ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
701 20130485*A Argostemma sp. RUBIACEAE
702 20140733*A Argostemma sp. RUBIACEAE LC-ZIN-A01
703 20130455*A Arisaema sp. ARACEAE
704 20130435*A Arisaema sp. ARACEAE
705 20130408*A Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE
706 00-3347*A1 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE MPGQ4
707 00-0236*A Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume MORACEAE MORQ1
708 00-3499*A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MPGQ4
709 00-0289*A Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MORQ1
710 00-0287*A Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MORQ1
711 00-0286*A Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MORQ1
712 00-3307*A3 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MPGQ4
713 00-0288*A Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MORQ1
714 00-3307*A4 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MPGQ4
715 00-0762*A Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MIMQ3
716 00-3307*A2 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MPGQ4
717 00-3307*A6 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MPGQ4
718 00-3307*A5 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MPGQ4
719 00-3307*A7 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MPGQ4
720 00-3307*A8 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MPGQ4
721 00-0285*A Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MORQ1
722 00-3307*A1 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE MPGQ4
723 00-0245*A Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MORQ1
724 00-0231*A Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MORQ1
725 00-1299*A5 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE AMAQ1
726 00-3349*A4 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPGQ4
727 00-3185*A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPGQ4
728 00-0284*A Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MORQ1
729 00-3645*A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPGQ4
730 00-3525*A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPGQ4
731 00-3349*A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPGQ4
732 00-3185*A3 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPGQ4
733 00-3185*A2 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPGQ4
734 00-3185*A4 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPGQ4
735 00-1299*A4 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE AMAQ1
736 00-1299*A3 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE AMAQ1
737 00-1299*A1 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE AMAQ1
738 00-3349*A2 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPGQ4
739 00-1299*A2 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE AMAQ1
740 00-3349*A3 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE MPGQ4
741 00-3845*A1 Artocarpus integer (Thunb.) Merr. MORACEAE MPGQ4
742 00-0658*A Artocarpus lacucha Buch.-Ham. MORACEAE CAEQ3
743 00-4135*A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. MORACEAE PALMQ3
744 00-0687*A Artocarpus lacucha Buch.-Ham. MORACEAE CAEQ3
745 00-4146*A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. MORACEAE NAT
746 00-1756*A1 Artocarpus lacucha Buch.-Ham. MORACEAE PALMQ3
747 00-3733*A1 Artocarpus nitidus Trec. MORACEAE MPGQ4
748 00-0791*A Artocarpus sp. MORACEAE MIMQ3
749 00-0268*A Artocarpus thailandicus C.C. Berg MORACEAE MORQ1
750 00-1223*A1 Artocarpus thailandicus C.C. Berg MORACEAE WFC
751 00-3182*A1 Artocarpus thailandicus C.C. Berg MORACEAE MPGQ4
752 00-3182*A3 Artocarpus thailandicus C.C. Berg MORACEAE MPGQ4
753 00-3182*A2 Artocarpus thailandicus C.C. Berg MORACEAE MPGQ4
754 20140808*A Arundina sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
755 20140696*A Arundina sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
756 20140695*A Arundina sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
757 00-1392*A1 Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
758 20140969*B Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
759 00-1391*A1 Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
760 00-1389*A1 Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
761 00-1390*A1 Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
762 00-1394*A1 Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
763 00-1394*A2 Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
764 20140969*A Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
765 00-1393*A1 Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
766 00-1388*A1 Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
767 20150472*A Ascocentrum christensonianum Haager ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
768 20150472*B Ascocentrum christensonianum Haager ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
769 00-1395*A1 Ascocentrum curvifolium (Lindl.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
770 00-1396*A1 Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
771 00-1399*A1 Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
772 00-1400*A1 Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
773 00-1398*A1 Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
774 00-1397*A1 Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
775 20140877*A Ascocentrum semiteretifolia Seidenf. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
776 20140877*B Ascocentrum semiteretifolia Seidenf. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
777 00-1606*A1 Ascochilus nitidus Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
778 00-1606*A2 Ascochilus nitidus Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
779 20150405*A Ascochilus nitidus Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
780 20150405*B Ascochilus nitidus Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
781 20140970*A Ascoglossum calopterum (Rchb.f.) Schltr. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
782 20150406*B Aspasia lunata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
783 00-1607*A2 Aspasia lunata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
784 20150406*A Aspasia lunata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
785 00-3859*A1 Aspasia lunata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
786 00-1607*A1 Aspasia lunata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
787 20130339*A Aspidistra sp. RUSCACEAE
788 20145013*A Aspidistra sp. RUSCACEAE
789 20130322*A Aspidistra sp. RUSCACEAE
790 20131027*A Asplenium cardiophyllum (Hance) Baker ASPLENIACEAE
791 20131010*A Asplenium perakense B. Matthew & H. Christ ASPLENIACEAE
792 20131039*A Asplenium perakense B. Matthew & H. Christ ASPLENIACEAE
793 20130302*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE
794 20130101*B Asplenium sp. ASPLENIACEAE
795 20130348*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE
796 20130101*C Asplenium sp. ASPLENIACEAE
797 20130878*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE
798 20130101*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE
799 20140056*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE
800 20130872*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE