ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1001 34290 Centipeda minima (L.) A. Braun & Asch. ASTERACEAE W. Pongamornkul 1649 Mae Hong Son/Thailand
1002 32989 Centipeda minima (L.) A. Braun & Asch. ASTERACEAE S. Kamakura FOK-074430 Kochi/Japan
1003 72860 Centipeda sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10975 Mae Hong Son/Thailand
1004 96143 Centratherum punctatum Cass. ASTERACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4328 Lampang/Thailand
1005 117374 Centratherum punctatum Cass. ASTERACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 960 Mae Hong Son/Thailand
1006 69790 Cephalorrhynchus macrorhizus (Royle ) Tuisl ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090784 Chin State/Myanmar
1007 60670 Cephalorrhynchus macrorhizus (Royle ) Tuisl ASTERACEAE Ling Shein Man 087766 Chin State/Myanmar
1008 60512 Chaetoseris cyanea (D.Don ) C.Shih ASTERACEAE Ling Shein Man 088172 Chin State/Myanmar
1009 60916 Chaetoseris cyanea (D.Don ) C.Shih ASTERACEAE Ling Shein Man 087732 Chin State/Myanmar
1010 94550 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE N. Muangyen 1676 Lampang/Thailand
1011 78268 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE V. Nguanchoo 515 Chiang Mai/Thailand
1012 120793 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE N. Muangyen 2775 Kanchanaburi/Thailand
1013 96367 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Mahasarakham University 50 Chiang Mai/Thailand
1014 38635 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2485 Chiang Mai/Thailand
1015 78277 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE V. Nguanchoo 541 Chiang Mai/Thailand
1016 62623 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul & Lisa (D1) 2876 Chiang Mai/Thailand
1017 78116 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 4461 Chiang Mai/Thailand
1018 33323 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Jatupol K. 07-104 Chiang Mai/Thailand
1019 39040 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2385 Chiang Mai/Thailand
1020 66391 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3176 Chiang Mai/Thailand
1021 67025 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3607 Mae Hong Son/Thailand
1022 64604 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul & Lisa (I15) 3239 Lamphun/Thailand
1023 65652 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10142 Nan/Thailand
1024 65999 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE K. Srithi 495 Nan/Thailand
1025 46234 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE M. Norsaengsri 3237 Khon Kaen/Thailand
1026 88119 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3594 Phayao/Thailand
1027 24020 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE K. Kertsawang 163 Rayong/Thailand
1028 94294 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE N. Muangyen 1422 Surin/Thailand
1029 34051 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 1976 Chiang Mai/Thailand
1030 78890 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE N. Muangyen 134 Chiang Mai/Thailand
1031 39578 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE M. Norsaengsri 4667 Nakhon Ratchasima/Thailand
1032 67140 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Jatupol K. & C. Maknoi 543 Lampang/Thailand
1033 66324 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3364 Mae Hong Son/Thailand
1034 105767 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Pimsiri PN021 Chiang Mai/Thailand
1035 45244 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE D. Khrueasan MS750 Chiang Mai/Thailand
1036 39426 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE M. Norsaengsri 4512 Nakhon Phanom/Thailand
1037 45729 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Sermsak Nunphithak s.n. Lampang/Thailand
1038 95617 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5978 Chiang Mai/Thailand
1039 53951 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE S. Sriboonrueng 5 Khon Kaen/Thailand
1040 84797 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE K. Kertsawang 2283 Chaiyaphum/Thailand
1041 83142 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 4677 Chiang Mai/Thailand
1042 102679 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE V. Nguanchoo 970 Nan/Thailand
1043 101760 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 048 Chiang Mai/Thailand
1044 89308 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5408 Nan/Thailand
1045 120778 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE N. Muangyen 2760 Lampang/Thailand
1046 83992 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 315 Trat/Thailand
1047 70693 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Khin Myo Htwe 032867 Mandalay/Myanmar
1048 89362 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5462 Nan/Thailand
1049 35425 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8245 Mae Hong Son/Thailand
