ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 54551 Callicarpa glandulosa Fletcher LAMIACEAE P. Chantaranothai et al. 104/2003 Phetchabun/Thailand
202 26185 Callicarpa japonica Thunb. LAMIACEAE Y. Koukami et al. FOK-066801 Kochi/Japan
203 54303 Callicarpa japonica Thunb. LAMIACEAE M. Watanabe et al. FOK-057412 Kochi/Japan
204 32489 Callicarpa japonica Thunb. LAMIACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-067085 Kochi/Japan
205 47687 Callicarpa japonica Thunb. LAMIACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-067483 Kochi/Japan
206 26969 Callicarpa japonica Thunb. LAMIACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi, K. Yamaoka et al. FOK-066886 Kochi/Japan
207 26312 Callicarpa japonica Thunb. LAMIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-057198 Kochi/Japan
208 26954 Callicarpa japonica Thunb. LAMIACEAE J. Nishioka FOK-066959 Kochi/Japan
209 126474 Callicarpa japonica Thunb. LAMIACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-068023 JAPAN
210 26956 Callicarpa japonica Thunb. LAMIACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-066987 Kochi/Japan
211 26236 Callicarpa kochiana Makino LAMIACEAE M. Tashiro, H. Sada et al. FOK-048535 Kochi/Japan
212 28316 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-26 Oudomxay/Laos
213 23207 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE P. Srisanga 2587 Nan/Thailand
214 116582 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-206 Xaignabouri/LAOS
215 54688 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE C. Leeratiwong 3-11 Phangnga/Thailand
216 123332 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-326 Phongsaly/LAOS
217 123225 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-219 Phongsaly /LAOS
218 58664 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE Zhou-Shishun 3323 Yunnan/China
219 42220 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE Wang Hong 8012 Yunnan/China
220 30315 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1270 Loei/Thailand
221 123720 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-257 Sainyabuli/LAOS
222 123176 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-170 Phongsaly /LAOS
223 46804 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE M. Tanaros 205 Phangnga/Thailand
224 65285 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE K. Srithi 567 Nan/Thailand
225 117802 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-172 Sainyabuli/LAOS
226 44546 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE Zhou Shi-shun 3123 Yunnan/China
227 34887 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE C. Leeratiwong 04-47 Songkhla/Thailand
228 54690 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE C. Leeratiwong 5-249 Songkhla/Thailand
229 54507 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE C. Leeratiwong 4-13 Loei/Thailand
230 54506 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE C. Leeratiwong 5-215 Narathiwat/Thailand
231 117822 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-192 Sainyabuli/LAOS
232 4037 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4037 Loei/Thailand
233 88997 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE Ubonwan Upho UBON 198 Narathiwat/Thailand
234 54513 Callicarpa longifolia Lam. LAMIACEAE C. Leeratiwong 05-200 Trat/Thailand
235 16645 Callicarpa longifolia Lamk. var. lanceolaria (Roxb. ex Hornem.) C.B.Clarke LAMIACEAE P. Srisanga 1239 Nan/Thailand
236 54717 Callicarpa longifolia Lamk. var. lanceolaria (Roxb. ex Hornem.) C.B.Clarke LAMIACEAE C. Leeratiwong 6-274 Kampot/Cambodia
237 54705 Callicarpa longifolia Lamk. var. lanceolaria (Roxb. ex Hornem.) C.B.Clarke LAMIACEAE C. Leeratiwong 5-197 Trat/Thailand
238 54689 Callicarpa longifolia Lamk. var. lanceolaria (Roxb. ex Hornem.) C.B.Clarke LAMIACEAE C. Leeratiwong 5-245 Narathiwat/Thailand
239 54704 Callicarpa longifolia Lamk. var. lanceolaria (Roxb. ex Hornem.) C.B.Clarke LAMIACEAE C. Leeratiwong 4-149 Chaiyaphum/Thailand
240 34908 Callicarpa macrophylla Vahl LAMIACEAE C. Leeratiwong 05-262 Chiang Mai/Thailand
241 54678 Callicarpa maingayi King & Gamble LAMIACEAE C. Leeratiwong 5-208 Narathiwat/Thailand
242 34899 Callicarpa maingayi King & Gamble LAMIACEAE C. Leeratiwong 05-208 Narathiwat/Thailand
243 33771 Callicarpa mollis Sieb. & Zucc. LAMIACEAE K. Takeuchi FOK-613595 Kochi/Japan
244 26528 Callicarpa mollis Sieb. & Zucc. LAMIACEAE M. Tashiro et al. FOK-054023 Kochi/Japan
245 130011 Callicarpa mollis Sieb. & Zucc. LAMIACEAE S. Sato 17-36 JAPAN
246 26864 Callicarpa mollis Sieb. & Zucc. LAMIACEAE M. Nomura FOK-611748 Kochi/Japan
247 54304 Callicarpa mollis Sieb. & Zucc. LAMIACEAE T. Matsuo FOK-608051 Kochi/Japan
248 64873 Callicarpa mollis Sieb. & Zucc. LAMIACEAE T. Matsumoto et al. FOK-055586 Kochi/Japan
