แสดงรายการ จากดัชนี "S"   พบทั้งสิ้น 134 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Scoparia dulcis Linn. กระต่ายจาม SCROPHULARIACEAE
2 Stephania venosa (Blume) Spreng. กระท่อมเลือด MENISPERMACEAE
3 Schizomussaenda dehiscens Craib กำเบ้อต้น RUBIACEAE
4 Salacia chinensis L. กำแพงเจ็ดชั้น CELASTRACEAE
5 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
6 Stenochlaena palustris. กูดแดง PTERIDACEAE
7 Sterculia monosperma Vent. เกาลัด STERCULIACEAE
8 Streblus asper Lour. ข่อย MORACEAE
9 Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. ขันทองพยาบาท EUPHORBIACEAE
10 Synotis cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Jeffrey & Y.L.Chen ขาง ASTERACEAE
11 Scabiosa siamensis Craib ขาวปั้น DIPSACACEAE
12 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby ขี้เหล็ก FABACEAE
13 Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby ขี้เหล็กอเมริกัน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
14 Smitinandia micrantha (Lindl.) Holtt. เข็มหนู ORCHIDACEAE
15 Schumannianthus dichotomus (Roxb.)Gagnep. คล้ากั้นแหย่ง MARANTACEAE
16 Stereospermum neuranthum Kurz แคทราย BIGNONIACEAE
17 Sesbania grandiflora Desv แคบ้าน FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
18 Stereospermum colais (Buch.-Ham. Ex. Dillwyn) Mabb. แคฝอย BIGNONIACEAE
19 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
20 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. แคหิน BIGNONIACEAE
21 Sesamum indicum L. งา LAMIACEAE
22 Salvinia cucullata Roxb.ex Bory จอกหูหนู SALVINIACEAE
23 Samanea saman (Jacq.) Merr. จามจุรี FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
24 Strobilanthes chiangdaoensis Terao จ๊าฮ่อมเชียงดาว ACANTHACEAE
25 Stahlianthus campanulatus Kuntze จุฑามาศ ZINGIBERACEAE
26 Syzygium siamense (Craib ) Chantar. & J. Parn. ชมพู่น้ำ MYRTACEAE
27 Syzygium jambos (L.) Alston ชมพู่น้ำดอกไม้ MYRTACEAE
28 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C. Nair ชมพู่ป่า MYRTACEAE
29 Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry ชมพู่ม่าเหมี่ยว MYRTACEAE
30 Suaeda maritima (L.) Dumort. ชะคราม CHENOPODIACEAE
31 Saurauia napaulesis DC. ช้าส้าน ACTINIDIACEAE
32 Senna alata (L.) Roxb. ชุมเห็ดเทศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
33 Smithatris supraneanae W.J.Kress & K.Larsen ดอกเข้าพรรษา ZINGIBERACEAE
34 Sauropus poomae Welzen & Chayamarit ดอกใต้ต้น EUPHORBIACEAE
35 Sapria himalayana Griff. ดอกบัวผุด RAFFLESIACEAE
36 Solonum erianthum D.Don ดับยาง SOLANACEAE
37 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J. Sm. ตองผ้า EUPHORBIACEAE
38 Schleichera oleosa (Lour.)Oken ตะคร้อ SAPINDACEAE
39 Sarcochlamys pulcherrima Gaudich. ตำแยขอด URTICACEAE
40 Strychnos nux-blanda A.W. Hill ตูมกาขาว LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)
41 Shorea obtusa Wall. เต็ง DIPTEROCARPACEAE
42 Solandra grandiflora Swartz ถ้วยทอง SOLANACEAE
