แสดงรายการ จากดัชนี "V"   พบทั้งสิ้น 27 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Vernonia sp. - ASTERACEAE (COMPOSITAE)
2 Viola tricolor Linn Viola tricolor VIOLACEAE
3 Viscum articulatum Burm.f. กาฝากตีนปู VISCACEAE
4 Vitex peduncularis Wall.ex Schauer กาสามปีก VERBENACEAE
5 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
6 Vernonia parishii Hook.f. ขางหางเล็ก ASTERACEAE (COMPOSITAE)
7 Vanda lilacina Teijsm. & Binn. เข็มขาว ORCHIDACEAE
8 Vitex trifolia Linn. คนทิสอ VERBENACEAE
9 Vitex negundo L. คนทีเขมา LAMIACEAE (LABIATAE)
10 Vallaris glabra Ktze. ชำมะนาด APOCYNACEAE
11 Viola curvistylis Boissieu & Gagnep. นางหงษ์ขน VIOLACEAE
12 Viola betonicifolia J.ESmith ใบพาย VIOLACEAE
13 Vitex canescens Kurz ผาเสี้ยน VERBENACEAE
14 Vanilla siamensis Rolfe ex Downie พลูช้าง ORCHIDACEAE
15 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
16 Vaccinium dialypetalum J.J.Sm. เม้าป่า ERICACEAE
17 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ยาแก้ ASTERACEAE
18 Vernonia juncea (Kurz) Hook.f. ยุงปัดแม่ม่าย ASTERACEAE (COMPOSITAE)
19 Viola angkae Craib วาสุกรีอ่างก VIOLACEAE
20 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ส้มปี้ ERICACEAE
21 Vanda pumila Hook.f. สะแล่ง ORCHIDACEAE
22 Vanda bensonii Batem สามปอยชมพู ORCHIDACEAE
23 Vanda brunnea Rchb.f. สามปอยดง ORCHIDACEAE
24 Vanda liouvillei Finet สายปอยหางปลา ORCHIDACEAE
25 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small หญ้าแฝก POACEAE (GRAMINEAE)
26 Viburnum sambucinum Bl. var. tomentosum Hallier f. อูนป่า CAPRIFOLIACEAE
27 Vanda denisoniana Bens. & Rchb.f. เอื้องสามปอยดง ORCHIDACEAE