ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 87058
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Kra pi tao
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 58 351
Collected date

วันที่เก็บ

10 Aug 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent shrub 4 m high. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

200    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 460 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 460
2. 4223 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 4223
3. 6104 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 6104
4. 5999 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 5999
5. 7219 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7219
6. 7658 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7658
7. 8577 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8577
8. 8866 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8866
9. 10557 Dalbergia sp. S. Watthana 57
10. 10800 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 10800
11. 10925 Dalbergia sp. Sucheera 1
12. 14684 Dalbergia sp. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 896
13. 18820 Dalbergia sp. W. Nanakorn 1126
14. 27518 Dalbergia sp. C. Maknoi 705
15. 28455 Dalbergia sp. NULL
16. 28882 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28882
17. 28884 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28884
18. 28886 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28886
19. 28896 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28896
20. 28944 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28944
21. 31472 Dalbergia sp. NULL
22. 36606 Dalbergia sp. C. Maknoi 1926
23. 38170 Dalbergia sp. P. Wessumritt 53
24. 45326 Dalbergia sp. Jatupol K. 10 523
25. 45626 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS 349
26. 46554 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 3525
27. 47239 Dalbergia sp. Chusie KY 155
28. 49863 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6383
29. 50746 Dalbergia sp. L. kamkom 2005
30. 53758 Dalbergia sp. C. Maknoi 3039
31. 57971 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9073
32. 58022 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9124
33. 60094 Dalbergia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2255
34. 62139 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS 350
35. 62289 Dalbergia sp. Romklao Botanical Garden 2555 576
36. 64585 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3134
37. 66316 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3356
38. 66767 Dalbergia sp. C. Maknoi 4261
39. 68851 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89681
40. 69230 Dalbergia sp. Zhou-Shishun 6886
41. 70459 Dalbergia sp. C. Maknoi 3326
42. 71367 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3807
43. 74998 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 10863
44. 79086 Dalbergia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 281
45. 85300 Dalbergia sp. C. Maknoi 7948
46. 85442 Dalbergia sp. C. Maknoi 8090
47. 86128 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 132
48. 86411 Dalbergia sp. M. Wongnak 389
49. 86843 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 58 137
50. 86913 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 58 206
51. 87345 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 187
52. 87365 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 207
53. 87526 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 368
54. 87537 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 379
55. 87551 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 391
56. 89045 Dalbergia sp. N. Muangyen 636
57. 89068 Dalbergia sp. N. Muangyen 659
58. 89089 Dalbergia sp. N. Muangyen 680
59. 90339 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 262
60. 90370 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 292
61. 90550 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 471
62. 90637 Dalbergia sp. N. Muangyen 900
63. 91246 Dalbergia sp. S. Sawangsawat 432
64. 91880 Dalbergia sp. N. Muangyen 1248
65. 94264 Dalbergia sp. N. Muangyen 1392
66. 94541 Dalbergia sp. N. Muangyen 1668
67. 94542 Dalbergia sp. N. Muangyen 1669
68. 95152 Dalbergia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 191
69. 95632 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 5993
70. 95795 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6079
71. 96392 Dalbergia sp. Mahasarakham University 75
72. 96533 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 60 49
73. 98328 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 208
74. 98505 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 385
75. 98715 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 192
76. 101152 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6173
77. 101182 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6203
78. 104910 Dalbergia sp. C. Maknoi 6066
79. 105483 Dalbergia sp. C. Maknoi 6826
80. 106324 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 779
81. 106468 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 923
82. 106870 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 581
83. 106807 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 527
84. 106809 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 529
85. 106910 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 621
86. 106994 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 706
87. 106998 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 710
88. 107027 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 739
89. 107078 Dalbergia sp. C. Maknoi 4843
90. 108357 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6565
91. 108368 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6576
92. 112194 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon, Preecha Karaket 8850
93. 112198 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon, Preecha Karaket 8854
94. 109808 Dalbergia sp. TLBG 167
95. 109892 Dalbergia sp. TLBG 454
96. 109899 Dalbergia sp. TLBG 472
97. 109966 Dalbergia sp. TLBG 563
98. 110060 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 933
99. 110081 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 954
100. 111689 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 212
101. 111985 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee, Kittiyut Punchai 9151
102. 112024 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9111
103. 112025 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9109
104. 112060 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai, Akharasit Bunsongtae 9071
105. 112067 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai, Akharasit Bunsongtae 9063
106. 112069 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai, Akharasit Bunsongtae 9061
107. 112080 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai, Butapha Kongkeow 9049
108. 112105 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9022
109. 112106 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9021
110. 112166 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon, Preecha Karaket 8811
111. 112178 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon, Preecha Karaket 8830
112. 112476 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1253
113. 113135 Dalbergia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6740
114. 113227 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai, Butapha Kongkeow 9048
115. 113280 Dalbergia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3973
116. 113341 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 42
117. 113378 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 79
118. 113963 Dalbergia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 213
119. 115228 Dalbergia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 763
120. 116477 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 101
121. 115463 Dalbergia sp. C. Maknoi 5381
122. 115798 Dalbergia sp. K. Wangwasit 180322 48
123. 116586 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 210
124. 116726 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 349
125. 116757 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 380
126. 118474 Dalbergia sp. K. Inthamma 373
127. 118911 Dalbergia sp. K. Inthamma 490
128. 119035 Dalbergia sp. K. Inthamma 623
129. 119037 Dalbergia sp. K. Inthamma 625
130. 121917 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1252
131. 120635 Dalbergia sp. N. Muangyen 2618
132. 120885 Dalbergia sp. N. Muangyen 2867
133. 121014 Dalbergia sp. N. Muangyen 2996
134. 121673 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1734
135. 122307 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9332
136. 122495 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9558
137. 122282 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9307
138. 122324 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9349
139. 122368 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9207
140. 122392 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9232
141. 122438 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9287
142. 122512 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9505
143. 123670 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 207
144. 125299 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7042
145. 124749 Dalbergia sp. N. Muangyen 3326
146. 124994 Dalbergia sp. N. Muangyen 3570
147. 125491 Dalbergia sp. N. Muangyen 3572
148. 125498 Dalbergia sp. N. Muangyen 3579
149. 127272 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1907
150. 125942 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9767
151. 125948 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9773
152. 125949 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9774
153. 125953 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9779
154. 125956 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9783
155. 126001 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9845
156. 126691 Dalbergia sp. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10061
157. 126698 Dalbergia sp. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10065
158. 127096 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1827
159. 128372 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2173
160. 128458 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2259
161. 128501 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2302
162. 128547 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 1987
163. 128765 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2205
164. 130086 Dalbergia sp. N. Muangyen 3762
165. 130302 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2478
166. 130366 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2508
167. 130379 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2521
168. 130496 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2637
169. 130588 Dalbergia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 865
170. 130777 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2823
171. 130857 Dalbergia sp. Suchada Wongpakam, Wasana Kamkuan 2
172. 130927 Dalbergia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1200
173. 132277 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7369
174. 132333 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7459
175. 132486 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7328
176. 133544 Dalbergia sp. Natdanai Pan-in V 329
177. 134317 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2667
178. 135766 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7734
179. 135844 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7812
180. 135931 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7893
181. 135996 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7958
182. 136243 Dalbergia sp. Henrik Balslev, S. Bunma 8691
183. 136379 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3404
184. 136518 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3543
185. 137454 Dalbergia sp. K. Kertsawang 2708
186. 137851 Dalbergia sp. K. Inthamma 1435
187. 137925 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2819
188. 138094 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2988
189. 138109 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3003
190. 138170 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3064
191. 138194 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3088
192. 138367 Dalbergia sp. K. Inthamma 1643
193. 138950 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3829
194. 139058 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 367
195. 139059 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 368
196. 139136 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 448
197. 139346 Dalbergia sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1920
198. 140465 Dalbergia sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101615
199. 140466 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101684
200. 141117 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3130

ปิด

QR code