แสดงรายการ จากดัชนี "B"   พบทั้งสิ้น 163 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don - APIACEAE (UMBELLIFERAE)
2 Boesenbergia rotunda (L.)Mansf. กระชาย ZINGIBERACEAE
3 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. กระชาย ZINGIBERACEAE
4 Boesenbergia baimaii Saensouk & K.Larsen กระชายใบไม้ ZINGIBERACEAE
5 Boesenbergia maxwellii Mood, L.M.Prince & Triboun กระชายแมกซ์เวล ZINGIBERACEAE
6 Butea superba Roxb. กวาวเครือขาว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
7 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte กากหมาก BALANOPHORACEAE
8 Bauhinia acuminata Linn. กาหลง CAESALPINIACEAE
9 Bauhinia acuminata L. กาหลง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
10 Betula alnoides Buch. Ham. กำลังเสือโคร่ง BETULACEAE
11 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don กำลังเสือโคร่ง BETULACEAE
12 Bulbophyllum reclusum Seidenf. กีบม้าหลวง ORCHIDACEAE
13 Blechnum orientale L. กูดดอย BLECHNACEAE
14 Blechnum brasiliense Besv. กูดดอยใบเวียน BLECHNACEAE
15 Blechnum moorei C.Chr. กูดดอยใบหยาบ BLECHNACEAE
16 Brainea insignis Hook. f. กูดตั่ง BLECHNACEAE
17 Balanophora fungosa J.R.&G.Forst . ขนุนดิน BALANOPHORACEAE
18 Bixa orellana Linn. คำแสด BIXACEAE
19 Bauhinia strychnifolia Craib เครือขยัน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
20 Bauhinia curtisii Prain เครือเขาแกบ CAESALPINIACEAE
21 Bombax anceps Pierre ง้าว MALVACEAE
22 Bombax ceiba Linn. งิ้ว BOMBACACEAE
23 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. จิกน้ำ BARRINGTONIACEAE
24 Bauhinia purpurea Linn. ชงโค CAESALPINIACEAE
25 Bauhinia tomentosa Linn. ชงโคดอกเหลือง CAESALPINIACEAE
26 Bauhinia pottsii var.mollissima (Wall.ex Prain.) K & S.S.Larsen ชงโคดำ CAESALPINIACEAE
27 Bretschneidera sinensis Hemsl. ชมภูพูคา BRETSCHNEIDERACEAE
28 Blinkworthia lycioides Choisy ซุ้มกระต่าย CONVOLVULACEAE
29 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh ตองแตก EUPHORBIACEAE
30 Borassus flabellifer L. ตาล ARECACEAE (PALMAE)
31 Bismarckia nobilis Hildebr. & H.Wendl. ตาลฟ้า ARECACEAE
32 Bridelia retusa (L.) A. Juss. เต็งหนาม EUPHORBIACEAE
33 Bischofia javanica Blume เติม EUPHORBIACEAE
34 Brugmansia x candida Pers. แตรสวรรค์ SOLANACEAE
35 Bauhinia strychnifolia Craib เถาขยัน CAESALPINIACEAE
36 Bauhinia integrifolia Roxb. เถาไฟ CAESALPINIACEAE
37 Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวาว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
38 Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวาวเหลือง FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
39 Bulbophyllum drymoda J.J.Verm., Schuit. & de Vogel ทิมพิมาน ORCHIDACEAE
40 Buchanania siamensis Miq. ธนนไชย ANACARDIACEAE
41 Brahea armata S.Watson บราเฮีย ARECACEAE
