แสดงรายการ จากดัชนี "D"   พบทั้งสิ้น 154 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Dendrobium uniflorum Griff. - ORCHIDACEAE
2 Diospyros undulata Wall. ex G. Don var. cratericalyx (Craib) Bakh. กระดูกค่าง EBENACEAE
3 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
4 Dendrobium bilobulatum Seidenf. กล้วยไม้ก้างปลา ORCHIDACEAE
5 Dendrobium acerosum Lindl. กล้วยไม้เอื้องมือนาง ORCHIDACEAE
6 Diospyros glandulosa Lace กล้วยฤาษี EBENACEAE
7 Didymoplexiella siamensis (Rolfe) Seidenf. กล้วยส้มสยาม ORCHIDACEAE
8 Dendrocnide sinuata (Blume) Chew กะลังตังช้าง URTICACEAE
9 Dendrobium indivisum var. pallidum Seidenf. ก้างปลา ORCHIDACEAE
10 Diplazium esculentum Sw. กูดห้วย ATHYRIACEAE
11 Dischidia imbricata (Blume) Steud. เกล็ดนาคราช ASCLEPIADACEAE
12 Dischidia nummularia R. Br. เกล็ดมังกร ASCLEPIADACEAE
13 Drymaria diandra Bl. เกล็ดหอยดอย CARYOPHYLLACEAE
14 Daphne sureil W.W.Sm. & Cave ไก่แก้ว THYMELAEACEAE
15 Dumberia bella Prain ขางครั่ง FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
16 Dendrobium oligophyllum Gagnep. ข้าวตอกปราจีน ORCHIDACEAE
17 Dendrobium venustum Teijsm. & Binn. ข้าวเหนียวลิง ORCHIDACEAE
18 Duperrea pavettaefolia (Kurz) Pit. เข็มดอย RUBIACEAE
19 Duperrea pavettifolia Pit. เข็มดอย RUBIACEAE
20 Daphne composita(L.f.) Gilg เข็มสร้อย THYMELAEACEAE
21 Debregeasia longifolia (Burm.f.)Wedd. ไข่ปลา URTICACEAE
22 Dolichandrone serrulata (D.C.) Seem. แคขาว BIGNONIACEAE
23 Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem. แคนา BIGNONIACEAE
24 Drosera burmannii Vahl จอกบ่วาย DROSERACEAE
25 Diospyros dasyphylla Kurz จันเขา EBENACEAE
26 Dracaena loureiri Gagnep. จันทน์ผา AGAVACEAE
27 Diospyros decandra Lour. จันอิน EBENACEAE
28 Dalbergia oliveri Gamble ชิงชัน FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
29 Disperis neilgherrensis Wight ซ่อนแอบสยาม ORCHIDACEAE
30 Diospyros rhodcalyx Kurz ตะโกนา EBENACEAE
31 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
32 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
33 Duhaldea nervosa (Wall. ex DC.)A. Anderb. ต่างหูขาว ASTERACEAE (COMPOSITAE)
34 Davallia feejeensis. ตีนกระต่าย DAVALLIACEAE
35 Debregeasia wallichiana Wedd. เต้ามด URTICACEAE
36 Dolichos lablab Linn. ถั่วกรามช้าง FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
37 Dischidia hirsuta Decne เถาอีแปะ ASCLEPIADACEAE
38 Decaschistia parviflora Kurz ทองพันดุล MALVACEAE
39 Delphinium siamense (Craib) Munz เทพอัปสร RANUNCULACEAE
40 Duranta erecta L. เทียนหยด VERBENACEAE
41 Dendrobium peguanum Lindl. นางลม ORCHIDACEAE
42 Debregeasia squamata king ex Hook.f. น้ำลายบุ้งขน URTICACEAE
43 Dipteris conjugata Reinw. บัวแฉก DIPTERIDACEAE
44 Dasymaschalon blumei Finet & Gagnap. บุหรง ANNONACEAE
45 Drosera peltata J. E. Smith ex Willd. ปัดน้ำ DROSERACEAE
46 Dendrobium secundum (Blume)Lindl. แปรงสีฟันพระอินทร์ ORCHIDACEAE
47 Diplazium esculentum (Tetzius) Swartz ผักกูด ATHYRIACEAE
48 Dregea volubilis Benth. ผักฮ้วน APOCYNACEAE
49 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. พลวง DIPTEROCARPACEAE
50 Diospyros kaki L. พลับ EBENACEAE
51 Dicentra scandens Walp. พาลี FUMARIACEAE
52 Davallia trichomanoides Bl. เฟินนาคราช DAVALLIACEAE
53 Doryopteris ludens J. Smith เฟินใบองุ่น PAKERIACEAE
