ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 31668 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 1043 Loei/Thailand
302 98899 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-376 Luang Prabang/Laos
303 105116 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 6306 Phetchabun/Thailand
304 98909 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-386 Luang Prabang/Laos
305 106230 Callicarpa sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 686 Nan/Thailand
306 111214 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-162 Luang Prabang/Laos
307 114654 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5002 Lampang/Thailand
308 114110 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-360 Phongsaly/LAOS
309 97080 Callicarpa sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai 464 Phatthalung/Thailand
310 113986 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-236 Phongsaly/LAOS
311 27666 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 852 Loei/Thailand
312 111417 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-365 Luang Prabang/Laos
313 104932 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 6089 Phetchabun/Thailand
314 104544 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6321 Chiang Mai/Thailand
315 110716 Callicarpa sp. LAMIACEAE N. Muangyen 1923 Nan/Thailand
316 113480 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-181 Phongsaly/LAOS
317 107316 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-078 Phongsaly/Laos
318 111783 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-303 Xiangkhouang/Laos
319 113781 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-031 Phongsaly/LAOS
320 113777 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-027 Phongsaly/LAOS
321 113660 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-361 Phongsaly/LAOS
322 11818 Callicarpa sp. LAMIACEAE S. Sasrirat 23 Phetchaburi/Thailand
323 64061 Callicarpa sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6992 Khon Kaen/Thailand
324 111251 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-199 Luang Prabang/Laos
325 95178 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-217 Luang Prabang/Laos
326 98858 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-335 Vientiane/Laos
327 98910 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-387 Luang Prabang/Laos
328 46934 Callicarpa sp. LAMIACEAE M. Tanaros 408 Prachuap Khiri Khan/Thailand
329 38970 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2315 Chiang Mai/Thailand
330 69100 Callicarpa sp. LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089369 Magway/Myanmar
331 88307 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5313 Chiang Mai/Thailand
332 38588 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2438 Chiang Rai/Thailand
333 49985 Callicarpa sp. LAMIACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31916 Phitsanulok/Thailand
334 122668 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-138 Phongsaly/LAOS
335 125343 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 7086 Chiang Mai/THAILAND
336 14744 Callicarpa sp. LAMIACEAE K. Larsen 45500 Songkhla/Thailand
337 35836 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 1768 Loei/Thailand
338 47782 Callicarpa sp. LAMIACEAE S. Sawangsawat 136 Chumphon/Thailand
339 51069 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2675 Chiang Rai/Thailand
340 49981 Callicarpa sp. LAMIACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32770 Chiang Mai/Thailand
341 36337 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2284 Chiang Mai/Thailand
342 118200 Callicarpa sp. LAMIACEAE N. Pan-in 160 Uttaradit/Thailand
343 80223 Callicarpa sp. LAMIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-39 Shan State/Myanmar
344 49980 Callicarpa sp. LAMIACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30001 Nakhon Ratchasima/Thailand
345 122976 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-447 Phongsaly/LAOS
346 118976 Callicarpa sp. LAMIACEAE K. Inthamma 563 Phitsanulok/Thailand
347 15809 Callicarpa sp. LAMIACEAE P. Suksathan 1785 Chiang Mai/Thailand
348 81189 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 7371 Sukhothai/Thailand
349 46806 Callicarpa sp. LAMIACEAE M. Tanaros 207 Phangnga/Thailand
350 75909 Callicarpa sp. LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095245 Magway/Myanmar