249 126476 Callicarpa mollis Sieb. & Zucc. LAMIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-075191 JAPAN
250 54679 Callicarpa pentandra Roxb. LAMIACEAE C. Leeratiwong 5-204 Narathiwat/Thailand
251 34926 Callicarpa pentandra Roxb. LAMIACEAE C. Leeratiwong 06-333 Narathiwat/Thailand
252 34897 Callicarpa pentandra Roxb. LAMIACEAE C. Leeratiwong 05-204 Narathiwat/Thailand
253 34884 Callicarpa phuluangensis Leerat. & A.J.Paton LAMIACEAE C. Leeratiwong 04-14 Loei/Thailand
254 29030 Callicarpa poilanei Dop. LAMIACEAE S. Suddee et al. 2596 Ubon Ratchathani/Thailand
255 108834 Callicarpa remotiserrulata Hayata LAMIACEAE C.H.Chen 06262 Taiwan
256 98346 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-226 Luang Prabang/Laos
257 107461 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-234 Phongsaly/Laos
258 98779 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-256 Luang Prabang/Laos
259 47311 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE Chusie KY4 Mae Hong Son/Thailand
260 76574 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE C. Maknoi 7143 Phetchabun/Thailand
261 4754 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4754 Mae Hong Son/Thailand
262 98716 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-193 Luang Prabang/Laos
263 54514 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE C. Leeratiwong 04410 Loei/Thailand
264 98261 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-141 Luang Prabang/Laos
265 129304 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE Akharasit Bunsongthae 153 Chiang Mai/THAILAND
266 43457 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE K. Kertsawang 1278 Uttaradit/Thailand
267 30219 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-95 Phongsaly/Laos
268 1504 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 1504 Chiang Mai/Thailand
269 14488 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 277 Chiang Mai/Thailand
270 21152 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2026 Nan/Thailand
271 65304 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE K. Srithi 206 Nan/Thailand
272 98635 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-112 Luang Prabang/Laos
273 69280 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE Zhou-Shishun 6907 Yunnan/China
274 31097 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2772 Nan/Thailand
275 98280 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-160 Luang Prabang/Laos
276 59090 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE Yin-Jiantao 1822 Yunnan/China
277 31612 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE W. Pongamornkul 1935 Tak/Thailand
278 124791 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE N. Muangyen 3368 Nan/Thailand
279 14887 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 427 Nakhon Si Thammarat/Thailand
280 54515 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE C. Leeratiwong 04-10 Loei/Thailand
281 5940 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 5940 Chiang Mai/Thailand
282 74184 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE Zhou-Shishun 7484 Yunnan/China
283 54553 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE S. Mattapha Sawai 629 Phitsanulok/Thailand
284 74245 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE Zhou-Shishun 7599 Yunnan/China
285 71972 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
286 91926 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE N. Muangyen 1294 Chiang Rai/Thailand
287 36041 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE Jatupol K. 08-382 Chiang Mai/Thailand
288 122733 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-203 Phongsaly/LAOS
289 28400 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-18 Phongsaly/Laos
290 54554 Callicarpa rubella Lindl. LAMIACEAE S. Bunwong 321 Loei/Thailand
291 53546 Callicarpa rubella Lindl. forma angustata Pei LAMIACEAE Yin-Jiantao 1259 Yunnan/China
292 42205 Callicarpa rubella Lindl. forma angustata Pei LAMIACEAE Wang Hong 8013 Yunnan/China
293 10394 Callicarpa sp. LAMIACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 71 Chiang Mai/Thailand
294 62137 Callicarpa sp. LAMIACEAE D. Khrueasan MS563 Chiang Mai/Thailand
295 54555 Callicarpa sp. LAMIACEAE P. Krachai 348 Khon Kaen/Thailand
296 7144 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 7144 Songkhla/Thailand
297 104909 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 6065 Phetchabun/Thailand
298 28423 Callicarpa sp. LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-11A Phongsaly/Laos
299 95063 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-102 Luang Prabang/Laos
300 105930 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6406 Chiang Mai/Thailand