42 Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen ใบสีทอง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
43 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ปอกระสา MORACEAE
44 Bauhinia ornata var. burmanica K. & S.S. Larsen ปอเกี๋ยน CAESALPINIACEAE
45 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker ปอเจี๋ยน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
46 Basella alba L. ผักปลัง BASELLACEAE
47 Bambusa nutans Wall.ex Munro ไผ่บง POACEAE
48 Bambusa bambos (L.) Voss ไผ่ป่า POACEAE (GRAMINEAE)
49 Bambusa vulgaris ‘Vittata’ ไผ่เหลือง POACEAE
50 Bulbophyllum polystictum Ridl. พญาสิงโต ORCHIDACEAE
51 Bulbophyllum helenae (Kuntze) J.J.Sm. พวงถุงคำเหลือง ORCHIDACEAE
52 Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don พุดสามสี SOLANACEAE
53 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
54 Bridelia stipularis (L.) Blume มะกาเครือ EUPHORBIACEAE
55 Bouea macrophylla Griff. มะปราง ANACARDIACEAE
56 Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟ EUPHORBIACEAE
57 Buchannia glabra Wall. มะม่วงนก ANACARDIACEAE
58 Buchanania latifolia Roxb. มะม่วงหัวแมงวัน ANACARDIACEAE
59 Buchanania lanzan Spreng. มะม่วงหัวแมงวัน ANACARDIACEAE
60 Bouea oppositifolia (Roxb.)Meisn. มะยงชิด ANACARDIACEAE
61 Bauhinia monandra kurz โยทะกา CAESALPINIACEAE
62 Brucea javanica (L.) Merr. ราชดัด SIMAROUBACEAE
63 Buddleja asiatica Lour. ราชาวดีป่า BUDDLEJACEAE
64 Bacopa caroliniana (Walt.) Rob. ลานไพลิน SCROPHULARIACEAE
65 Berrya mollis Wall.ex Kurz เลียงฝ้าย TILIACEAE
66 Balanophora latisepala Lec. ว่านดอกดินขาว BALANOPHORACEAE
67 Brachycorythis helferi (Rchb.f.) Summerh. ว่านนางบัว ORCHIDACEAE
68 Brachycorythis henryi (Schltr.) Summerh. ว่านนางบัวป้อง ORCHIDACEAE
69 Boesenbergia collinsii Mood & L.M.Prince ว่านส้ม ZINGIBERACEAE
70 Baeckea frutescens L. สนทราย MYRTACEAE
71 Bauhinia malabarica roxb. ส้มเสี้ยว FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
72 Bauhinia lakhonensis Gagnep. ส้มเสี้ยวเถา FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
73 Bauhinia siamensis K. & S. S. Larsen สร้อยสยาม FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
74 Burmannia coelestris D.Don สรัสจันทร BURMANNIACEAE
75 Bulbophyllum bittnerianum Schltr. สิงโตกลอกตา ORCHIDACEAE
76 Bulbophyllum alcicorne Parish & Rchb.f. สิงโตกลีบใส ORCHIDACEAE
77 Bulbophyllum capillipes C.S.P Parish & Rchb.f. สิงโตก้านหลอด ORCHIDACEAE
78 Bulbophyllum capilipes Parish & Rchb.f. สิงโตก้านหลอด ORCHIDACEAE
79 Bulbophyllum patens King ex Hook.f. สิงโตก้ามปูแดง ORCHIDACEAE
80 Bulbophyllum macranthum Lindl. สิงโตก้ามปูใหญ่ ORCHIDACEAE
81 Bulbophyllum tridentatum Kraenzl. สิงโตกีบม้าเมืองจันท์ ORCHIDACEAE
82 Bulbophyllum comosum Collett & Hemsl., J. Linn. สิงโตขนตาขาว ORCHIDACEAE
83 Bulbophyllum lemniscatoides Rolfe สิงโตขนตาแดง ORCHIDACEAE
84 Bulbophyllum ovalifolium (Blume) Lindl. สิงโตไข่ปลาปากมน ORCHIDACEAE
85 Bulbophyllum biflorum Teijsm. & Binn. สิงโตคู่ ORCHIDACEAE
86 Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe สิงโตเคราแดง ORCHIDACEAE
87 Bulbophyllum longissimum (Ridl.) Ridl. สิงโตเครายาว ORCHIDACEAE
88 Bulbophyllum auricomum Lindl. สิงโตโคมขาว ORCHIDACEAE
89 Bulbophyllum triste Rchb.f. สิงโตช่อทับทิม ORCHIDACEAE
90 Bulbophyllum albibracteum Seidenf. สิงโตเชียงดาว ORCHIDACEAE
91 Bulbophyllum seidenfadenii A.D.Kerr สิงโตไซเดนฟาเดน ORCHIDACEAE
92 Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f สิงโตดอกไม้ไฟ ORCHIDACEAE
93 Bulbophyllum laxiflorum (Blume) Lindl. สิงโตดาว ORCHIDACEAE
94 Bulbophyllum nigrescens Rolfe สิงโตดำ ORCHIDACEAE
95 Bulbophyllum physometrum J.J.Verm., Suksathan & Watthana สิงโตต่างหู ORCHIDACEAE
96 Bulbophyllum muscarirubrum Seidenf. สิงโตตาแดง ORCHIDACEAE
97 Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binn. สิงโตถิ่นใต้ ORCHIDACEAE
98 Bulbophyllum reichenbachii (Kuntze) Schltr. สิงโตทองผาภูมิ ORCHIDACEAE
99 Bulbophyllum fascinator (Rolfe) Rolfe สิงโตนกเหยี่ยว ORCHIDACEAE
100 Bulbophyllum lasiochilum C.S.P.Parish & Rchb.f. สิงโตนักกล้าม ORCHIDACEAE
101 Bulbophyllum pteroglossum Schltr. สิงโตนางรำ ORCHIDACEAE
102 Bulbophyllum sanitii Seidenf. สิงโตนายสนิท ORCHIDACEAE
103 Bulbophyllum taeniophyllum C.S.P.Parish & Rchb.f. สิงโตใบแถบ ORCHIDACEAE
104 Bulbophyllum trigonopus (Rchb.f.) P.T.Ong สิงโตใบพัดแดง ORCHIDACEAE
105 Bulbophyllum affine Wall. ex Lindl. สิงโตประหลาด ORCHIDACEAE
106 Bulbophyllum membranaceum Teijsm. & Binn. สิงโตปากนกกระทุง ORCHIDACEAE
107 Bulbophyllum psittacoglossum Rchb.f. สิงโตปากนกแก้ว ORCHIDACEAE
108 Bulbophyllum planibulbe (Ridl.) Ridl. สิงโตปากเป็ด ORCHIDACEAE
109 Bulbophyllum acuminatum (Ridl.) Ridl. สิงโตพัดเรียว ORCHIDACEAE
110 Bulbophyllum repens Griff. สิงโตพุ่ม ORCHIDACEAE
111 Bulbophyllum tripaleum Seidenf. สิงโตพู่มูเซอ ORCHIDACEAE
112 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. สิงโตรวงข้าว ORCHIDACEAE
113 Bulbophyllum scaphiforme J.J. Verm. สิงโตรวงข้าวกล่ำ ORCHIDACEAE
114 Bulbophyllum crassipes Hook.f. สิงโตรวงข้าวฟ่าง ORCHIDACEAE
115 Bulbophyllum sichyobulbon Par. & Rchb.f. สิงโตรวงข้าวลาย ORCHIDACEAE
116 Bulbophyllum tortuosum (Blume) Lindl. สิงโตระย้า ORCHIDACEAE
117 Bulbophyllum microtepalum Rchb.f. สิงโตรังแตน ORCHIDACEAE
118 Bulbophyllum ecornutum (J.J.Sm.) J.J.Sm. สิงโตลายแต้ม ORCHIDACEAE
119 Bulbophyllum leopardinum (Wall.) Lindl. ex Wall. สิงโตลายเสือดาว ORCHIDACEAE
120 Bulbophyllum secundums Hook.f. สิงโตลิ้นดำ ORCHIDACEAE
121 Bulbophyllum lindleyanum Griff. สิงโตลินเลย์ ORCHIDACEAE
122 Bulbophyllum tenuifolium (Blume) Lindl. สิงโตลิ้นเหลือง ORCHIDACEAE
123 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer สิงโตเล็บเหยี่ยวใหญ่ ORCHIDACEAE
