ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38781
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2451
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jul 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Inflorescences erect, flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY,ALC
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

329    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6835 Globba sp. W. Nanakorn et al. 6835
2. 9276 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9276
3. 9279 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9279
4. 9288 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9288
5. 9613 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9613
6. 11801 Globba sp. S. Sasrirat 6
7. 13325 Globba sp. McDonald et al. 5692
8. 15135 Globba sp. S. Watthana 535
9. 18493 Globba sp. P. Suksathan 2820
10. 20192 Globba sp. C. Maknoi T 98
11. 22869 Globba sp. C. Glamwaewwong 177
12. 20932 Globba sp. P. Srisanga 1944
13. 21376 Globba sp. S. Watthana 1384
14. 22952 Globba sp. C. Glamwaewwong 201
15. 23160 Globba sp. P. Srisanga 2540
16. 23234 Globba sp. C. Glamwaewwong 255
17. 25707 Globba sp. C. Maknoi 244
18. 25748 Globba sp. C. Maknoi 285
19. 25764 Globba sp. C. Maknoi 301
20. 25765 Globba sp. C. Maknoi 302
21. 27744 Globba sp. C. Maknoi 930
22. 27764 Globba sp. C. Maknoi 345
23. 27831 Globba sp. C. Maknoi 947
24. 28037 Globba sp. S. Watthana, S. Pumicong 1990
25. 29374 Globba sp. P. Suksathan 2367
26. 29687 Globba sp. C. Maknoi 966
27. 29712 Globba sp. C. Maknoi 991
28. 30987 Globba sp. K. Kertsawang 693
29. 30493 Globba sp. P. Suksathan 4213
30. 30600 Globba sp. P. Suksathan 4220
31. 31381 Globba sp. K. Kertsawang 845
32. 31397 Globba sp. K. Kertsawang 861
33. 31416 Globba sp. K. Kertsawang 880
34. 31585 Globba sp. A. Keratikornkol 374
35. 31715 Globba sp. C. Maknoi 1673
36. 31733 Globba sp. C. Maknoi 1691
37. 32327 Globba sp. A. D. Poulsen, P. Suksathan 2404
38. 36803 Globba sp. P. Suksathan 4547
39. 36841 Globba sp. P. Suksathan 4584
40. 36842 Globba sp. P. Suksathan 4585
41. 36846 Globba sp. P. Suksathan 4589
42. 38043 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3878
43. 38046 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3892
44. 38064 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3928
45. 38129 Globba sp. M. Norsaengsri 4002
46. 38130 Globba sp. M. Norsaengsri 4003
47. 38554 Globba sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2326
48. 38778 Globba sp. C. Maknoi 2448
49. 40264 Globba sp. C. Maknoi 2626
50. 40265 Globba sp. C. Maknoi 2627
51. 40836 Globba sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6056
52. 41120 Globba sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5569
53. 45945 Globba sp. C. Maknoi 3860
54. 45098 Globba sp. M. Tanaros 500
55. 45105 Globba sp. M. Tanaros 507
56. 45973 Globba sp. C. Maknoi 3885
57. 47972 Globba sp. M. Norsaengsri 7141
58. 48201 Globba sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 5
59. 49218 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 52102
60. 49690 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38087
61. 50306 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 52223
62. 50560 Globba sp. S. Watthana 3475
63. 50778 Globba sp. S. Watthana 3507
64. 53063 Globba sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7636
65. 53314 Globba sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7980
66. 53384 Globba sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8057
67. 53399 Globba sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8076
68. 53713 Globba sp. M. Norsaengsri 5969
69. 54471 Globba sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6947
70. 54498 Globba sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 7007
71. 54839 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1832
72. 57113 Globba sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 228
73. 58550 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9585
74. 58647 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9682
75. 59184 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9721
76. 59512 Globba sp. Romklao Botanical Garden 2553 118
77. 59803 Globba sp. C. Pitaksantipap 37
78. 60190 Globba sp. M. Norsaengsri 6025
79. 63156 Globba sp. Li-Jianwu 856
80. 62714 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1138
81. 64510 Globba sp. W. Pongamornkul 3059
82. 64994 Globba sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang, Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1734
83. 66792 Globba sp. M. Norsaengsri 10390
84. 66812 Globba sp. M. Norsaengsri 10410
85. 66870 Globba sp. W. Pongamornkul 3453
86. 67606 Globba sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 873
87. 67800 Globba sp. M. Norsaengsri 10480
88. 67847 Globba sp. M. Norsaengsri 10527
89. 68657 Globba sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3021
90. 69933 Globba sp. P. Suksathan 5038
91. 69937 Globba sp. P. Suksathan 5066
92. 69939 Globba sp. P. Suksathan 5071
93. 69940 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 600
94. 69945 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 605
95. 69946 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 606
96. 69947 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 607
97. 69948 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 608
98. 69949 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 609
99. 69950 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 610
100. 69952 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 612
101. 69953 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 613
102. 69955 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 615
103. 69957 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 617
104. 69964 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 43
105. 69967 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 624
106. 70043 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2588
107. 70073 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2629
108. 70076 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2635
109. 70079 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2639
110. 70453 Globba sp. C. Maknoi 3320
111. 70475 Globba sp. C. Maknoi 3342
112. 70500 Globba sp. C. Maknoi 3367
113. 70501 Globba sp. C. Maknoi 3368
114. 71491 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1028
115. 72701 Globba sp. C. Maknoi 4936
