1909
27. 60630 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Ling Shein Man 088017
28. 60780 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Ling Shein Man 088238
29. 61150 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086685
30. 61404 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Law Shein 088361
31. 61648 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086913
32. 61700 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Ling Shein Man 087042
33. 64191 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2593
34. 64402 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 2951
35. 65430 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2643
36. 65663 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10153
37. 66339 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 3379
38. 69635 Aerva sanguinolenta (L.) Blume V. Nguanchoo 171
39. 69763 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 082015
40. 70571 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021386
41. 71115 Aerva sanguinolenta (L.) Blume T. Tiptabiankarn 1729
42. 72070 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 03950
43. 72905 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10686
44. 72974 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10755
45. 73368 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Lakoet 0526
46. 74141 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Zhou-Shishun 7343
47. 74823 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Zhou-Shishun 8350
48. 80130 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097679
49. 80645 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3147
50. 81813 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 11847
51. 81893 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 11927
52. 81951 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 11984
53. 83185 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 4721
54. 84118 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 4904
55. 88390 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 242
56. 89130 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 721
57. 90252 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-175
58. 90082 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-5
59. 90480 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-402
60. 92401 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3874
61. 93601 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5784
62. 95628 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 5989
63. 95922 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 1878
64. 98428 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-308
65. 98148 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-028
66. 98478 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-358
67. 101292 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Wanchan 02
68. 101759 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Panyadee & W. Pongamornkul 047
69. 106233 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 689
70. 107443 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-214
71. 107470 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-244
72. 107589 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-377
73. 108359 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 6567
74. 109174 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S.T.Chiu 07136
75. 110316 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5433
76. 109552 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Wanchan 02
77. 112232 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-330
78. 113172 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6775
79. 115281 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 816
80. 116173 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6825
81. 116896 Aerva sanguinolenta (L.) Blume T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-088
82. 120881 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 2863
83. 120902 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 2884
84. 121039 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 3021

ปิด

QR code