ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
201 20140456*A Agave guiengola Gentry 'variegata' RUSCACEAE CACTUS
202 20140473*A Agave guiengola Gentry 'variegata' RUSCACEAE CACTUS
203 20140457*A Agave gypsophila Gentry RUSCACEAE CACTUS
204 20140455*A Agave gypsophila Gentry ''Ivory curls'' RUSCACEAE CACTUS
205 20140463*A Agave macroacantha Zucc. RUSCACEAE CACTUS
206 20140469*A Agave macroacantha Zucc. RUSCACEAE CACTUS
207 20140480*A Agave mitis Mart. RUSCACEAE CACTUS
208 20140482*A Agave ovatifolia G.D. Starr & Villarreal RUSCACEAE CACTUS
209 20140478*A Agave parryi Engelm. RUSCACEAE CACTUS
210 20140477*A Agave parryi Engelm. RUSCACEAE CACTUS
211 20140471*A Agave potatorum Zucc. RUSCACEAE CACTUS
212 20140464*A Agave potatorum Zucc. RUSCACEAE CACTUS
213 20140470*A Agave salmiana 'ferox' (K.Koch) Gentry RUSCACEAE CACTUS
214 20140529*A Agave sp. RUSCACEAE CACTUS
215 20140483*A Agave sp. RUSCACEAE CACTUS
216 20140459*A Agave sp. RUSCACEAE CACTUS
217 20140532*A Agave sp. RUSCACEAE CACTUS
218 20140465*A Agave titanota Gentry RUSCACEAE CACTUS
219 20140485*A Agave titanota Gentry RUSCACEAE CACTUS
220 20140454*A Agave titanota Gentry RUSCACEAE CACTUS
221 20140466*A Agave univittata Haw. 'Variegata' RUSCACEAE CACTUS
222 20140468*A Agave univittata Haw. 'Variegata' RUSCACEAE CACTUS
223 20140467*A Agave univittata Haw. 'Variegata' RUSCACEAE CACTUS
224 20140484*A Agave vivipara L. RUSCACEAE CACTUS
225 20141286*A Aglaomorpha heraclea (Kunze) Copel. POLYPODIACEAE LC-ZIN-A01
226 20140812*A Aglaomorpha sp. POLYPODIACEAE LC-ZIN-A01
227 20140806*A Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth ARACEAE LC-ZIN-A01
228 20140806*B Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth ARACEAE LC-ZIN-A01
229 20131025*A Aglaonema sp. ARACEAE
230 00-1374*A1 Agrostophyllum callosum Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
231 00-1375*A1 Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
232 00-1376*A1 Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
233 00-1377*A1 Agrostophyllum stipulatum (Griff.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
234 00-0531*A Aiphanes horrida (Jacq.) Burret ARECACEAE PALMQ3
235 00-0583*A Alangium kurzii Craib ALANGIACEAE CAEQ3
236 00-3753*A1 Alangium kurzii Craib ALANGIACEAE MPGQ4
237 00-1269*A1 Alangium kurzii Craib ALANGIACEAE WFC
238 00-4181*A1 Alangium kurzii Craib ALANGIACEAE PALMQ3
239 00-1683*A1 Alangium kurzii Craib ALANGIACEAE NAT
240 00-3379*A2 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin ALANGIACEAE MPGQ4
241 00-0062*A1 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin ALANGIACEAE MPGQ4
242 00-0784*A Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin ALANGIACEAE MIMQ3
243 00-0666*A Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin ALANGIACEAE CAEQ3
244 00-3098*A1 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin ALANGIACEAE MPGQ4
245 00-3379*A1 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin ALANGIACEAE MPGQ4
246 00-3149*A1 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin ALANGIACEAE MPGQ4
247 00-3149*A2 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin ALANGIACEAE MPGQ4
248 00-3149*A3 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin ALANGIACEAE MPGQ4
249 00-0961*A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE WFC
250 00-0854*A Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE MORQ1
251 00-3390*A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE MPGQ4
252 00-1152*A1 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE WFC
253 00-1669*A1 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE AMAQ1
254 00-1669*A2 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE AMAQ1
255 00-4148*A3 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE NAT
256 00-1783*A1 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE PALMQ3
257 00-3433*A1 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE MPGQ4
258 00-4148*A2 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE NAT
259 00-4148*A1 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE NAT
260 00-1672*A1 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE AMAQ1
261 00-3381*A4 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MPGQ4
262 00-3831*A1 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MPGQ4
263 00-0682*A Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE CAEQ3
264 00-3381*A3 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MPGQ4
265 00-0419*A Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MORQ1
266 00-3381*A5 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MPGQ4
267 00-0416*A Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MORQ1
268 00-3680*A2 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MPGQ4
269 00-3154*A1 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MPGQ4
270 00-3680*A1 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MPGQ4
271 00-3381*A1 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MPGQ4
272 00-3381*A2 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MPGQ4
273 00-0355*A Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MORQ1
274 00-3831*A2 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE MPGQ4
275 20160047*A2 Albizia saman (Jacq.) F. Muell. FABACEAE LC-RD
276 20160047*A1 Albizia saman (Jacq.) F. Muell. FABACEAE LC-RD
277 00-3444*A1 Albizia saman (Jacq.) F. Muell. FABACEAE MPGQ4
278 20150294*A Alocasia heterophylla (C.Presl) Merr. ARACEAE LC-ZIN-A01
279 20135644*A Alocasia sp. ARACEAE
280 20150243*A Alocasia sp. ARACEAE LC-ZIN-A01
281 20150241*A Alocasia sp. ARACEAE LC-ZIN-A01
282 20150244*A Alocasia sp. ARACEAE LC-ZIN-A01
283 20150242*A Alocasia sp. ARACEAE LC-ZIN-A01
284 20150240*A Alocasia sp. ARACEAE LC-ZIN-A01
285 20140660*A Alocasia sp. ARACEAE LC-ZIN-A01
286 20140506*A Aloe dorotheae A.Berger RUSCACEAE CACTUS
287 20140491*A Aloe hybrida Salm-Dyck RUSCACEAE CACTUS
288 20140493*A Aloe hybrida Salm-Dyck RUSCACEAE CACTUS
289 20140503*A Aloe hybrida Salm-Dyck RUSCACEAE CACTUS
290 20140495*A Aloe hybrida Salm-Dyck RUSCACEAE CACTUS
291 20140492*A Aloe hybrida Salm-Dyck RUSCACEAE CACTUS
292 20140502*A Aloe hybrida Salm-Dyck RUSCACEAE CACTUS
293 20140494*A Aloe hybrida Salm-Dyck RUSCACEAE CACTUS
294 20140488*A Aloe microstigma Salm-Dyck RUSCACEAE CACTUS
295 20140507*A Aloe parvibracteata Sch?nland RUSCACEAE CACTUS
296 20140490*A Aloe rauhii Reynolds RUSCACEAE CACTUS
297 20140497*A Aloe sladeniana Pole-Evans RUSCACEAE CACTUS
298 20140501*A Aloe sp. RUSCACEAE CACTUS
299 20140498*A Aloe sp. RUSCACEAE CACTUS
300 20140508*A Aloe sp. RUSCACEAE CACTUS