ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 68318 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Maknoi 4421 Phitsanulok/Thailand
202 32980 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Y. Yamashita et al. FOK-074350 Kochi/Japan
203 103887 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE S. Kamonnate 684 Chiang Mai/Thailand
204 30121 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE S. Watthana 2392 Chiang Mai/Thailand
205 103648 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-03 Chiang Mai/Thailand
206 66446 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3437 Mae Hong Son/Thailand
207 62068 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Y. Sarasombath 1 Chiang Rai/Thailand
208 67877 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 10557 Mae Hong Son/Thailand
209 45774 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE D. Khrueasan MS-309 Chiang Mai/Thailand
210 3847 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 3847 Loei/Thailand
211 95149 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-188 Luang Prabang/Laos
212 90488 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-410 Luang Prabang/Laos
213 48262 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 6505 Nan/Thailand
214 57450 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Y. Yamashita et al. FOK-074350 Kochi/Japan
215 4973 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri J.114 Kyoto/Japan
216 56722 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1912 Nan/Thailand
217 41682 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 09-161 Chiang Rai/Thailand
218 2455 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 2455 Chiang Mai/Thailand
219 90985 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE S. Watthana s.n. Chiang Mai/Thailand
220 37505 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 06-323 Chiang Rai/Thailand
221 76475 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094242 Chin State/Myanmar
222 76315 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094104 Chin State/Myanmar
223 4034 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4034 Loei/Thailand
224 40819 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6039 Lampang/Thailand
225 51055 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2661 Chiang Mai/Thailand
226 51072 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2678 Phayao/Thailand
227 54953 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1866 Nan/Thailand
228 4376 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4376 Chiang Mai/Thailand
229 56568 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5440 Tak/Thailand
230 51506 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7430 Chiang Rai/Thailand
231 79756 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097436 Chin State/Myanmar
232 11981 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 11981 Chiang Mai/Thailand
233 88523 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE N. Muangyen 375 Lampang/Thailand
234 77665 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 11584 Sukhothai/Thailand
235 42006 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3148 Yunnan/China
236 51605 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1278 Nan/Thailand
237 38850 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Maknoi 2520 Loei/Thailand
238 51909 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE K. Horiuchi, M. Takashi et al. FOK-068884 Kochi/Japan
239 64075 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.)Makino forma dasycarpum (C.Y. Wu & S.K. Chen) W.J. De Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2475 Nan/Thailand
240 97065 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE P. Phaosrichai 449 Nakhon Si Thammarat/Thailand
241 85512 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi 8211 Sukhothai/Thailand
242 88788 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi 8390 Sukhothai/Thailand
243 82005 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 12038 Chiang Rai/Thailand
244 16785 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson CUCURBITACEAE P. Srisanga 1262 Nan/Thailand
245 28446 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson CUCURBITACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-4 Phongsali/Laos
246 8861 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8861 Loei/Thailand
247 16994 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson CUCURBITACEAE P. Srisanga 1311 Nan/Thailand
248 38997 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2342 Chiang Mai/Thailand
249 44482 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3746 Yunnan/China
250 24858 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 863 Chiang Mai/Thailand
251 77542 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE J. Nikomtat & W. Pongamornkul 4375 Chiang Mai/Thailand
252 78090 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 4435 Mae Hong Son/Thailand
253 55399 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8356 Chiang Rai/Thailand
254 73224 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 11396 Mae Hong Son/Thailand
255 66019 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE K. Srithi 452 Nan/Thailand
256 3700 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 3700 Chiang Mai/Thailand
257 1006 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1006 Chiang Mai/Thailand
258 75633 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Tanming 521 Mae Hong Son/Thailand
259 63407 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Li-Jianwu 662 Yunnan/China
260 90293 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-216 Luang Prabang/Laos
261 56567 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5353 Tak/Thailand
262 24585 Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong s.n. Chiang Mai/Thailand
263 8759 Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8759 Chiang Mai/Thailand
264 28984 Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. var. capniocarpa (Ridl.) S.L.Tsai ex A.M.Lu & Z.Y.Zhang CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 28984 Chiang Mai/Thailand
265 33239 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. CUCURBITACEAE Jatupol K. 07-020 Chiang Mai/Thailand
266 56050 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. CUCURBITACEAE P. Srisanga s.n. Chiang Rai/Thailand
267 36088 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. CUCURBITACEAE Jatupol K. 08-429 Chiang Mai/Thailand
268 45368 Luffa acutangula (L.) Roxb. CUCURBITACEAE N. Romkham 18 Chiang Mai/Thailand
269 155 Luffa acutangula (L.) Roxb. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 155 Chiang Mai/Thailand
270 45383 Luffa acutangula (L.) Roxb. CUCURBITACEAE N. Romkham 33 Chiang Mai/Thailand
271 46217 Luffa acutangula (L.) Roxb. CUCURBITACEAE N. Romkham 305 Lamphun/Thailand
272 39091 Luffa acutangula (L.) Roxb. CUCURBITACEAE Jatupol K. 08-440 Chiang Mai/Thailand
273 36984 Luffa acutangula (L.) Roxb. CUCURBITACEAE P. Srisanga 3204 Chiang Mai/Thailand
274 68470 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4573 Phitsanulok/Thailand
275 110320 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5437 Kanchanaburi/THAILAND
276 69019 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 641 Lampang/Thailand
277 39231 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 4318 Khon Kaen/Thailand
278 110362 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5479 Kanchanaburi/THAILAND
279 5074 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 5074 Chiang Mai/Thailand
280 62960 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE C. Lakoet 297 Khon Kaen/Thailand
281 1999 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1999 Chiang Mai/Thailand
282 80266 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-82 Shan State/Myanmar
283 58081 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9833 Khon Kaen/Thailand
284 92451 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3924 Lampang/Thailand
285 71915 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
286 33240 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE Jatupol K. 07-021 Chiang Mai/Thailand
287 9685 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 9685 Chiang Mai/Thailand
288 19171 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE W. Saemyarm 118 Mae Hong Son/Thailand
289 35426 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8246 Mae Hong Son/Thailand
290 78278 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 545 Chiang Mai/Thailand
291 102634 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 924 Nan/Thailand
292 35562 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8391 Mae Hong Son/Thailand
293 96254 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4439 Lampang/Thailand
294 12771 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE S. Watthana 164 Chiang Mai/Thailand
295 64422 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2971 Mae Hong Son/Thailand
296 34061 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 1986 Chiang Mai/Thailand
297 46218 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE N. Romkham 306 Lamphun/Thailand
298 55763 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8563 Loei/Thailand
299 30282 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1237 Loei/Thailand
300 92003 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE K. Kertsawang 3568 Phayao/Thailand