ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 51994 Actinostemma lobatum Maxim. CUCURBITACEAE H. Sada et al. FOK-061882 Kochi/Japan
2 91647 Actinostemma tenerum Griff. CUCURBITACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
3 12772 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. CUCURBITACEAE S. Watthana 165 Chiang Mai/Thailand
4 91999 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. CUCURBITACEAE K. Kertsawang 3564 Phayao/Thailand
5 1328 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1328 Chiang Mai/Thailand
6 75339 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095033A Chin State/Myanmar
7 36982 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. CUCURBITACEAE P. Srisanga 3202 Chiang Mai/Thailand
8 67108 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3690 Mae Hong Son/Thailand
9 39088 Benincasa pruriens (Parkinson) W.J. de Wide & Duyfijes forma hispida (Thunb.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Jatupol K. 08-437 Chiang Mai/Thailand
10 18413 Bolbostemma sp. CUCURBITACEAE P. Suksathan 2740 Luang Prabang/Laos
11 36979 Citrullus lanatus (Thunb.) Mats. & Nakai CUCURBITACEAE P. Srisanga 3199 Chiang Mai/Thailand
12 84421 Citrullus lanatus (Thunb.) Mats. & Nakai CUCURBITACEAE K. Kertsawang 3275 Chaiyaphum/Thailand
13 13500 Citrullus lanatus (Thunb.) Mats. & Nakai CUCURBITACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4743 Northwest/South Africa
14 45478 Citrullus lanatus (Thunb.) Mats. & Nakai CUCURBITACEAE N. Romkham 128 Lamphun/Thailand
15 48274 Citrullus sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 6517 Nan/Thailand
16 45370 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE N. Romkham 20 Chiang Mai/Thailand
17 43242 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Wang Hong 7662 Yunnan/China
18 94763 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Pornthip Kanta 49 Lamphun/Thailand
19 46113 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE N. Romkham 201 Lamphun/Thailand
20 46174 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE N. Romkham 262 Lamphun/Thailand
21 38643 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2493 Chiang Mai/Thailand
22 36938 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE P. Srisanga 3154 Chiang Mai/Thailand
23 45474 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE N. Romkham 124 Lamphun/Thailand
24 92225 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Khin Myo Htwe 032806 Mandalay/Myanmar
25 45489 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE N. Romkham 139 Lamphun/Thailand
26 95656 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Siriporn Pomnat PN091 Chiang Mai/Thailand
27 102637 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 927 Nan/Thailand
28 949 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 949 Chiang Mai/Thailand
29 86270 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-274 Luang Prabang/Laos
30 69632 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 216 Chiang Mai/Thailand
31 103543 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Kasan and Sarayut 004 Maha Sarakham/Thailand
32 34638 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 3272 Chaiyaphum/Thailand
33 66490 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3309 Saraburi/Thailand
34 46256 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 3272 Chaiyaphum/Thailand
35 88611 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 462 Maha Sarakham/Thailand
36 45002 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Piyawan Winichainan HN1084 Chiang Mai/Thailand
37 48025 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 7193 Lamphun/Thailand
38 44847 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Yaovanit Polpim HN1379 Chiang Mai/Thailand
39 54756 Coccinia uvifera L. CUCURBITACEAE C. Kantachot & N.R Srathongjai 483 Phitsanulok/Thailand
40 60599 Cucumis gracilis (Kurz) Ghebret. & Thulin CUCURBITACEAE Ling Shein Man 088054 Chin State/Myanmar
41 58864 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 3048 Yunnan/China
42 55331 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8288 Chiang Rai/Thailand
43 73477 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE C. Lakoet 0637 Mae Hong Son/Thailand
44 78170 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 417 Chiang Mai/Thailand
45 45035 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE M. Tanaros 437 Chiang Mai/Thailand
46 66194 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3227 Mae Hong Son/Thailand
47 42008 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3113 Yunnan/China
48 7848 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 7848 Chiang Mai/Thailand
49 22176 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE P. Srisanga 2236 Nan/Thailand
50 44431 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3060 Yunnan/China
51 44419 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3106 Yunnan/China
52 9962 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 9962 Chiang Mai/Thailand
53 43266 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3189 Yunnan/China
54 42504 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3048 Yunnan/China
55 18148 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE P. Srisanga 1701 Nan/Thailand
56 5268 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 5268 Chiang Mai/Thailand
57 75914 Cucumis maderaspatanus L. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095254 Magway/Myanmar
58 2326 Cucumis melo L. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 2362 Chiang Mai/Thailand
59 36980 Cucumis melo L. CUCURBITACEAE P. Srisanga 3200 Chiang Mai/Thailand
60 41358 Cucumis melo L. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 4030 Khon Kaen/Thailand
61 86945 Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 238/58 Chiang Mai/Thailand
62 46220 Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE N. Romkham 308 Lamphun/Thailand
63 53118 Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE Yin-Jiantao 1805 Yunnan/China
64 46171 Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE N. Romkham 259 Lamphun/Thailand
65 88875 Cucumis sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi 8476 Sukhothai/Thailand
66 61991 Cucumis sp. CUCURBITACEAE Ling Shein Man 087510 Chin State/Myanmar
67 34309 Cucumis sp. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 1668 Mae Hong Son/Thailand
68 66396 Cucumis sp. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3181 Mae Hong Son/Thailand
69 34312 Cucumis sp. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 1671 Mae Hong Son/Thailand
70 80465 Cucumis sp. CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-280 Shan State/Myanmar
71 34310 Cucumis sp. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 1669 Mae Hong Son/Thailand
72 42336 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE Sophaphan Intahphuak 002 Chiang Rai/Thailand
73 44880 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE W. Jareansup HN1296 Chiang Mai/Thailand
74 45367 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE N. Romkham 17 Chiang Mai/Thailand
75 102471 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 717 Nan/Thailand
76 14055 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE H. Haruthai & Th. Jccrapon 1 Chiang Mai/Thailand
77 36981 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE P. Srisanga 3201 Chiang Mai/Thailand
78 45366 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE N. Romkham 16 Chiang Mai/Thailand
79 44848 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE Yaovanit Polpim HN1381 Chiang Mai/Thailand
80 86957 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 250/58 Chiang Mai/Thailand
81 74939 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE C. Maknoi 6585 Phetchabun/Thailand
82 4695 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4695 Mae Hong Son/Thailand
83 7764 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 7764 Mae Hong Son/Thailand
84 177 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 177 Chiang Mai/Thailand
85 65410 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2623 Chiang Rai/Thailand
86 19156 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Saemyarm 099 Mae Hong Son/Thailand
87 56723 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1913 Nan/Thailand
88 56772 Gomphogyne cirromitrata W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1962 Nan/Thailand
89 48079 Gomphogyne cirromitrata W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7248 Chiang Rai/Thailand
90 69986 Gomphogyne cirromitrata W.J. de Wilde & Duyfjes forma minor W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 12-282 Lampang/Thailand
91 68345 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE C. Maknoi 4448 Phitsanulok/Thailand
92 73361 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE C. Lakoet 0519 Mae Hong Son/Thailand
93 53218 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7686 Khon Kaen/Thailand
94 48561 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7312 Chiang Rai/Thailand
95 4550 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4550 Chiang Mai/Thailand
96 47941 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 7109 Tak/Thailand
97 36205 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3046 Khon Kaen/Thailand
98 37726 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 06-688 Chiang Rai/Thailand
99 43154 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 09-258 Chiang Mai/Thailand
100 94605 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3974 Lampang/Thailand