116. 72733 Globba sp. C. Maknoi 4968
117. 72764 Globba sp. C. Maknoi 4999
118. 73080 Globba sp. M. Norsaengsri 11248
119. 73944 Globba sp. M. Norsaengsri 11474
120. 75250 Globba sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2427
121. 75465 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95131
122. 75789 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94679
123. 76380 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94294
124. 76636 Globba sp. C. Maknoi 7205
125. 80657 Globba sp. W. Pongamornkul 4514
126. 83800 Globba sp. P. Phaosrichai 186
127. 83807 Globba sp. P. Phaosrichai 193
128. 85133 Globba sp. P. Phaosrichai 242
129. 85136 Globba sp. P. Phaosrichai 245
130. 85494 Globba sp. C. Maknoi 8193
131. 86067 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 71
132. 86045 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 49
133. 86179 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 183
134. 86517 Globba sp. W. Tanming 969
135. 86599 Globba sp. W. Tanming 822
136. 86627 Globba sp. W. Tanming 850
137. 86661 Globba sp. W. Tanming 884
138. 86910 Globba sp. C. Glamwaewwong 58 203
139. 86955 Globba sp. C. Glamwaewwong 58 248
140. 87117 Globba sp. P. Phaosrichai 295
141. 87129 Globba sp. P. Phaosrichai 307
142. 87238 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 81
143. 87413 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 255
144. 90950 Globba sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee, Pramote Triboun 5903
145. 92103 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 685
146. 92105 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 687
147. 93415 Globba sp. M. Wongnak 173
148. 92054 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 632
149. 92057 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 636
150. 92058 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 637
151. 92078 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 657
152. 92086 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 666
153. 92087 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 667
154. 92097 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 677
155. 92099 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 679
156. 93491 Globba sp. Natcha Sutjaritjai ZB 231
157. 93558 Globba sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5741
158. 96286 Globba sp. Prince of Songkla University 2
159. 96289 Globba sp. Prince of Songkla University 5
160. 96410 Globba sp. Mahasarakham University 93
161. 96412 Globba sp. Mahasarakham University 95
162. 96680 Globba sp. C. Glamwaewwong 60 196
163. 96695 Globba sp. C. Glamwaewwong 60 211
164. 96698 Globba sp. C. Glamwaewwong 60 214
165. 96707 Globba sp. C. Glamwaewwong 60 223
166. 97102 Globba sp. P. Phaosrichai 486
167. 100726 Globba sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 329
168. 100832 Globba sp. P. Phaosrichai 559
169. 100932 Globba sp. C. Maknoi 490
170. 104157 Globba sp. S. Kamonnate 780
171. 104236 Globba sp. S. Kamonnate 800
172. 104659 Globba sp. C. Maknoi 5892
173. 104671 Globba sp. C. Maknoi 5907
174. 104690 Globba sp. C. Maknoi 5565
175. 104744 Globba sp. C. Maknoi 5619
176. 104980 Globba sp. C. Maknoi 6138
177. 105748 Globba sp. C. Maknoi 6941
178. 105924 Globba sp. W. Pongamornkul 6400
179. 107095 Globba sp. C. Maknoi 4862
180. 107208 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 35
181. 107212 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 39
182. 107215 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 42
183. 107222 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 49
184. 109817 Globba sp. TLBG 191
185. 110057 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 930
186. 110154 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1027
187. 110212 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1085
188. 111266 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 214
189. 112778 Globba sp. N. Muangyen 2265
190. 112813 Globba sp. N. Muangyen 2300
191. 113261 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3954
192. 113845 Globba sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 95
193. 114572 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4921
194. 114577 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4926
195. 114739 Globba sp. Thitiporn Pingyot 264
196. 115468 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1360
197. 115497 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1389
198. 115498 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1390
199. 115603 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1495
200. 115841 Globba sp. K. Wangwasit 180426 2
201. 117438 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1530
202. 117439 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1531
203. 117449 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1541
204. 117503 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1595
205. 117564 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1656
206. 117565 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1657
207. 117582 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1674
208. 117868 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 238
209. 117938 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 308
210. 118879 Globba sp. K. Inthamma 457
211. 118890 Globba sp. K. Inthamma 468
212. 118908 Globba sp. K. Inthamma 486
213. 118939 Globba sp. K. Inthamma 526
214. 121678 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1739
215. 121686 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1747
216. 121743 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1803
217. 121810 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1870
218. 123209 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 203
219. 123227 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 221
220. 123292 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 286
221. 123669 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 206
222. 123712 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 249
223. 123730 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 267
224. 123807 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 344
225. 125320 Globba sp. W. Pongamornkul 7063
226. 127256 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1891
227. 126010 Globba sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9859
228. 127037 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1768
229. 128445 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2246
230. 127306 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1941
231. 127367 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1999
232. 127509 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2009
233. 127591 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2558
234. 127601 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2568
235. 128080 Globba sp. K. Inthamma 933
236. 128087 Globba sp. K. Inthamma 946
237. 128261 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2062
238. 128294 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2095
239. 128304 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2105
240. 128322 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2123
241. 128337 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2138
242. 128338 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2139
243. 128413 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2214
244. 128426 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2227
245. 128454 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2255
246. 128481 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2282
247. 128486 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2287
248. 128488 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2289
249. 128493 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2294
250. 128496 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2297
251. 128499 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2300
252. 129046 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2485
253. 129365 Globba sp. Akharasit Bunsongthae 235
254. 129590 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4448
255. 130055 Globba sp. P. Yadee 4
256. 130549 Globba sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 826
257. 130592 Globba sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 869
258. 130613 Globba sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 890
259. 130616 Globba sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 893
260. 131468 Globba sp. Chusie Trisonthi BD 58
261. 132084 Globba sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2893
262. 132114 Globba sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2923
263. 134070 Globba sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3535
264. 132427 Globba sp. W. Pongamornkul 7269
265. 132461 Globba sp. W. Pongamornkul 7303
266. 132563 Globba sp. W. Pongamornkul 7501
267. 132662 Globba sp. Anchalee Nuammee 540
268. 132905 Globba sp. Supalak Pumikong 2019 60
269. 132946 Globba sp. Supalak Pumikong 2019 134
270. 133028 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2992
271. 133044 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3008
272. 133056 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3020
273. 133071 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3035
274. 133081 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3045
275. 133105 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3069
276. 133117 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3081
277. 134056 Globba sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3521
278. 134057 Globba sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3522
279. 134300 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2650
280. 134304 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2654
281. 134316 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2666
282. 134320 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2670
283. 134346 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2696
284. 134365 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2715
285. 134410 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2760
286. 134426 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2776
287. 135734 Globba sp. W. Pongamornkul 7702
288. 135736 Globba sp. W. Pongamornkul 7704
289. 135836 Globba sp. W. Pongamornkul 7804
290. 135851 Globba sp. W. Pongamornkul 7819
291. 136547 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3572
292. 136568 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3593
293. 136602 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3627
294. 137373 Globba sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103870
295. 137374 Globba sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103668
296. 137375 Globba sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103128
297. 137376 Globba sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103079
298. 137377 Globba sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103061
299. 137530 Globba sp. K. Inthamma 1114
300. 137614 Globba sp. K. Inthamma 1198
301. 137827 Globba sp. K. Inthamma 1411
302. 138075 Globba sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2969
303. 138076 Globba sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2970
304. 138173 Globba sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3067
305. 138182 Globba sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3076
306. 138271 Globba sp. K. Inthamma 1547
307. 138275 Globba sp. K. Inthamma 1551
308. 138382 Globba sp. K. Inthamma 1658
309. 138423 Globba sp. K. Inthamma 1699
310. 138804 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3683
311. 138805 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3684
312. 138808 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3687
313. 138829 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3708
314. 138866 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3745
315. 138902 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3781
316. 138993 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3872
317. 138998 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3877
318. 139144 Globba sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 457
319. 139413 Globba sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1992
320. 139680 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3922
321. 140804 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100310
322. 141431 Globba sp. K. Inthamma KI 704
323. 141493 Globba sp. S. Watthana 3420
324. 141505 Globba sp. S. Watthana 3445
325. 142574 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 4217
326. 142023 Globba sp. W. Pongamornkul 721
327. 143065 Globba sp. C. Maknoi et al. 6032
328. 143078 Globba sp. C. Maknoi et al. 6045
329. 143098 Globba sp. C. Maknoi et al. 6170

ปิด

QR code