แสดงรายการ จากดัชนี "L"   พบทั้งสิ้น 69 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Lindernia sp.1 - SCROPHULARIACEAE
2 Liparis balansae Gagnepain - ORCHIDACEAE
3 Lithocarpus polystachyus (Wall.) Rehd. ก่อนก FAGACEAE
4 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. กุ๊ก ANACARDIACEAE
5 Ludwigia perrenis (L.) Roxb เกล็ดแดง ONAGRACEAE
6 Livistona speciosa Kurz ค้อ ARECACEAE
7 ltea riparia Coll. & Hemsl. ไคร้งอย ITEACEAE
8 Lilium primulinum var. burmanicum Stearn เจ้าแตรวง LILIACEAE
9 Licuala peltata Roxb. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE (PALMAE)
10 Liparis siamensis Rolfe ex Downie ฉัตรมรกต ORCHIDACEAE
11 Luculia gratissima Sw. ชมพูพิมพ์ใจ RUBIACEAE
12 Lycopodium squarrosum Forst. ช้องนางคลี่ LYCOPODIACEAE
13 Lepisanthes fruticosa (Roxb.)Leenh. ชำมะเลียง SAPINDACEAE
14 Lysimachia lancifolia Craib ดอกไม้ไหว LYSIMACHIA LANCIFOLIA CRAIB
15 Lagerstroemia floribunda Jack ตะแบกนา LYTHRACEAE
16 Limnocharis flava (L.) Buchenau ตาลปัตรฤาษี LIMNOCHARITACEAE
17 Lablab purpureus (L.) Sweet ถั่วแปบ FABACEAE
18 Lagenaria siceraria (Molina.) Standl. ถั่วแปบ CUCURBITACEAE
19 Lophopetalum wallichii Kurz เนื้อเหนียว CELASTRACEAE
20 Luffa aegyptica Mill. บวบหอม CURCUBITACEAE
21 Leucosceptrum canum Sm. ปิ่นสินไชย LAMIACEAE (LABIATAE)
22 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furtado & Montien เปื๋อยป่า LYTHRACEAE
23 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre เปื๋อยป่า LYTHRACEAE
24 Lantana camara L. ผกากรอง VERBENACEAE
25 Limnophila aromatica (Lam.) Merr. ผักแขยง SCROPHULARIACEAE
26 Lobelia angulata Forst. ผักเบี้ยดิน CAMPANULACEAE
27 Lasia spinosa (L.) Thw ผักหนาม ARACEAE
28 Lasia spinosa Thw. ผักหนาม ARACEAE
29 Lumnitzera racemosa Willd. ฝาดดอกขาว COMBRETACEAE
30 Lumnitzera littorea (Jack) Voigt ฝาดดอกแดง COMBRETACEAE
31 Leea macrophylla Roxb.ex Hornem. พญากาสัก LEEACEAE
32 Lobelia chinensis Lour. พระจันทร์ครึ่งซีก CAMPANULACEAE
33 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara แพงพวยน้ำ ONAGRACEAE
34 Leptochilus decurrens Bl. เฟินใบพาย POLYPODIACEAE
35 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter มะแว้งป่า SOLANACEAE
36 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.)Leenh. มะหวด SAPINDACEAE
37 Liquidambar formosana Hance เมเปิ้ลหอม HAMAMELIDACEAE
38 Lagerstroemia indica Linn. ยี่เข่ง LYTHRACEAE
39 Lycopodium phlegmaria ระย้า LYCOPODIACEAE
40 Ludisia discolor (Ker Gawl.) A. Rich. ว่านน้ำทอง ORCHIDACEAE
41 Lycopodium carinatum Desv. ex Poir. สร้อยนางกรอง LYCOPODIACEAE
42 Lycopodium clavatum Linn. สามร้อยยอด LYCOPODIACEAE
43 Lonicera japonica Thunb. สายน้ำผึง CAPRIFOLIACEAE
44 Lonicera hildebrandianaColl.& Hemsl. สายน้ำผึ้งหลวง CAPRIFOLIACEAE
45 Lagerstroemia tomentosa C.Presl เสลา LYTHRACEAE
46 Lagerstroemia tomentosa C.Presl เสลาขาว LYTHRACEAE
47 Lagerstroemia venusta C.B.Clarke เสลาเปลือกบาง LYTHRACEAE
48 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz เสลาเปลือกหนา LYTHRACEAE
49 Lagerstroemia villosa Wall. เส้าดำ LYTHRACEAE
50 Laurentia longiflora (L.) Peterm. แสนประสะ CAMPANULACEAE
51 Lepidagathis incurva D.Don หญ้าขนไก่ ACANTHACEAE
52 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don หญ้าขนไก่ ACANTHACEAE
53 Leersia hexandra Sw หญ้าไทร POACEAE (GRAMINEAE)
54 Lindenbergia philippensis (Cham.)Benth. หญ้าน้ำดับไฟ SCROPHULARIACEAE
55 Lobelia nicotianaefolia Roth ex R. & S. หางไก่ฟ้า CAMPANULACEAE
56 Lobelia nicotianaefolia Heyne หางไก่ฟ้า CAMPANULACEAE
57 Lemna perpusilla Torrey แหนเป็ดเล็ก LEMNACEAE
58 Limnophila rugosa (Roth.) Merr. อ้มกบ SCROPHULARIACEAE
59 Linociera ramiflora Wall.ex G. Don อวบดำ OLEACEAE
60 Lagerstroemia speciosa Pers. อินทนิลน้ำ LYTHRACEAE
61 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. อินทนิลน้ำ LYTHRACEAE
62 Lagerstroemia macrocarpa Wall. อินทนิลบก LYTHRACEAE
63 Liparis odorata (Willd) Lindl. เอื้องกลีบม้วน ORCHIDACEAE
64 Liparis barbata Lindl. เอื้องกลีบม้วนปากฝอย ORCHIDACEAE
65 Liparis viridiflora (Blune) Lindl. เอื้องข้าวสาร ORCHIDACEAE
66 Luisia psyche Rchb.f. เอื้องงูเขียว ORCHIDACEAE
67 Luisia secunda Seidenf. เอื้องงูเขียวปากม่วง ORCHIDACEAE
68 Luisia thailandica Seidenf. เอื้องลิ้นดำใหญ่ ORCHIDACEAE
69 Liparis regnieri Finet เอื้องหางกระรอก ORCHIDACEAE