1050 62406 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Romklao Botanical Garden 0346/2554 Phitsanulok/Thailand
1051 23594 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE P. Srisanga 2603 Nan/Thailand
1052 84761 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE K. Kertsawang 2247 Chaiyaphum/Thailand
1053 61420 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Law Shein 088336 Chin State/Myanmar
1054 87695 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Saensouk et al. 81 Maha Sarakham/Thailand
1055 83684 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
1056 71437 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3877 Chiang Mai/Thailand
1057 41887 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE P. Wessumritt 320 Rayong/Thailand
1058 45023 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Piyawan Winichainan HN1072 Chiang Mai/Thailand
1059 92204 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Man, Thaw Min Min Moe 084024 Chin State/Myanmar
1060 82330 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE S. Watthana 4319 Chiang Mai/Thailand
1061 36025 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Jatupol K. 08-366 Chiang Mai/Thailand
1062 73622 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 04032 Mae Hong Son/Thailand
1063 83094 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 4629 Chiang Mai/Thailand
1064 88572 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 423 Khon Kaen/Thailand
1065 71909 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
1066 71311 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3751 Chiang Mai/Thailand
1067 106043 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Suphanan Putta 02 Uttaradit/Thailand
1068 88238 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5244 Chiang Mai/Thailand
1069 88625 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 476 Udon Thani/Thailand
1070 34611 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE M. Norsaengsri 3237 Khon Kaen/Thailand
1071 102389 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE V. Nguanchoo 624 Nan/Thailand
1072 102230 Chrysanthemum boreale (Makino) Makino ASTERACEAE Fumihiro Konta 35661 Japan
1073 87870 Chrysanthemum boreale (Makino) Makino ASTERACEAE Fumihiro Konta 35661 Japan
1074 102628 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 918 Nan/Thailand
1075 102465 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 710 Nan/Thailand
1076 78282 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 554 Chiang Mai/Thailand
1077 44899 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE Yaovanit Polpim HN1359 Chiang Mai/Thailand
1078 102750 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 1053 Nan/Thailand
1079 77299 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE T. Nakamura et al. FOK-063689 Kochi/Japan
1080 78362 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 129 Chiang Mai/Thailand
1081 77280 Chrysanthemum japonense Nakai ASTERACEAE T. Matsumoto et al. FOK-075381 Kochi/Japan
1082 77277 Chrysanthemum japonicum (Maxim.) Makino x C. Shiwogiku Kitam. ASTERACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-075215 Kochi/Japan
1083 64875 Chrysanthemum makinoi Matsum. & Nakai ASTERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-062414 Kochi/Japan
1084 91329 Chrysanthemum makinoi Matsum. & Nakai ASTERACEAE Misao Natsui and Kazunobu Ochi 75 Okayama/Japan
1085 59380 Chrysanthemum morifolium Ramat. ASTERACEAE W. La-ongsri 2502 Chiang Mai/Thailand
1086 13551 Chrysocoma obtusata (Thunb.) Ehr. Bayer ASTERACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4735 Northwest/South Africa
1087 103799 Cicerbita garrettii (Kerr) H.Koyama ASTERACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-28 Chiang Mai/Thailand
1088 105960 Cicerbita garrettii (Kerr) H.Koyama ASTERACEAE W. Pongamornkul 6436 Chiang Mai/Thailand
1089 62026 Cicerbita lessertiana ( Wall. ex DC. ) Mamgain & R.R.Rao ASTERACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087471 Chin State/Myanmar
1090 68938 Cicerbita sp. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089489 Chin State/Myanmar
1091 102345 Cichorium intybus L. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
1092 91510 Cirsium aomorense Nakai ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1093 91455 Cirsium boreale Kitam. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1094 91599 Cirsium boreale Kitam. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1095 91479 Cirsium boreale Kitam. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1096 91553 Cirsium boreale Kitam. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1097 91352 Cirsium boreale Kitam. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
1098 33707 Cirsium buergeri Miq. ASTERACEAE K. Miyamato FOK-614390 Kochi/Japan
1099 77287 Cirsium buergeri Miq. ASTERACEAE M. Nomura FOK-606742 Kochi/Japan
1100 76070 Cirsium falconeri (Hook.f.) Petrak ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094813 Chin State/Myanmar