54 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
55 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. มะคังแดง RUBIACEAE
56 Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa มะคำไก่ EUPHORBIACEAE
57 Dillenia indica Linn. มะตาด DILLENIACEAE
58 Diospyros winitii Fletch. มะพลับเจ้าคุณ EBENACEAE
59 Docynia indica (Andr.) Decne. มักขี้หนู ROSACEAE
60 Dendrobium senile C.S.P. Parish & Rchb.f. มือชะนี ORCHIDACEAE
61 Dipterocarpus intricatus Dyer ยางกราด DIPTEROCARPACEAE
62 Dipterocarpus turbinatus Gaertn. f. ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
63 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
64 Dipterocarpus alatus Roxb. ยางนา DIPTEROCARPACEAE
65 Dipterocarpus costatus Gaertn.f. ยางปาย DIPTEROCARPACEAE
66 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. ยางเหียง DIPTEROCARPACEAE
67 Duabanga grandiflora Walp. ลำพูป่า LYTHRACEAE
68 Dimocarpus longan Lour. ลำไยป่า SAPINDACEAE
69 Drimycarpus racemosus (Roxb.) Hook.f. ลูกดำ ANACARDIACEAE
70 Disporopsis longifolia Craib โลมาซอจึ ASPARAGACEAE
71 Disporum calcaratum D.don ว่านหัวสืบ LILIACEAE
72 Disporum cantoniense (Lour.) Merr. ว่านหัวสืบน้อย LILIACEAE
73 Duchesnea indica (Andr.)Focke สะตรอเบอรี่ป่า ROSACEAE
74 Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli ส้านชะวา DILLENIACEAE
75 Dillenia pentagyna Roxb. ส้านช้าง DILLENIACEAE
76 Dillenia ovata Wall. ส้านใบเล็ก DILLENIACEAE
77 Dillenia aurea Sm. ส้านหลวง DILLENIACEAE
78 Dillenia parviflora Griff. ส้านหิ่ง DILLENIACEAE
79 Dendrobium falconeri Hook. สายวิสูตร ORCHIDACEAE
80 Desmos chinensis Lour. สายหยุด ANNONACEAE
81 Desmos cochinchinensis Lour. ส่าเหล้า ANNONACEAE
82 Dienia ophrydis (Koen.) Ormerod & Seidenf. สิกุนคล ORCHIDACEAE
83 Desmodium triflorum (L.)DC. หญ้าเกล็ดหอย FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
84 Digitaria longiflora (Retz.) Pers. หญ้าตีนนกเล็ก POACEAE (GRAMINEAE)
85 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. หญ้าปากควาย POACEAE (GRAMINEAE)
86 Dianella ensifolia (Linn.) DC. หญ้าหนูต้น LILIACEAE
87 Drosera indica L. หยาดน้ำค้าง DROSERACEAE
88 Derris indica (Lamk.) Benn. หยีทะเล FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
89 Dendrobium chittimae Seidenf. หวายจิตติมา ORCHIDACEAE
90 Dendrobium crumenatum Sw. หวายตะมอย ORCHIDACEAE
91 Dendrobium tuananhii Aver. หวายแบนชมพู ORCHIDACEAE
92 Dendrobium lampongense J.J.Sm. หวายลำปอง ORCHIDACEAE
93 Delonix regia (BoJ. ex Hook.) Raf หางนกยูงฝรั่ง CAESALPINIACEAE
94 Dendrobium keithii Ridl หางเปีย ORCHIDACEAE
95 Dendrobium friedericksianum Rchb.f. เหลืองจันทบูร ORCHIDACEAE
96 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. เหียง DIPTEROCARPACEAE
97 Dendrobium capillipes Rchb.f. เอี้องคำฝอยปาย ORCHIDACEAE
98 Diploprora championi (Lindl.) Hook.f. เอื้องกระต่ายดอกส้ม ORCHIDACEAE
99 Dipodium paludosum (Griff.) Rchb.f. เอื้องกระพรุ ORCHIDACEAE
100 Dendrobium gratiosissimun Rchb.f. เอื้องกิ่งดำ ORCHIDACEAE
101 Dendrobium tortile Lindl. เอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง ORCHIDACEAE
102 Dendrobium pachyglossum Parish & Rchb.f. เอื้องขนหมู ORCHIDACEAE
103 Dendrobium parishii Rchb.f. เอื้องครั่ง ORCHIDACEAE
104 Dendrobium unicum Seidenf. เอื้องครั่งแสด ORCHIDACEAE
105 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
106 Dendrobium signatum Rchb.f. เอื้องคำกิ่ว ORCHIDACEAE
107 Drymoda gymnopus (Hook.f.) Garay ,Hammer & Siegerist. เอื้องคำดอกสร้อย ORCHIDACEAE
108 Dendrobium gibsonii Lindl. เอื้องคำตา ORCHIDACEAE
109 Dendrobium fimbriatum Hook. เอื้องคำน้อย ORCHIDACEAE
110 Dendrobium dixanthum Lchb.f. เอื้องคำปอน ORCHIDACEAE
111 Dendrobium trigonopus Rchb.f. เอื้องคำปากไก่ ORCHIDACEAE
112 Dendrobium brymerianum Rchb.f. เอื้องคำฝอย ORCHIDACEAE
113 Diplopora truncata Rolfe ex Downie เอื้องงวงช้าง ORCHIDACEAE
114 Dendrobium draconis Rchb.f. เอื้องเงิน ORCHIDACEAE
115 Dendrobium cariniferum Rchb.f. เอื้องเงินแดง ORCHIDACEAE
116 Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl. เอื้องเงินหลวง ORCHIDACEAE
117 Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. เอื้องจำปา ORCHIDACEAE
118 Dendrobium sulcatum Lindl. เอื้องจำปาน่าน ORCHIDACEAE
119 Dendrobium porphyrochilum Lindl. เอื้องเฉวียน ORCHIDACEAE
120 Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl. เอื้องช้างน้าว ORCHIDACEAE
121 Dendrobium scabrilingue Lindl. เอื้องแซะ ORCHIDACEAE
122 Dendrobium christyanum Rchb.f. เอื้องแซะภูกระดึง ORCHIDACEAE
123 Dendrobium xanthophlebium Lindl. เอื้องแซะภูลังกา ORCHIDACEAE
124 Dendrobium sutepense Rolfe ex Downie เอื้องแซะมะลิ ORCHIDACEAE
125 Dendrobium bellatulum Rolfe เอื้องแซะหม่น ORCHIDACEAE
126 Dendrobium delacourii Guillaumin เอื้องดอกมะขาม ORCHIDACEAE
127 Dendrobium hercoglossum Rchb.f. เอื้องดอกมะเขือ ORCHIDACEAE
128 Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f. เอื้องตะขาบใหญ่ ORCHIDACEAE
129 Dendrobium infundibulum Lindl. เอื้องตาเหิน ORCHIDACEAE
130 Dendrobium ellipsophyllum Tang & Wang เอื้องทอง ORCHIDACEAE
131 Dendrobium crystallinum Rchb.f. เอื้องนางฟ่อน ORCHIDACEAE
132 Dendrobium aciculare Lindl. เอื้องใบเข็ม ORCHIDACEAE
133 Dendrobium albosanguineum Lindl. เอื้องผาเวียง ORCHIDACEAE
134 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
135 Dendrobium jenkinsii Wall. ex Lindl. เอื้องผึ้งจิ๋ว ORCHIDACEAE
136 Dendrobium findlayanum C.S.P. Parish & Rchb.f. เอื้องพวงหยก ORCHIDACEAE
137 Dendrobium thyrsiflorum Rchb.f. เอื้องมอนไข่ ORCHIDACEAE
138 Dendrobium thyrsiflorum Rchb.f. เอื้องมอนไข่ใบมน ORCHIDACEAE
139 Dendrobium gregulus Seidenf. เอื้องมะต่อม ORCHIDACEAE
140 Dendrobium farmeri Paxton เอื้องมัจฉานุ ORCHIDACEAE
141 Dendrobium parcum Rchb.f. เอื้องไม้กวาด ORCHIDACEAE
142 Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fischer เอื้องย้อยไม้ ORCHIDACEAE
143 Dendrobium strongylanthum Rchb.f. เอื้องเย้าลม ORCHIDACEAE
144 Dendrobium pychnostachyum Lindl. เอื้องเศวตสอดสี ORCHIDACEAE
145 Dendrobium crepidatum Lindl. & Paxton เอื้องสายน้ำเขียว ORCHIDACEAE
146 Dendrobium primulinum Lindl. เอื้องสายน้ำผึ้ง ORCHIDACEAE
147 Dendrobium polyanthum Wall. ex Lindl. เอื้องสายน้ำผึ้ง ORCHIDACEAE
148 Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl. เอื้องสายมรกต ORCHIDACEAE
149 Dendrobium lituiflorum Lindl. เอื้องสายม่วง ORCHIDACEAE
150 Dendrobium devonianum Paxton เอื้องสายม่านพระอินทร์ ORCHIDACEAE
151 Dendrobium anosmum Lindl. เอื้องสายหลวง ORCHIDACEAE
152 Dendrobium heterocarpum Lindl. เอื้องสีตาล ORCHIDACEAE
153 Dendrobium mannii Ridl. เอื้องหางปลา ORCHIDACEAE
154 Dichroa febrifuga Lour. ฮ่อมดง HYDRANGEACEAE