124 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kränzl.) Dammer สิงโตเล็บเหยี่ยวใหญ่ ORCHIDACEAE
125 Bulbophyllum wangkaense Seidenf. สิงโตวังกะ ORCHIDACEAE
126 Bulbophyllum blepharistes Rchb.f. สิงโตสมอหิน ORCHIDACEAE
127 Bulbophyllum siamense Rchb. f. สิงโตสยาม ORCHIDACEAE
128 Bulbophyllum siamense Rchb.f. สิงโตสยาม ORCHIDACEAE
129 Bulbophyllum sessile (Koen) J. J. Sm. สิงโตสายสร้อย ORCHIDACEAE
130 Bulbophyllum sutepense (Rolfe) Seidenf. & Smitinand สิงโตสุเทพ ORCHIDACEAE
131 Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb.f. สิงโตหนวดยาว ORCHIDACEAE
132 Bulbophyllum odoratissinum (J.J.Sm.) Lindl. สิงโตหลอดไฟ ORCHIDACEAE
133 Bulbophyllum polyrrhizum Lindl. สิงโตหัววงแหวน ORCHIDACEAE
134 Bulbophyllum annandalei Ridl. สิงโตอนันดา ORCHIDACEAE
135 Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut สิงโตอาจารย์เต็ม ORCHIDACEAE
136 Bauhinia sirindhorniae K. & S.S. Larsen สิรินธรวัลลี CAESALPINIACEAE
137 Bridelia tomentosa Blume สีฟันกระบือ EUPHORBIACEAE
138 Barleria lupulina Lindl. เสลดพังพอน ACANTHACEAE
139 Bauhinia nervosa (Wall.ex Benth.) Baker เสี้ยวแก้ว CAESALPINIACEAE
140 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker เสี้ยวแก้ว LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
141 Bauhinia variegata Linn. เสี้ยวดอกขาว CAESALPINIACEAE
142 Bauhinia hirsuta Weinm เสี้ยวน้อย CAESALPINIACEAE
143 Bauhinia saccocalyx Pierre เสี้ยวป่า CAESALPINIACEAE
144 Bauhinia viridescens Desv. เสี้ยวฟ่อม CAESALPINIACEAE
145 Bauhinia purpurea L. เสี้ยวหวาน FABACEAE
146 Brownea ariza Benth. โสกพวง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
147 Brownea grandiceps Jacq. โสกสะปัน CAESALPINIACEAE
148 Balanophora harlandii Hook.f. หน่อพสุธา BALANOPHORACEAE
149 Blumea balsamifera (L.) DC. หนาดใหญ่ ASTERACEAE
150 Bulbophyllum xylophyllum Par. & Rchb.f. หัวใจสิงโต ORCHIDACEAE
151 Beaumontia grandiflora Wall. หิรัญญิการ์ APOCYNACEAE
152 Barleria cristata Linn. อังกาบ ACANTHACEAE
153 Bulbophyllum hirtum (J.E. Sm.) Lindl. เอื้องกีบม้าขาว ORCHIDACEAE
154 Bulbophyllum elassonotum Summerh. เอื้องกีบม้าเหลือง ORCHIDACEAE
155 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. เอื้องกีบม้าใหญ่ ORCHIDACEAE
156 Brachypeza laotica (Seidenf.) Seidenf. เอื้องช่อมะลิ ORCHIDACEAE
157 Brachycorythis acuta (Rchb.f.) Summerh. เอื้องดอกเทียน ORCHIDACEAE
158 Bletilla sinensis (Rolfe) Schltr. เอื้องดินจีน ORCHIDACEAE
159 Bulbophyllum ayuthayense J.J.Verm เอื้องทับทิมสยาม ORCHIDACEAE
160 Bulbophyllum kanburiense Seidenf. เอื้องพายทอง ORCHIDACEAE
161 Bulbophyllum suavissimum Rolfe เอื้องสีเที่ยง ORCHIDACEAE
162 Bulbophyllum moniliforme C.S.P Parish & Rchb.f. เอื้องหัวเข็มหมุด ORCHIDACEAE
163 Berchemia floribunda Wall. ฮ่อสะพายควาย RHAMNACEAE