ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 53251
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Jasminum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

OLEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7719
Collected date

วันที่เก็บ

27 Feb 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent shrub. Flower bud pinkish-reddish. Flower white. Calyx red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

132    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4234 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 4234
2. 7195 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 7195
3. 8454 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 8454
4. 8455 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 8455
5. 12789 Jasminum sp. S. Watthana 182
6. 16997 Jasminum sp. P. Srisanga 1314
7. 29897 Jasminum sp. M. Norsaengsri 2703
8. 35548 Jasminum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8374
9. 35716 Jasminum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8568
10. 38392 Jasminum sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2164
11. 41122 Jasminum sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5571
12. 41878 Jasminum sp. P. Wessumritt 306
13. 42758 Jasminum sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6223
14. 43435 Jasminum sp. K. Kertsawang 1256
15. 45849 Jasminum sp. C. Maknoi 3665
16. 46075 Jasminum sp. C. Maknoi 3770
17. 46093 Jasminum sp. C. Maknoi s.n.
18. 46930 Jasminum sp. M. Tanaros 404
19. 46281 Jasminum sp. S. Sawangsawat 5
20. 46496 Jasminum sp. W. Pongamornkul 2571
21. 47095 Jasminum sp. C. Maknoi 3585
22. 48691 Jasminum sp. M. Norsaengsri s.n.
23. 50442 Jasminum sp. Hiroshige Koyama T-61045
24. 50445 Jasminum sp. Hiroshige Koyama T-61085
25. 50856 Jasminum sp. S. Watthana 3587
26. 51074 Jasminum sp. W. Pongamornkul 2680
27. 51080 Jasminum sp. W. Pongamornkul 2686
28. 51234 Jasminum sp. M. Norsaengsri 2656
29. 52625 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1710
30. 52633 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1718
31. 53759 Jasminum sp. C. Maknoi 3040
32. 53215 Jasminum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7683
33. 53882 Jasminum sp. C. Maknoi 3164
34. 54027 Jasminum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8205
35. 54402 Jasminum sp. T. Yingkhachorn 83
36. 54855 Jasminum sp. P. Chantaranothai et al. 1102
37. 54856 Jasminum sp. P. Chantaranothai et al. 1084
38. 54857 Jasminum sp. P. Chantaranothai et al. 80
39. 55783 Jasminum sp. M. Norsaengsri 5496
40. 56114 Jasminum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8884
41. 56915 Jasminum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9225
42. 56906 Jasminum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9216
43. 57175 Jasminum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 290
44. 57243 Jasminum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0090
45. 57715 Jasminum sp. C. Maknoi 4134
46. 58110 Jasminum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9862
47. 58351 Jasminum sp. Staples, G., Pongamornkul, W.; Suriya, S. 1453
48. 61880 Jasminum sp. Ling Shein Man 087315
49. 62284 Jasminum sp. Romklao Botanical Garden 0571/2555
50. 62409 Jasminum sp. Romklao Botanical Garden 0349/2554
51. 63536 Jasminum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6588
52. 63541 Jasminum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6593
53. 63700 Jasminum sp. M. Norsaengsri 3646
54. 63714 Jasminum sp. M. Norsaengsri 3714
55. 63717 Jasminum sp. M. Norsaengsri 3717
56. 64034 Jasminum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6932
57. 64965 Jasminum sp. P. Ajintaiyasil 031
58. 65218 Jasminum sp. K. Srithi 710
59. 65661 Jasminum sp. M. Norsaengsri 10151
60. 66963 Jasminum sp. W. Pongamornkul 3545
61. 67055 Jasminum sp. W. Pongamornkul 3637
62. 67463 Jasminum sp. M. Norsaengsri et al. 0029
63. 68172 Jasminum sp. C. Maknoi 4277
64. 68855 Jasminum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089685
65. 70351 Jasminum sp. C. Maknoi 3218
66. 72210 Jasminum sp. W. Thammarong 356
67. 72855 Jasminum sp. M. Norsaengsri 10968
68. 73449 Jasminum sp. C. Lakoet 0607
69. 73476 Jasminum sp. C. Lakoet 0636
70. 73596 Jasminum sp. W. Pongamornkul 04006
71. 73608 Jasminum sp. W. Pongamornkul 04018
72. 73640 Jasminum sp. W. Pongamornkul 04050
73. 75224 Jasminum sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2254
74. 76365 Jasminum sp. P. Phaosrichai 157
75. 77559 Jasminum sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11036
76. 80743 Jasminum sp. W. Pongamornkul 4600
77. 81297 Jasminum sp. C. Maknoi 7479
78. 81365 Jasminum sp. C. Maknoi 7548
79. 81810 Jasminum sp. M. Norsaengsri 11844
80. 81976 Jasminum sp. M. Norsaengsri 12009
81. 84157 Jasminum sp. W. Pongamornkul 4943
82. 84226 Jasminum sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4094
83. 84924 Jasminum sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4006
84. 85201 Jasminum sp. C. Maknoi 7849
85. 85202 Jasminum sp. C. Maknoi 7850
86. 85222 Jasminum sp. C. Maknoi 7870
87. 85278 Jasminum sp. C. Maknoi 7926
88. 86443 Jasminum sp. M. Wongnak 471
89. 86667 Jasminum sp. W. Tanming 890
90. 86767 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 061/58
91. 88304 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5310
92. 89436 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5536
93. 90164 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-87
94. 90329 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-252
95. 90485 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-407
96. 90807 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3415
97. 90808 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3416
98. 92526 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5329
99. 92581 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5384
100. 94126 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5826
101. 95077 Jasminum sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-116
102. 95803 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6052
103. 95969 Jasminum sp. P. Phaosrichai 367
104. 96227 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4412
105. 96266 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4448
106. 96327 Jasminum sp. Mahasarakham University 10
107. 96547 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 063/60
108. 96552 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 068/60
109. 96816 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 332/60
110. 97015 Jasminum sp. C. Maknoi 4835
111. 97048 Jasminum sp. C. Maknoi 5552
112. 97414 Jasminum sp. Chutima Niyomdee 06
113. 97499 Jasminum sp. C. Maknoi 5480
114. 98520 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-400
115. 101322 Jasminum sp. Jittiporn Thasaniyakorn 116-118
116. 104487 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6264
117. 105206 Jasminum sp. C. Maknoi 6442
118. 104532 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6309
119. 104569 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6346
120. 104598 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6375
121. 104618 Jasminum sp. C. Maknoi 5762
122. 104989 Jasminum sp. C. Maknoi 6147
123. 105536 Jasminum sp. C. Maknoi 6879
124. 105632 Jasminum sp. C. Maknoi 7060
125. 108387 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6595
126. 109599 Jasminum sp. Jittiporn Tassaniyakorn 118
127. 109981 Jasminum sp. TLBG 577
128. 110036 Jasminum sp. Nelson Larue 1
129. 110339 Jasminum sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5456
130. 110700 Jasminum sp. N. Muangyen 1906
131. 110731 Jasminum sp. N. Muangyen 1939
132. 110929 Jasminum sp. K. Kertsawang 4499

ปิด

QR code