43 Stephania glandulifera Miers เถาก้นปิด MENISPERMACEAE
44 Schima wallichii choisy ทะโล้ THEACEAE
45 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
46 Sloanea sigun (Bl.) K. Schum. ทุเรียนเงาะ ELAEOCARPACEAE
47 Sterculia pexa Pierre ปอกะเด้ง STERCULIACEAE
48 Sterculia guttata Roxb. ปอแดง STERCULIACEAE
49 Sterculia villosa Roxb. ปอตู๊บหูช้าง STERCULIACEAE
50 Sterculia lanceolata Cav. ปอผ่าสาม STERCULIACEAE
51 Stephania venosa (Bl.) Spreng. เปล้าเลือด MENISPERMACEAE
52 Scolophyllum spinifidium (Kerr ex Barnett.) Yamazaki ผักชีโคก SCROPHULARIACEAE
53 Sesuvium portulacastrum (L.) L. ผักเบี้ยทะเล AIZOACEAE
54 Sphenoclea zeylanica Gaertn. ผักปอด SPHENOCLEACEAE
55 Spilanthes paniculata Wall.ex Dc. ผักเผ็ด ASTERACEAE (COMPOSITAE)
56 Sauropus androgynous (L.) Merrill ผักหวานบ้าน EUPHORBIACEAE
57 Solanum erianthum D. Don ฝ่าแป้ง SOLANACEAE
58 Sarcostemma acidum Wight & Arn. พญาไร้ใบ ASCLEPIADACEAE
59 Strongylodon macrobotrys A.Gray พวงหยก FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
60 Selaginella argentea Spring พ่อค้าตีเมีย SELAGINELLACEAE
61 Shorea roxburghii G.Don พะยอม DIPTEROCARPACEAE
62 Stachytarpheta indica Vahl พันงูเขียว VERBENACEAE
63 Sedum susanae Hamet ฟองหินเหลือง CRASSULACEAE
64 Spondias pinnata (L.f.) Kurz มะกอก ANACARDIACEAE
65 Schrebera swietenides Roxb. มะกอกโคก OLEACEAE
66 Solanum seaforthianum Andr. มะเขือเครือ SOLANACEAE
67 Sechium edule (Jacq.) Swartz มะเขือเครือ CUCURBITACEAE
68 Securidaca inappendiculata Hassk. มะเขือแจ้เครือ POLYGALACEAE
69 Solanum wrightii Benth มะเขือต้น SOLANACEAE
70 Sindora siamensis Teijsm.ex Miq. มะค่าแต้ CAESALPINIACEAE
71 Sapindus rarak A.DC. มะคำดีควาย SAPINDACEAE
72 Siphonodon celastrineus Griff. มะดูก CELASTRACEAE
73 Sauropus thyrsiflorus Welzen มะยมสาย EUPHORBIACEAE
74 Solanum anguivi Lam. มะแว้ง SOLANACEAE
75 Solanum trilobatu Linn มะแว้งเครือ SOLANACEAE
76 Solanum trilobatum L. มะแว้งเครือ SOLANACEAE
77 Spondias lakonensis Pierre มะห้อ ANACARDIACEAE
78 Solanum stramoniifolium Jacq. มะอึก SOLANACEAE
79 Schizolobium parahybum (Vell.) Blake ยูงทอง CAESALPINIACEAE
80 Strophanthus gratus Franch. แย้มปีนัง APOCYNACEAE
81 Schoutenia glomerata ssp. Peregrina (Craib) Roekm.& Hartono รวงผึ้ง TILIACEAE
82 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
83 Semecarpus albescens Kurz รักขี้หมู ANACARDIACEAE
84 Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. รักทะเล GOODENIACEAE
85 Shorea siamensis Miq. รัง DIPTEROCARPACEAE
86 Sonneratia griffithii Kurz ลำแพนหิน SONNERATIACEAE
87 Sterculia laevis Wall.ex Hook ver. Lanceolata Phlengklai ลิ้นงั่ว STERCULIACEAE
88 Saccharum spontaneum L. เลา POACEAE (GRAMINEAE)
89 Stahliathus campanulatus Kuntze ว่านดักแด้ ZINGIBERACEAE
90 Salix tetrasperma Roxb. สนุ่น SALICACEAE
91 Sauropus bacciformis (L.) Airy Shaw สร้อยนกเขา EUPHORBIACEAE
