ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 27373 Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. MENISPERMACEAE P. Kumphet sn. 57 Chiang Mai/Thailand
2 20501 Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. MENISPERMACEAE S. Watthana 1227 Chiang Rai/Thailand
3 131946 Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 135 Chiang Mai/THAILAND
4 6670 Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 6670 Chiang Mai/Thailand
5 27309 Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 27309 Rayong/Thailand
6 557 Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 557 Chiang Mai/Thailand
7 13564 Antizoma angustifolia (Burch.) Miers ex Herv MENISPERMACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4711 Northwest/South Africa
8 131947 Arcangelisia flava (L.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 136 Chiang Mai/THAILAND
9 27347 Arcangelisia flava (L.) Merr. MENISPERMACEAE P. Kumphet sn. 31 Chiang Mai/Thailand
10 52340 Arcangelisia flava (L.) Merr. MENISPERMACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 92 Trat/Thailand
11 65196 Arcangelisia flava (L.) Merr. MENISPERMACEAE K. Srithi 504 Nan/Thailand
12 69510 Aspidocarya uvifera Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 7162 Yunnan/China
13 32042 Aspidocarya uvifera Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE Pranee Palee 992 Chiang Rai/Thailand
14 69462 Aspidocarya uvifera Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 6992 Yunnan/China
15 34844 Aspidocarya uvifera Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 08-69 Chiang Rai/Thailand
16 14330 Aspidocarya uvifera Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 416 Chiang Mai/Thailand
17 18010 Aspidocarya uvifera Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Srisanga 1563 Nan/Thailand
18 89329 Cissampelos hispida Forman MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 5429 Nan/Thailand
19 65190 Cissampelos hispida Forman MENISPERMACEAE K. Srithi 76 Nan/Thailand
20 9702 Cissampelos hispida Forman MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9702 Chiang Mai/Thailand
21 23956 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE C. Glamwaewwong 588 Chiang Mai/Thailand
22 15353 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE R. Panya, W. Pongamornkul 460 Tak/Thailand
23 75611 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094638 Chin State/Myanmar
24 75782 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094668 Magway/Myanmar
25 38838 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE C. Maknoi 2508 Loei/Thailand
26 27344 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE P. Kumphet sn. 28 Chiang Mai/Thailand
27 75321 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095009 Chin State/Myanmar
28 78751 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053061 Chin State/Myanmar
29 75372 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095455 Magway/Myanmar
30 11108 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE L. Averyanov 2488 Lam Dong/Vietnam
31 78752 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092531 Chin State/Myanmar
32 131948 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 137 Chiang Mai/THAILAND
33 11162 Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE L. Averyanov 3690 Lam Dong/Vietnam
34 4647 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 4647 Chiang Mai/Thailand
35 4646 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 4646 Chiang Mai/Thailand
36 4472 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 4472 Chiang Mai/Thailand
37 1226 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 1226 Chiang Mai/Thailand
38 78947 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 14-17 Chiang Mai/Thailand
39 9034 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9034 Chiang Mai/Thailand
40 11416 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 155 Chiang Mai/Thailand
41 39067 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2412 Chiang Mai/Thailand
42 127201 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1932 Kanchanaburi/Thailand
43 4477 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 4477 Chiang Mai/Thailand
44 126992 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1723 Kanchanaburi/Thailand
45 14290 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 861 Loei/Thailand
46 90419 Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-341 Luang Prabang/Laos
47 78750 Cissampelos sp. MENISPERMACEAE Ling Shein Mang 093148 Chin State/Myanmar
48 78748 Cissampelos sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053515 Chin State/Myanmar
49 78786 Cissampelos sp. MENISPERMACEAE Ling Shein Man 052062 Chin State/Myanmar
50 78749 Cissampelos sp. MENISPERMACEAE Ling Shein Mang 093146 Chin State/Myanmar
