ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
701 20202476 A2 Agave flexispina Trel. ASPARAGACEAE CSC
702 20202476 A3 Agave flexispina Trel. ASPARAGACEAE CSC
703 20202473 A1 Agave guadalajarana Trel. ASPARAGACEAE CSC
704 20202473 A2 Agave guadalajarana Trel. ASPARAGACEAE CSC
705 20202473 A3 Agave guadalajarana Trel. ASPARAGACEAE CSC
706 20190633 A1 Agave guiengola ‘Creme Brulee’ ASPARAGACEAE ARGH
707 20190633 A2 Agave guiengola ‘Creme Brulee’ ASPARAGACEAE ARGH
708 20190633 A3 Agave guiengola ‘Creme Brulee’ ASPARAGACEAE ARGH
709 20190633 A4 Agave guiengola ‘Creme Brulee’ ASPARAGACEAE ARGH
710 20190455 A2 Agave guiengola ‘Creme Brulee’ ASPARAGACEAE ARGH
711 20190455 A1 Agave guiengola ‘Creme Brulee’ ASPARAGACEAE ARGH
712 20190632 A1 Agave guiengola Gentry ASPARAGACEAE ARGH
713 20190632 A2 Agave guiengola Gentry ASPARAGACEAE ARGH
714 20190611 A1 Agave guiengola Gentry ASPARAGACEAE ARGH
715 20190589 A1 Agave guiengola Gentry ASPARAGACEAE ARGH
716 20202485 A1 Agave horrida 'Gilbeyi' ASPARAGACEAE CSC
717 20202484 A1 Agave horrida subsp. horrida ASPARAGACEAE CSC
718 20202479 A2 Agave impressa Gentry ASPARAGACEAE CSC
719 20202479 A1 Agave impressa Gentry ASPARAGACEAE CSC
720 20202487 A2 Agave isthmensis A.García-Mend. & F.Palma ASPARAGACEAE CSC
721 20202487 A1 Agave isthmensis A.García-Mend. & F.Palma ASPARAGACEAE CSC
722 20140377 A1 Agave 'Kisshokan' ASPARAGACEAE CSC
723 20190634 A2 Agave macroacantha 'Blue Ribbon' ASPARAGACEAE ARGH
724 20190634 A1 Agave macroacantha 'Blue Ribbon' ASPARAGACEAE ARGH
725 20202504 A1 Agave macroacantha Zucc. ASPARAGACEAE CSC
726 20190456 A3 Agave macroacantha Zucc. ASPARAGACEAE ARGH
727 20190456 A2 Agave macroacantha Zucc. ASPARAGACEAE ARGH
728 20190456 A1 Agave macroacantha Zucc. ASPARAGACEAE ARGH
729 20190635 A1 Agave mitis Mart. ASPARAGACEAE ARGH
730 20190404 A3 Agave nizandensis Cutak ASPARAGACEAE ARGH
731 20190404 A2 Agave nizandensis Cutak ASPARAGACEAE ARGH
732 20190404 A1 Agave nizandensis Cutak ASPARAGACEAE ARGH
733 20202480 A1 Agave parrasana (seedling) ASPARAGACEAE CSC
734 20200007 A1 Agave parrasana A.Berger ASPARAGACEAE CSC
735 20202483 A1 Agave parryi Engelm. ASPARAGACEAE CSC
736 20202526 A1 Agave parryi Engelm. ASPARAGACEAE CSC
737 20202478 A3 Agave potatorum 'Cubic' ASPARAGACEAE CSC
738 20202478 A2 Agave potatorum 'Cubic' ASPARAGACEAE CSC
739 20202478 A1 Agave potatorum 'Cubic' ASPARAGACEAE CSC
740 20202477 A1 Agave potatorum 'Kichiokan' ASPARAGACEAE CSC
741 20202472 A1 Agave potatorum Zucc. ASPARAGACEAE CSC
742 20140448 A1 Agave potatorum Zucc. ASPARAGACEAE CSC
743 20190636 A4 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
744 20190636 A10 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
745 20190636 A11 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
746 20190636 A12 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
747 20190636 A13 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
748 20190636 A3 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
749 20190636 A5 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
750 20190636 A6 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
751 20190636 A7 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
752 20190636 A8 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
753 20190636 A2 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
754 20190636 A1 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
755 20190613 A6 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
756 20190613 A1 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
757 20190613 A7 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
758 20190613 A4 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
759 20190613 A9 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
760 20190636 A9 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
761 20190613 A8 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
762 20190613 A10 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
763 20190613 A11 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
764 20190613 A2 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
765 20190613 A3 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
766 20190613 A5 Agave sisalana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
767 20190608 A1 Agave sp. ASPARAGACEAE ARGH
768 20191076 A1 Agave sp. ASPARAGACEAE RGD
769 20191030 A2 Agave sp. ASPARAGACEAE RGD
770 20191030 A1 Agave sp. ASPARAGACEAE RGD
771 20191029 A1 Agave sp. ASPARAGACEAE RGD
772 20191116 A1 Agave sp. ASPARAGACEAE RGD
773 20191074 A1 Agave sp. ASPARAGACEAE RGD
774 20202475 A2 Agave titanota 'Black and Blue' ASPARAGACEAE CSC
775 20202475 A1 Agave titanota 'Black and Blue' ASPARAGACEAE ARGH
776 20202475 A3 Agave titanota 'Black and Blue' ASPARAGACEAE CSC
777 20202488 A1 Agave titanota F076 ASPARAGACEAE CSC
778 20202481 A3 Agave titanota Gentry ASPARAGACEAE CSC
779 20202481 A1 Agave titanota Gentry ASPARAGACEAE CSC
780 20202481 A2 Agave titanota Gentry ASPARAGACEAE CSC
781 20190457 A1 Agave titanota Gentry ASPARAGACEAE ARGH
782 20190457 A2 Agave titanota Gentry ASPARAGACEAE ARGH
783 20190457 A3 Agave titanota Gentry ASPARAGACEAE ARGH
784 20190614 A1 Agave titanota Gentry ASPARAGACEAE ARGH
785 20140376 A1 Agave titanota Gentry No.1 ASPARAGACEAE CSC
786 20202474 A1 Agave titanota 'White Ice' ASPARAGACEAE ARGH
787 20202474 A2 Agave titanota 'White Ice' ASPARAGACEAE CSC
788 20202482 A2 Agave toumeyana var. bella Breitung ASPARAGACEAE CSC
789 20202482 A1 Agave toumeyana var. bella Breitung ASPARAGACEAE CSC
790 20190458 A2 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
791 20190458 A1 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
792 20190637 A1 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
793 20190458 A3 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
794 20190637 A6 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
795 20190637 A9 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
796 20190637 A8 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
797 20190637 A7 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
798 20190637 A10 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
799 20190637 A5 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
800 20190637 A4 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH