ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1001 2836 Blumea sp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2836 Chiang Mai/Thailand
1002 104113 Blumea sp. ASTERACEAE Saitan Sariya 87 Chiang Mai/Thailand
1003 116928 Blumea sp. ASTERACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-120 Phongsaly/LAOS
1004 55216 Blumea sp. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 518 Trat/Thailand
1005 79652 Blumea sp. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097093 Chin State/Myanmar
1006 79653 Blumea sp. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097271 Chin State/Myanmar
1007 79654 Blumea sp. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097278 Chin State/Myanmar
1008 90336 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-259 Luang Prabang/Laos
1009 90274 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-197 Luang Prabang/Laos
1010 90308 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-231 Luang Prabang/Laos
1011 81060 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi 7241 Sukhothai/Thailand
1012 65683 Blumea sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10173 Mae Hong Son/Thailand
1013 50175 Blumea sp. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33773 Ranong/Thailand
1014 121943 Blumea sp. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1278 Lampang/Thailand
1015 90268 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-191 Luang Prabang/Laos
1016 50187 Blumea sp. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31957 Lampang/Thailand
1017 76785 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi 4746 Phrae/Thailand
1018 76773 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi 4734 Phitsanulok/Thailand
1019 122070 Blumea sp. ASTERACEAE W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1404 Udon Thani/Thailand
1020 79655 Blumea sp. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097820 Chin State/Myanmar
1021 85935 Blumea sp. ASTERACEAE K. Wangwasit 050925-34 Nakhon Ratchasima/Thailand
1022 118325 Blumea sp. ASTERACEAE K. Inthamma 213 Uttaradit/Thailand
1023 122837 Blumea sp. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-307 Phongsaly/LAOS
1024 125131 Blumea sp. ASTERACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 753 Phrae/Thailand
1025 122846 Blumea sp. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-316 Phongsaly/LAOS
1026 125105 Blumea sp. ASTERACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 727 Phrae/Thailand
1027 122871 Blumea sp. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-341 Phongsaly/LAOS
1028 49711 Blumea sp. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32253 Chiang Mai/Thailand
1029 110803 Blumea sp. ASTERACEAE N. Muangyen 2016 Nan/Thailand
1030 74874 Blumea sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10856 Chiang Mai/Thailand
1031 85934 Blumea sp. ASTERACEAE K. Wangwasit 050925-1 Nakhon Ratchasima/Thailand
1032 81822 Blumea sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 11856 Chiang Rai/Thailand
1033 110728 Blumea sp. ASTERACEAE N. Muangyen 1936 Nan/Thailand
1034 125136 Blumea sp. ASTERACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 758 Phrae/Thailand
1035 49701 Blumea sp. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32522 Mae Hong Son/Thailand
1036 85936 Blumea sp. ASTERACEAE K. Wangwasit 041123-17 Nakhon Ratchasima/Thailand
1037 110819 Blumea sp. ASTERACEAE N. Muangyen 2032 Nan/Thailand
1038 49699 Blumea sp. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32982 Kanchanaburi/Thailand
1039 85937 Blumea sp. ASTERACEAE K. Wangwasit 041123-32 Nakhon Ratchasima/Thailand
1040 49686 Blumea sp. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30311 Kanchanaburi/Thailand
1041 124695 Blumea sp. ASTERACEAE N. Muangyen 3272 Kanchanaburi/Thailand
1042 85938 Blumea sp. ASTERACEAE K. Wangwasit 041124-47 Nakhon Ratchasima/Thailand
1043 85986 Blumea sp. ASTERACEAE K. Wangwasit 050925-34 Nakhon Ratchasima/Thailand
1044 125085 Blumea sp. ASTERACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 707 Phrae/Thailand
1045 49703 Blumea sp. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32441 Mae Hong Son/Thailand
1046 50173 Blumea sp. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33473 Chiang Mai/Thailand
1047 89657 Blumea sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5643 Chiang Mai/Thailand
1048 76766 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi 4688 Phitsanulok/Thailand
1049 81129 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi 7310 Sukhothai/Thailand
1050 19060 Blumea sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri s.n. Chiang Mai/Thailand
1051 50180 Blumea sp. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33529 Chiang Rai/Thailand
1052 55304 Blumea sp. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 520 Mae Hong Son/Thailand
1053 81748 Blumea sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 11783 Chiang Rai/Thailand
1054 49704 Blumea sp. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32535 Mae Hong Son/Thailand
1055 122544 Blumea sp. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1504 Phrae/THAILAND
1056 74326 Blumea sp. ASTERACEAE Zhou-Shishun 7818 Yunnan/China
1057 113001 Blumea sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-33 Ha Giang/VIETNAM
1058 122584 Blumea sp. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1544 Phrae/THAILAND
1059 125135 Blumea sp. ASTERACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 757 Phrae/Thailand
1060 82698 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi 7599 Sukhothai/Thailand
1061 117055 Blumea sp. ASTERACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-248 Phongsaly/LAOS
1062 82761 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi 7662 Sukhothai/Thailand
1063 82949 Blumea sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 12333 Phayao/Thailand
1064 59071 Blumea sp. ASTERACEAE Li-Jianwu 366 Yunnan/China
1065 98218 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-098 Luang Prabang/Laos
1066 113107 Blumea sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6712 Phichit/Thailand
1067 50165 Blumea sp. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30516 Kanchanaburi/Thailand
1068 118054 Blumea sp. ASTERACEAE N. Pan-in 014 Uttaradit/Thailand
1069 122802 Blumea sp. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-272 Phongsaly/LAOS
1070 106305 Blumea sp. ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 760 Nan/Thailand
1071 82122 Blumea sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 12154 Phayao/Thailand
1072 98833 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-310 Luang Prabang/Laos
1073 95598 Blumea sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5959 Chiang Mai/Thailand
1074 130242 Blumea sp. ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2418 Mae Hong Son/THAILAND
1075 96866 Blumea sp. ASTERACEAE C. Glamwaewwong 382/60 Chiang Mai/Thailand
1076 96028 Blumea sp. ASTERACEAE P. Phaosrichai 426 Mae Hong Son/Thailand
1077 96869 Blumea sp. ASTERACEAE C. Glamwaewwong 385/60 Chiang Mai/Thailand
1078 34145 Blumea sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2070 Tak/Thailand
1079 98126 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-007 Luang Prabang/Laos
1080 96872 Blumea sp. ASTERACEAE C. Glamwaewwong 388/60 Chiang Mai/Thailand
1081 118248 Blumea sp. ASTERACEAE K. Inthamma 136 Uttaradit/Thailand
1082 130731 Blumea sp. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2777 Mae Hong Son/THAILAND
1083 65971 Blumea sp. ASTERACEAE K. Srithi 542 Nan/Thailand
1084 8686 Blumea sp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8686 Chiang Mai/Thailand
1085 97570 Blumea sp. ASTERACEAE P. Chantaranothai et al. 1463 Sakon Nakhon/Thailand
1086 34143 Blumea sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2068 Tak/Thailand
1087 95835 Blumea sp. ASTERACEAE N. Muangyen 1791 Kanchanaburi/Thailand
1088 51376 Blumea sp. ASTERACEAE S. Watthana 3542 Lampang/Thailand
1089 130768 Blumea sp. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2814 Mae Hong Son/THAILAND
1090 98221 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-101 Luang Prabang/Laos
1091 70266 Blumea sp. ASTERACEAE S. Sawangsawat 49 Nong Khai/Thailand
1092 98322 Blumea sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-202 Luang Prabang/Laos
1093 130746 Blumea sp. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2792 Mae Hong Son/THAILAND
1094 95836 Blumea sp. ASTERACEAE N. Muangyen 1792 Kanchanaburi/Thailand
1095 95954 Blumea sp. ASTERACEAE P. Phaosrichai 352 Tak/Thailand
1096 34161 Blumea sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2086 Tak/Thailand
1097 34155 Blumea sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2080 Tak/Thailand
1098 34146 Blumea sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2071 Tak/Thailand
1099 103966 Blumea sp. ASTERACEAE Nittaya Sangwan 57 Chiang Mai/Thailand
1100 36562 Blumea virens DC. ASTERACEAE C. Maknoi 1882 Loei/Thailand