351 81147 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 7328 Sukhothai/Thailand
352 85791 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul et al. 5130 Chiang Mai/Thailand
353 3661 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 3661 Chiang Mai/Thailand
354 12418 Callicarpa sp. LAMIACEAE P. Suksathan 1313 Phitsanulok/Thailand
355 46851 Callicarpa sp. LAMIACEAE M. Tanaros 323 Phangnga/Thailand
356 15727 Callicarpa sp. LAMIACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1829 Chiang Mai/Thailand
357 85391 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 8039 Sukhothai/Thailand
358 122880 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-350 Phongsaly/LAOS
359 75088 Callicarpa sp. LAMIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2536 Houa Phan/Laos
360 35626 Callicarpa sp. LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8463 Mae Hong Son/Thailand
361 42053 Callicarpa sp. LAMIACEAE Wang Hong 6640 Guangxi/China
362 38830 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 2500 Loei/Thailand
363 77677 Callicarpa sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri 11596 Sukhothai/Thailand
364 130231 Callicarpa sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2407 Mae Hong Son/THAILAND
365 85527 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 8226 Sukhothai/Thailand
366 38520 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2292 Loei/Thailand
367 40272 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 2634 Phitsanulok/Thailand
368 35531 Callicarpa sp. LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8357 Mae Hong Son/Thailand
369 50607 Callicarpa sp. LAMIACEAE P. Wessumritt & W. Boonchai 113 Chanthaburi/Thailand
370 85500 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 8199 Sukhothai/Thailand
371 85525 Callicarpa sp. LAMIACEAE C. Maknoi 8224 Sukhothai/Thailand
372 49987 Callicarpa sp. LAMIACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32238 Chiang Mai/Thailand
373 80329 Callicarpa sp. LAMIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-144 Shan State/Myanmar
374 123413 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-407 Phongsaly/LAOS
375 3533 Callicarpa sp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 3533 Nakhon Si Thammarat/Thailand
376 88530 Callicarpa sp. LAMIACEAE N. Muangyen 382 Lampang/Thailand
377 42232 Callicarpa sp. LAMIACEAE Wang Hong 8329 Yunnan/China
378 106104 Caryopteris divaricata Maxim. LAMIACEAE Kenji Horie s.n. japan
379 106129 Caryopteris divaricata Maxim. LAMIACEAE Kenji Horie s.n. Japan
380 16555 Caryopteris paniculata C.B. Clarke LAMIACEAE P. Suksathan 2228 Chiang Mai/Thailand
381 16311 Caryopteris paniculata C.B. Clarke LAMIACEAE P. Srisanga 1168 Nan/Thailand
382 10633 Caryopteris paniculata C.B. Clarke LAMIACEAE P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 235 Nan/Thailand
383 44551 Caryopteris paniculata C.B. Clarke LAMIACEAE Zhou Shi-shun 3678 Yunnan/China
384 42253 Caryopteris paniculata C.B. Clarke LAMIACEAE Wang Hong 7782 Yunnan/China
385 22487 Caryopteris paniculata C.B. Clarke LAMIACEAE P. Srisanga 2326 Nan/Thailand
386 18596 Caryopteris paniculata C.B. Clarke LAMIACEAE P. Srisanga 1756 Nan/Thailand
387 13099 Caryopteris paniculata C.B. Clarke LAMIACEAE P. Srisanga 495 Nan/Thailand
388 23767 Caryopteris paniculata C.B. Clarke LAMIACEAE P. Srisanga 2688 Nan/Thailand
389 58672 Caryopteris paniculata C.B. Clarke LAMIACEAE Zhou-Shishun 3678 Yunnan/China
390 43001 Caryopteris siccanea W.W. Sm. LAMIACEAE Zhou Shi-shun 2822 Yunnan/China
391 19313 Ceratanthus calcaratus (Hemsley) G. Taylor LAMIACEAE S. Watthana 1063 Chiang Mai/Thailand
392 38859 Ceratanthus calcaratus (Hemsley) G. Taylor LAMIACEAE C. Maknoi 2529 Loei/Thailand
393 36485 Ceratanthus sp. LAMIACEAE C. Maknoi 1805 Loei/Thailand
394 70544 Ceratanthus sp. LAMIACEAE C. Maknoi 5872 Ubon Ratchathani/Thailand
395 126435 Chelonopsis longipes Makino LAMIACEAE M. Furusawa et al. FOK-074450 JAPAN
396 129971 Chelonopsis longipes Makino LAMIACEAE S. Sato 17-129 JAPAN
397 33672 Chelonopsis longipes Makino LAMIACEAE M. Nomura FOK-612959 Kochi/Japan
398 96968 Chelonopsis longipes Makino LAMIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-074269 Japan
399 33000 Chelonopsis longipes Makino LAMIACEAE M. Furusawa et al. FOK-074450 Kochi/Japan
400 33619 Chelonopsis longipes Makino LAMIACEAE K. Takeuchi FOK-612770 Kochi/Japan