51 126216 Cocculus hirsutus (L.) Theob. MENISPERMACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021271 Mandalay/MYANMAR
52 78753 Cocculus hirsutus (L.) Theob. MENISPERMACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035483 Chin State/Myanmar
53 93874 Cocculus hirsutus (L.) Theob. MENISPERMACEAE Khin Myo Htwe 028126 Mandalay/Myanmar
54 61095 Cocculus hirsutus (L.) Theob. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086501 Magway/Myanmar
55 81617 Cocculus hirsutus (L.) Theob. MENISPERMACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097168 Chin State/Myanmar
56 78755 Cocculus hirsutus (L.) Theob. MENISPERMACEAE J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022107 Chin State/Myanmar
57 61892 Cocculus hirsutus (L.) Theob. MENISPERMACEAE Ling Shein Man 087288 Magway/Myanmar
58 42033 Cocculus laurifolius DC. MENISPERMACEAE Wang Hong 3571 Yunnan/China
59 48113 Cocculus laurifolius DC. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 4789 Khon Kaen/Thailand
60 121223 Cocculus laurifolius DC. MENISPERMACEAE N. Boonruang 0284 Chaiyaphum/Thailand
61 104638 Cocculus laurifolius DC. MENISPERMACEAE C. Maknoi 5782 Phetchabun/Thailand
62 86947 Cocculus laurifolius DC. MENISPERMACEAE C. Glamwaewwong 240/58 Chiang Mai/Thailand
63 97500 Cocculus laurifolius DC. MENISPERMACEAE C. Maknoi 5481 Phetchabun/Thailand
64 23858 Cocculus laurifolius DC. MENISPERMACEAE Serm 169 Uttaradit/Thailand
65 24949 Cocculus laurifolius DC. MENISPERMACEAE C. Glamwaewwong 925 Chiang Mai/Thailand
66 35349 Cocculus laurifolius DC. MENISPERMACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8158 Chiang Mai/Thailand
67 105601 Cocculus laurifolius DC. MENISPERMACEAE C. Maknoi 7029 Phetchabun/Thailand
68 108784 Cocculus orbiculatus L. MENISPERMACEAE C.H.Chen 04619 Taiwan
69 49486 Cocculus sp. MENISPERMACEAE T. Shimizu, M. Hutoh & D. Chaiglom T-8911 Loei/Thailand
70 78754 Cocculus sp. MENISPERMACEAE Ling Shein Man 055223 Chin State/Myanmar
71 34961 Cocculus sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 1765 Mae Hong Son/Thailand
72 100980 Cocculus trilobus (Thunb.) DC. MENISPERMACEAE M. Miyake et al. FOK-058515 Shikoku/Japan
73 111882 Cocculus trilobus (Thunb.) DC. MENISPERMACEAE Shunichi Sato 119 JAPAN
74 78211 Coscinium sp. MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 336 Chiang Mai/Thailand
75 78180 Coscinium sp. MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 435 Chiang Mai/Thailand
76 88358 Cyclea atjehensis Forman MENISPERMACEAE N. Muangyen 210 Chiang Rai/Thailand
77 123705 Cyclea atjehensis Forman MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-242 Sainyabuli/LAOS
78 16151 Cyclea atjehensis Forman MENISPERMACEAE N. Drechsler, C. Scholz 11 Chiang Mai/Thailand
79 126656 Cyclea atjehensis Forman MENISPERMACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10019 Chiang Mai/THAILAND
80 98525 Cyclea atjehensis Forman MENISPERMACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-002 Luang Prabang/Laos
81 110353 Cyclea atjehensis Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5470 Kanchanaburi/Thailand
82 7850 Cyclea atjehensis Forman MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 7850 Chiang Mai/Thailand
83 130936 Cyclea atjehensis Forman MENISPERMACEAE S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1209 Nan/THAILAND
84 117811 Cyclea atjehensis Forman MENISPERMACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-181 Sainyabuli/LAOS
85 53908 Cyclea atjehensis Forman MENISPERMACEAE C. Maknoi 3190 Loei/Thailand
86 68609 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2973 Phayao/Thailand
87 104282 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE S. Kamonnate 848 Chiang Mai/Thailand
88 1896 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 1896 Chiang Mai/Thailand
89 115076 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 611 Lamphun/Thailand
90 115223 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 758 Phayao/Thailand
91 93131 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE N. Turreira-Garcia 195 Preah Vihear/Cambodia
92 5222 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 5222 Chiang Mai/Thailand
93 8474 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 8474 Khon Kaen/Thailand
94 92920 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE D. Argyriou 44 Preah Vihear/Cambodia
95 127659 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2626 Kanchanaburi/THAILAND
96 83474 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE Ubonwan Upho UBON 675 Satun/Thailand
97 54431 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6870 Khon Kaen/Thailand
98 17537 Cyclea barbata Miers MENISPERMACEAE W. Boonchai 37 Chiang Mai/Thailand
99 68551 Cyclea laxiflora Miers MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2915 Phayao/Thailand
100 68559 Cyclea laxiflora Miers MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2923 Phayao/Thailand