92 Sloanea sigun (Blume) K.Schum. สะตีต้น ELAEOCARPACEAE
93 Sambucus javanica Reinw. ex Blume สะพานก๊น CAPRIFOLIACEAE
94 Sambucus javanica Reinw.ex Bl. สะพ้านก๊น SAMBUCACEAE
95 Sauropus thorelii Beille สะเลียมหอม EUPHORBIACEAE
96 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchs. สาดขาว MARANTACEAE
97 Saurauia roxburghii Wall. ส้านเห็บ ACTINIDIACEAE
98 Swertia calcicola Kerr สิงขรา GENTIANACEAE
99 Syzygium gratum(Wight)S.N. Mitra เสม็ดชุน MYRTACEAE
100 Strychnos nux-vomica Linn. แสลงใจ STRYCHNACEAE
101 Strychnos nux-vomica L. แสลงใจ STRYCHNACEAE
102 Saraca indica L. โสกน้ำ FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
103 Saraca thaipingensis cantley ex Prain โสกเหลือง CAESALPINIACEAE
104 Sesbania javanica Miq. โสน FABACEAE
105 Scolophyllum ubonensis W. Chuakul & T. Yamaz. หญ้าค้อนกลอง SCROPHULARIACEAE
106 Scutellaria incurva Wall. ex Benth. หญ้าคางเลือย LAMIACEAE
107 Swertia angustifolia Ham.ex D.Don หญ้าดอกลาย GENTIANACEAE
108 Sacciolepis indica (L.) Chase var. indica หญ้าปล้องธูป POACEAE (GRAMINEAE)
109 Selaginella helferi Warb. หญ้าร้องไห้ SELAGINELLACEAE
110 Stemona tuberosa Lour. หนอนตายหยาก STEMONACEAE
111 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
112 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid แหนเป็ดใหญ่ LEMNACEAE
113 Schoenoplectus articulatus แห้วทรงกระเทียมหัวหวาน CYPERACEAE
114 Saccharum officinarum L. อ้อย POACEAE (GRAMINEAE)
115 Stemonurus secundiflorus Blume อ้ายบ่าวพรุ ICACINACEAE
116 Sambucus simpsonii Rehd. อูนน้ำ SAMBUCACEAE
117 Schoenorchis fragrans (Par. & Rchb.f.) Seidenf. & Smitinand เอื้องจิ๋ว มณีรัตนา ORCHIDACEAE
118 Schoenorchis gemmata (Lindl.) J.J.Sm. เอื้องช่อมณี ORCHIDACEAE
119 Spathoglottis plicata Blume เอื้องดินใบหมาก ORCHIDACEAE
120 Sunipia scariosa Lindl. เอื้องตาเข็ม ORCHIDACEAE
121 Spathoglottis pubescens Lindl. เอื้องนวลจันทร์ ORCHIDACEAE
122 Sunipia racemosa (Sm.) Tang & F.T.Wang เอื้องฟันปลา ORCHIDACEAE
123 Schoenorchis seidenfadenii Pradhan เอื้องมณีน้อย ORCHIDACEAE
124 Sirindhornia pulchella H.A. Pedersen & S. Indhamusika เอื้องศรีเชียงดาว ORCHIDACEAE
125 Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P. Suksathan เอื้องศรีประจิม ORCHIDACEAE
126 Sirindhornia monophylla (Collett & Hemsl.) H.A. Pedersen & P. Suksathan เอื้องศรีอาคะเนย์ ORCHIDACEAE
127 Staurochilus fasciatus (Rchb.f.) Ridl. เอื้องเสือโคร่ง ORCHIDACEAE
128 Staurochilus dawsonianus (Rchb.f.) Schltr. เอื้องเสือแผ้ว ORCHIDACEAE
129 Seidenfadenia mitrata (Rchb.f.) Garay เอื้องหนวดพราหมณ์ ORCHIDACEAE
130 Stereochilus dalatensis (Guill.) Garay เอื้องหวีทอง ORCHIDACEAE
131 Spathoglottis affinis de Vriese เอื้องหัวข้าวเหนียว ORCHIDACEAE
132 Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze ฮ่อม ACANTHACEAE
133 Sphenodesme pentandra Jack ฮ่อสะพายควาย VERBENACEAE
134 Sphenodesme mekongensis Dop ฮ่อสะพายควาย VERBENACEAE