แสดงรายการ จากดัชนี "B"   พบทั้งสิ้น 136 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don - APIACEAE (UMBELLIFERAE)
2 Boesenbergia rotunda (L.)Mansf. กระชาย ZINGIBERACEAE
3 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. กระชาย ZINGIBERACEAE
4 Boesenbergia baimaii Saensouk & K.Larsen กระชายใบไม้ ZINGIBERACEAE
5 Boesenbergia maxwellii Mood, L.M.Prince & Triboun กระชายแมกซ์เวล ZINGIBERACEAE
6 Butea superba Roxb. กวาวเครือขาว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
7 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte กากหมาก BALANOPHORACEAE
8 Bulbophyllum crabro (C.S.P.Parish & Rchb.f.) J.J.Verm. ก้ามปูม้า ORCHIDACEAE
9 Bauhinia acuminata Linn. กาหลง CAESALPINIACEAE
10 Bauhinia acuminata L. กาหลง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
11 Betula alnoides Buch. Ham. กำลังเสือโคร่ง BETULACEAE
12 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don กำลังเสือโคร่ง BETULACEAE
13 Bulbophyllum reclusum Seidenf. กีบม้าหลวง ORCHIDACEAE
14 Blechnum orientale L. กูดดอย BLECHNACEAE
15 Blechnum brasiliense Besv. กูดดอยใบเวียน BLECHNACEAE
16 Blechnum moorei C.Chr. กูดดอยใบหยาบ BLECHNACEAE
17 Brainea insignis Hook. f. กูดตั่ง BLECHNACEAE
18 Balanophora fungosa J.R.&G.Forst . ขนุนดิน BALANOPHORACEAE
19 Bixa orellana Linn. คำแสด BIXACEAE
20 Bauhinia strychnifolia Craib เครือขยัน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
21 Bauhinia curtisii Prain เครือเขาแกบ CAESALPINIACEAE
22 Bombax anceps var. cambodiense Robyns ง้าว BOMBACACEAE
23 Bombax ceiba Linn. งิ้ว BOMBACACEAE
24 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. จิกน้ำ BARRINGTONIACEAE
25 Bauhinia purpurea Linn. ชงโค CAESALPINIACEAE
26 Bauhinia tomentosa Linn. ชงโคดอกเหลือง CAESALPINIACEAE
27 Bauhinia pottsii var.mollissima (Wall.ex Prain.) K & S.S.Larsen ชงโคดำ CAESALPINIACEAE
28 Bretschneidera sinensis Hemsl. ชมภูพูคา BRETSCHNEIDERACEAE
29 Blinkworthia lycioides Choisy ซุ้มกระต่าย CONVOLVULACEAE
30 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh ตองแตก EUPHORBIACEAE
31 Borassus flabellifer L. ตาล ARECACEAE (PALMAE)
32 Bridelia retusa (L.) A. Juss. เต็งหนาม EUPHORBIACEAE
33 Bischofia javanica Blume เติม EUPHORBIACEAE
34 Brugmansia x candida Pers. แตรสวรรค์ SOLANACEAE
35 Bauhinia strychnifolia Craib เถาขยัน CAESALPINIACEAE
36 Bauhinia integrifolia Roxb. เถาไฟ CAESALPINIACEAE
37 Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวาว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
38 Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวาวเหลือง FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
39 Buchanania siamensis Miq. ธนนไชย ANACARDIACEAE
40 Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen ใบสีทอง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
41 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ปอกระสา MORACEAE
42 Bauhinia ornata var. burmanica K. & S.S. Larsen ปอเกี๋ยน CAESALPINIACEAE
43 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker ปอเจี๋ยน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
44 Basella alba L. ผักปลัง BASELLACEAE
45 Bambusa bambos (L.) Voss ไผ่ป่า POACEAE (GRAMINEAE)
46 Bulbophyllum polystictum Ridl. พญาสิงโต ORCHIDACEAE
47 Bulbophyllum flabellum-veneris (J.König) Aver. พัดแดง ORCHIDACEAE
48 Bulbophyllum corolliferum J.J.Sm. พัดโบก ORCHIDACEAE
49 Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don พุดสามสี SOLANACEAE
50 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
51 Bridelia stipularis (L.) Blume มะกาเครือ EUPHORBIACEAE
52 Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟ EUPHORBIACEAE
53 Buchannia glabra Wall. มะม่วงนก ANACARDIACEAE
54 Buchanania latifolia Roxb. มะม่วงหัวแมงวัน ANACARDIACEAE
55 Buchanania lanzan Spreng. มะม่วงหัวแมงวัน ANACARDIACEAE
56 Bauhinia monandra kurz โยทะกา CAESALPINIACEAE
57 Brucea javanica (L.) Merr. ราชดัด SIMAROUBACEAE
58 Buddleja asiatica Lour. ราชาวดีป่า BUDDLEJACEAE
59 Bacopa caroliniana (Walt.) Rob. ลานไพลิน SCROPHULARIACEAE
60 Berrya mollis Wall.ex Kurz เลียงฝ้าย TILIACEAE
61 Balanophora latisepala Lec. ว่านดอกดินขาว BALANOPHORACEAE
62 Brachycorythis helferi (Rchb.f.) Summerh. ว่านนางบัว ORCHIDACEAE
63 Brachycorythis henryi (Schltr.) Summerh. ว่านนางบัวป้อง ORCHIDACEAE
64 Brachycorhytis neglecta H.A. Pedersen ว่านนางบัวป้อง ORCHIDACEAE
65 Boesenbergia collinsii Mood & L.M.Prince ว่านส้ม ZINGIBERACEAE
66 Baeckea frutescens L. สนทราย MYRTACEAE
67 Bauhinia malabarica roxb. ส้มเสี้ยว FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
68 Bauhinia lakhonensis Gagnep. ส้มเสี้ยวเถา FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
69 Bauhinia siamensis K. & S. S. Larsen สร้อยสยาม FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
70 Burmannia coelestris D.Don สรัสจันทร BURMANNIACEAE
71 Bulbophyllum bittnerianum Schltr. สิงโตกลอกตา ORCHIDACEAE
72 Bulbophyllum alcicorne Parish & Rchb.f. สิงโตกลีบใส ORCHIDACEAE
73 Bulbophyllum capillipes C.S.P Parish & Rchb.f. สิงโตก้านหลอด ORCHIDACEAE
74 Bulbophyllum patens King ex Hook.f. สิงโตก้ามปูแดง ORCHIDACEAE
75 Bulbophyllum macranthum Lindl. สิงโตก้ามปูใหญ่ ORCHIDACEAE
76 Bulbophyllum comosum Collett & Hamsl. สิงโตขนตาขาว ORCHIDACEAE
77 Bulbophyllum lemniscatoides Rolfe สิงโตขนตาแดง ORCHIDACEAE
78 Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe สิงโตเคราแดง ORCHIDACEAE
79 Bulbophyllum longissimum (Ridl.) Ridl. สิงโตเครายาว ORCHIDACEAE
80 Bulbophyllum auricomum Lindl. สิงโตโคมขาว ORCHIDACEAE
81 Bulbophyllum triste Rchb.f. สิงโตช่อทับทิม ORCHIDACEAE
82 Bulbophyllum albibracteum Seidenf. สิงโตเชียงดาว ORCHIDACEAE
83 Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f สิงโตดอกไม้ไฟ ORCHIDACEAE
84 Bulbophyllum laxiflorum (Blume) Lindl. สิงโตดาว ORCHIDACEAE
85 Bulbophyllum nigrescens Rolfe สิงโตดำ ORCHIDACEAE
86 Bulbophyllum muscarirubrum Seidenf. สิงโตตาแดง ORCHIDACEAE
87 Bulbophyllum putidum (Teijsm. & Binn.) J.J. Sm. สิงโตนกเหยี่ยว ORCHIDACEAE
88 Bulbophyllum lasiochilum C.S.P.Parish & Rchb.f. สิงโตนักกล้าม ORCHIDACEAE
89 Bulbophyllum pteroglossum Schltr. สิงโตนางรำ ORCHIDACEAE
90 Bulbophyllum planibulbe (Ridl.) Ridl. สิงโตปากเป็ด ORCHIDACEAE
91 Bulbophyllum retusiusculum Rchb.f. สิงโตพัดเหลือง ORCHIDACEAE
92 Bulbophyllum repens Griff. สิงโตพุ่ม ORCHIDACEAE
93 Bulbophyllum picturatum (Lodd.) Rchb.f. สิงโตร่มใหญ่ ORCHIDACEAE
94 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. สิงโตรวงข้าว ORCHIDACEAE
95 Bulbophyllum scaphiforme J.J. Verm. สิงโตรวงข้าวกล่ำ ORCHIDACEAE
96 Bulbophyllum crassipes Hook.f. สิงโตรวงข้าวฟ่าง ORCHIDACEAE
97 Bulbophyllum sichyobulbon Par. & Rchb.f. สิงโตรวงข้าวลาย ORCHIDACEAE
98 Bulbophyllum microtepalum Rchb.f. สิงโตรังแตน ORCHIDACEAE
99 Bulbophyllum secundums Hook.f. สิงโตลิ้นดำ ORCHIDACEAE
100 Bulbophyllum lindleyanum Griff. สิงโตลินเลย์ ORCHIDACEAE
101 Bulbophyllum tenuifolium (Blume) Lindl. สิงโตลิ้นเหลือง ORCHIDACEAE
102 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kränzl.) Dammer สิงโตเล็บเหยี่ยวใหญ่ ORCHIDACEAE
103 Bulbophyllum wangkaense Seidenf. สิงโตวังกะ ORCHIDACEAE
104 Bulbophyllum blepharistes Rchb.f. สิงโตสมอหิน ORCHIDACEAE
105 Bulbophyllum lobbii Lindl. สิงโตสยาม ORCHIDACEAE
106 Bulbophyllum sessile (Koen) J. J. Sm. สิงโตสายสร้อย ORCHIDACEAE
107 Bulbophyllum sutepense (Rolfe) Seidenf. & Smitinand สิงโตสุเทพ ORCHIDACEAE
108 Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb.f. สิงโตหนวดยาว ORCHIDACEAE
109 Bulbophyllum odoratissinum (J.J.Sm.) Lindl. สิงโตหลอดไฟ ORCHIDACEAE
110 Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut สิงโตอาจารย์เต็ม ORCHIDACEAE
111 Bauhinia sirindhorniae K. & S.S. Larsen สิรินธรวัลลี CAESALPINIACEAE
112 Bridelia tomentosa Blume สีฟันกระบือ EUPHORBIACEAE
113 Barleria lupulina Lindl. เสลดพังพอน ACANTHACEAE
114 Bauhinia nervosa (Wall.ex Benth.) Baker เสี้ยวแก้ว CAESALPINIACEAE
115 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker เสี้ยวแก้ว LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
116 Bauhinia glauca ssp.Tenuiflora K.& S.S. Larsen เสี้ยวเครือยอดแตง CAESALPINIACEAE
117 Bauhinia variegata L. เสี้ยวดอกขาว CAESALPINIACEAE
118 Bauhinia hirsuta Weinm เสี้ยวน้อย CAESALPINIACEAE
119 Bauhinia saccocalyx Pierre เสี้ยวป่า CAESALPINIACEAE
120 Bauhinia viridescens Desv. เสี้ยวฟ่อม CAESALPINIACEAE
121 Bauhinia purpurea L. เสี้ยวหวาน FABACEAE
122 Brownea ariza Benth. โสกพวง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
123 Brownea grandiceps Jacq. โสกสะปัน CAESALPINIACEAE
124 Balanophora harlandii Hook.f. หน่อพสุธา BALANOPHORACEAE
125 Bulbophyllum xylophyllum Par. & Rchb.f. หัวใจสิงโต ORCHIDACEAE
126 Beaumontia grandiflora Wall. หิรัญญิการ์ APOCYNACEAE
127 Barleria cristata Linn. อังกาบ ACANTHACEAE
128 Bulbophyllum hirtum (J.E. Sm.) Lindl. เอื้องกีบม้าขาว ORCHIDACEAE
129 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. เอื้องกีบม้าใหญ่ ORCHIDACEAE
130 Bletilla sinensis (Rolfe) Schltr. เอื้องดินจีน ORCHIDACEAE
131 Bulbophyllum ayuthayense J.J.Verm, Schuit. & de Vogel เอื้องทับทิมสยาม ORCHIDACEAE
132 Bulbophyllum nasutum Rchb.f. เอื้องนกกระจิบ ORCHIDACEAE
133 Bulbophyllum kanburiense Seidenf. เอื้องพายทอง ORCHIDACEAE
134 Bulbophyllum suavissimum Rolfe เอื้องสีเที่ยง ORCHIDACEAE
135 Bulbophyllum moniliforme C.S.P Parish & Rchb.f. เอื้องหัวเข็มหมุด ORCHIDACEAE
136 Berchemia floribunda Wall. ฮ่อสะพายควาย RHAMNACEAE